Jakie są modele rozliczeń reklamy internetowej? | Sempire

Chcesz pozyskać nowych klientów i zwiększyć sprzedaż?

Zamów bezpłatną konsultację ze Specjalistą od reklamy w Internecie! Otrzymasz darmowe porady, konsultacje i analizę Twojej strony internetowej. Dowiedz się:

 • Jakie działania w Google realizują firmy konkurencyjne
 • Co musisz poprawić na swojej stronie internetowej
 • Ile możesz zyskać wdrażając konkretne rozwiązania

Jakie są modele rozliczeń reklamy internetowej? CPC, CPA, CPM i CPV w performance marketingu

CPC, CPA, CPM i CPV – te skróty w performance marketingu oznaczają zestaw podstawowych modeli rozliczeniowych Twoich kampanii reklamowych.

Wiele lat temu reklamodawcom znane były tylko 2 modele reklamy, a mianowicie CPC i CPM. Obecnie istnieje co najmniej 9 różnych sposobów rozliczania kampanii efektywnościowych. Dzięki czemu możesz płacić za promowanie się w internecie w różny sposób – w zależności od przyjętej strategii marketingowej.

Z naszego artykułu dowiesz się:

 • czym są modele rozliczeń reklamy internetowej,
 • jakie są modele rozliczeń reklamy internetowej w performance marketingu,
 • który model rozliczania efektów kampanii efektywnościowej wybrać,
 • jak wybrać najlepszy sposób rozliczenia reklamy internetowej,
 • czym różnią się modele CPC, CPA, CPM i CPV,
 • czym są hybrydowe modele rozliczeń kampanii efektywnościowej.

Jakie są modele rozliczeń reklamy internetowej?

Czym są modele rozliczeń reklamy internetowej w performance marketingu?

Modele rozliczeń reklamy internetowej w performance marketingu są metodami, na podstawie których reklamodawcy płacą za swoje kampanie reklamowe w internecie. Te modele są zorientowane na wyniki, co oznacza, że płatności są zwykle uzależnione od osiągnięcia konkretnych celów lub działań.

Modele rozliczania efektów w marketingu efektywnościowym są związane z wyborem kreacji reklamowej – np. w modelu CPC (koszt za kliknięcie) priorytetem jest zaprojektowanie reklamy zachęcającej do natychmiastowego kliknięcia, podczas gdy w modelu CPM (koszt za tysiąc wyświetleń) skupiamy się bardziej na atrakcyjności wizualnej i ogólnym przekazie, celem budowania świadomości marki.

Dowiedz się więcej na temat performance marketingu:

Jakie są najpopularniejsze modele rozliczeń reklamy internetowej w performance marketingu?

Istnieje wiele modeli rozliczeń reklamy internetowej w performance marketingu. Poniżej wyróżniliśmy 4 najpopularniejsze z nich:

 • CPC (Cost Per Click) – to koszt za pojedyncze kliknięcie reklamy. W tym modelu płacimy tylko za faktyczne kliknięcia użytkowników, co pozwala na kontrolowanie wydatków reklamowych. 
 • CPA (Cost Per Action) – to koszt za określoną akcję użytkownika, np. zakup produktu, rejestrację na stronie czy pobranie aplikacji. W tym modelu płacimy tylko za konkretne, wymierne efekty.
 • CPM (Cost Per Mille) – to koszt za tysiąc wyświetleń reklamy. W tym modelu płacimy za możliwość ekspozycji naszej reklamy przed szerokim gronem odbiorców, niezależnie od liczby kliknięć czy konwersji.
 • CPV (Cost Per View) – to koszt, jaki reklamodawca ponosi za każde wyświetlenie jego reklamy przez użytkownika. W tym modelu płacimy za każdorazowe wyświetlenie reklamy, niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie ją, czy też nie.

Pozostałe modele cenowe rozliczania kampanii internetowych to m.in:

 • CPL (Cost Per Lead) – to koszt za pozyskanie potencjalnego klienta (lead). W tym modelu płacimy za osoby, które wyraziły zainteresowanie naszą ofertą, np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego.
 • CPS (Cost Per Sale) – to koszt za sprzedaż produktu lub usługi. W tym modelu płacimy tylko wtedy, gdy reklama prowadzi bezpośrednio do transakcji zakupowej.
 • CPO (Cost Per Order) – to koszt za złożone zamówienie. Podobnie jak CPS, model ten opiera się na płaceniu za rzeczywiste efekty sprzedażowe, ale skupia się na liczbie złożonych zamówień, niezależnie od ich wartości.
 • FF (Flat Fee) – model rozliczeniowy, w którym reklamodawca płaci stałą, z góry ustaloną opłatę za umieszczenie swojej reklamy w określonym miejscu. Płatność za reklamy FF nie zależy więc od liczby wyświetleń, kliknięć czy konwersji.
 • CPI (Cost Per Install) – koszt, jaki reklamodawca ponosi każdorazowo za instalację przez użytkownika aplikacji promowanej w kampanii reklamowej.
Modele rozliczania efektów w kampanii performance marketingu
Modele rozliczania efektów w kampanii performance marketingu

Modele rozliczania efektów w marketingu efektywnościowym – które wybrać?

Wybór modelu rozliczeń reklamy internetowej zależy głównie od celów Twojej kampanii performance marketingu. Jeśli skupiasz się na zwiększeniu świadomości marki, rozważ CPM. Dla generowania ruchu na stronie lub konwersji – CPC lub CPA będą lepszą alternatywą.

Skupienie się na celach to nie wszystko. Aby kompleksowo podejść do tematu wyboru modelu rozliczania efektów w marketingu efektywnościowym, musisz wziąć pod uwagę inne aspekty – właściwości produktu lub usługi, grupę docelową oraz budżet reklamowy.

Jak wybrać najlepszy model rozliczeniowy dla kampanii performance marketingu?

Aby wybrać najlepszy model rozliczeniowy dla kampanii performance marketingu, uwzględnij 3 poniższe kryteria.

1. Cel reklamowy

Cel reklamowy to podstawowy wyznacznik wyboru modelu rozliczania efektów w marketingu efektywnościowym. W zależności od tego, co chcesz osiągnąć za pomocą swojej kampanii, dokonasz wyboru odpowiedniego modelu cenowego. Na przykład:

Zwiększenie świadomości marki: model CPM (koszt za tysiąc wyświetleń) jest często wybierany, gdy celem jest dotarcie do jak największej liczby osób.

Generowanie ruchu na stronie: model CPC (koszt za kliknięcie) jest preferowany, gdy celem jest zachęcenie odbiorców do odwiedzenia strony internetowej.

Konwersje, takie jak sprzedaż czy generowanie leadów: model CPA (koszt za akcję) lub CPL (koszt za lead) są wybierane, gdy celem jest skłonienie odbiorcy do wykonania określonej akcji, która generuje konkretną wartość dla firmy.

2. Grupa docelowa

Charakterystyka i zachowania grupy docelowej mają kluczowe znaczenie przy wyborze modelu rozliczeniowego w kampanii performance marketingu. Dzieje się tak ze względu na różne reakcje i preferencje odbiorców na określone typy reklam.

Dobrze zdefiniowana grupa docelowa z wysokim prawdopodobieństwem konwersji: model CPA lub CPL może być bardziej opłacalny, ponieważ płacisz tylko za konkretne działania, które są ściśle związane z Twoim ostatecznym celem biznesowym.

Szeroka grupa docelowa, gdzie głównym celem jest zbudowanie rozpoznawalności: model CPM może być bardziej skuteczny, ponieważ pozwala na dotarcie do dużej liczby osób przy relatywnie niskich kosztach.

3. Budżet reklamowy

Wielkość dostępnego budżetu reklamowego wpływa na wybór modeli rozliczeniowych kampanii marketingu efektywnościowego. Niektóre modele generują wyższe koszty początkowe, ale są bardziej opłacalne w dłuższej perspektywie.

Ograniczony budżet: Model CPC umożliwia ściślejszą kontrolę wydatków, dzięki płaceniu tylko za kliknięcia, które są mierzalne i mogą wywołać natychmiastowy ruch na stronie.

Większy budżet z orientacją na długoterminowe cele: Inwestycja w model CPM lub CPA może okazać się bardziej kosztowna na początku, jednak jeśli kampanie reklamowe są dobrze zoptymalizowane, to będą generować wartościowe konwersje lub zbudują silną świadomość marki wśród szerokiej grupy odbiorców.

Zanim dokonasz wyboru, przeanalizuj wyniki i dostosuj strategię rozliczania kampanii internetowych, na podstawie wartości ROI (zwrotu z inwestycji) oraz osiągniętych celów.

Porównanie modeli rozliczeniowych w reklamie internetowej – CPC, CPA, CPM i CPV [tabela]

Aby ułatwić zrozumienie i wybór odpowiedniego dla Ciebie modelu rozliczenia reklamy internetowej, przygotowaliśmy tabelę zawierającą podsumowanie najważniejszych wskaźników.

 CPMCPCCPACPV

Perspektywa reklamodawcy

Reklamodawcy płacą za każde 1000 wyświetleń reklamy

Reklamodawcy płacą, gdy odwiedzający klikną ich reklamę

Reklamodawcy płacą tylko wtedy, gdy użytkownik zasubskrybuje, kupi lub wykona inną akcję

Reklamodawcy płacą za każdorazowe wyświetlenie reklamy przez użytkownika

Formuła

CPM=koszt kampanii/wyświetlenia*1000

CPC=koszt kampanii/kliknięcia

CPA=koszt kampanii/konwersje

CPV=koszt kampanii/liczba wyświetleń

Zalety

 • łatwość w planowaniu budżetu reklamowego
 • zwiększona widoczność marki w internecie
 • przewidywalność kosztów kampanii
 • dostrzeżenie realnego zainteresowania użytkownika ofertą
 • optymalizacja kosztów
 • łatwość zmierzenia ROI
 • wysoki ROI
 • skupienie się na konwersji
 • mniejsze ryzyko strat finansowych po stronie reklamodawcy
 • koncentracja na zaangażowaniu
 • płatność za uwagę użytkownika
 • elastyczność formy wideo

Wady

 • może okazać się kosztowny (brak gwarancji konwersji)
 • trudno mierzyć efektywność przekładającą się bezpośrednio na sprzedaż
 • wysokie ryzyko niezauważenia przez odbiorców
 • wysokie koszty przy niskiej jakości ruchu
 • ryzyko przypadkowych kliknięć
 • konieczność ciągłej optymalizacji kampanii
 • wysokie stawki za konwersję
 • istnieje ryzyko ograniczenia zasięgu i ekspozycji
 • trudności w nawiązaniu współpracy z wydawcami lub partnerami afiliacyjnymi
 • trudności w zmierzeniu rzeczywistego zaangażowania
 • potencjalnie wyższe koszty przy niskiej konwersji
 • ryzyko dotarcia do niewłaściwej grupy odbiorców

Gdzie się sprawdzi?

Kampanie brandingowe i uświadamiające, np. przy wprowadzeniu nowego produktu na rynek

Kampanie oparte na wynikach, np. marketing afiliacyjny, posty sponsorowane w social mediach

Kampanie zachęcające do natychmiastowego działania, np. wyprzedaże, subskrypcja kanału lub aplikacji

Kampanie wideo skupione na zaangażowaniu i budowaniu świadomości marki, szczególnie przy promowaniu treści angażujących lub demonstracyjnych, takich jak prezentacje produktów czy instruktaże

Miejsce w lejku sprzedażowym

Góra lejka sprzedażowego (budowanie świadomości klienta)

Środek lejka sprzedażowego (budowanie zainteresowania)

Spód lejka sprzedażowego (przekonywanie klienta do zakupu)

Środek lejka sprzedażowego (budowanie zainteresowania i zaangażowania w markę lub produkt)

Tabela ilustrująca modele marketingowe rozliczania kampanii efektywnościowych – CPC, CPA, CPM i CPV – porównanie

Modele CPM (koszt za tysiąc wyświetleń), CPC (koszt za kliknięcie), CPA (koszt za akcję) oraz CPV (koszt za wyświetlenie) różnią się metodami rozliczeń w reklamie internetowej, dzięki czemu możesz stworzyć strategię marketingową kampanii dostosowaną do potrzeb Twojej firmy.

Hybrydowe modele rozliczeń kampanii efektywnościowych

Hybrydowe modele rozliczeń kampanii efektywnościowych to połączenie różnych form rozliczania się za reklamę w internecie, np. CPC (koszt za kliknięcie) z CPA (koszt za akcję).

Przykład
Firma e-commerce uruchamia kampanię reklamową, gdzie początkowo skupia się na generowaniu ruchu na stronie (korzysta z metody rozliczania kampanii performance marketingu – CPC, czyli płatności za kliknięcie).

Gdy użytkownik trafi na stronę i dokona zakupu, reklamodawca dodatkowo rozlicza się za tę akcję według ustalonego CPA. 

Taki model hybrydowy (CPC+CPA) umożliwia efektywne wykorzystanie budżetu reklamowego. W ten sposób reklamodawca koncentruje się na wydatkach na tych użytkownikach, którzy nie tylko klikają reklamy, ale również dokonują wartościowych dla firmy działań, np. dokonują zakupu produktu lub usługi na stronie. 

Z hybrydowego modelu rozliczania kampanii efektywnościowych warto skorzystać ze względu na:

 • elastyczne i efektywne zarządzanie budżetem,
 • dokładniejsze dostosowanie strategii kampanii reklamowych do celów biznesowych,
 • dzielenie ryzyka finansowego między wydawcą a reklamodawcą,
 • możliwość skorzystania z różnych wskaźników efektywnościowych w kampaniach.

Modele rozliczeń reklamy w performance marketingu – podsumowanie

W dużym skrócie – istnieje wiele modeli rozliczeń reklamy w performance marketingu – choć do najpopularniejszych z nich należą modele CPA, CPC, CPM i CPV.

Przy wyborze odpowiedniego sposobu rozliczania się w kampaniach marketingu efektywnościowego, powinieneś uwzględnić przede wszystkim swój cel. Jedną z lepszych alternatyw, z której możesz skorzystać, jest połączenie kilku modeli rozliczania efektów (podejście hybrydowe).

Szukasz wsparcia przy wyborze odpowiedniego sposobu rozliczania efektów w swojej kampanii? Skonsultuj się z zespołem naszych ekspertów SEMPIRE. 

Ocena artykułu:

1 2 3 4 5

5 / 5 według 22 opinii

Może Ciebie zainteresować
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.