CPA – co to jest i jak je obliczyć w reklamie internetowej? | Sempire

Chcesz pozyskać nowych klientów i zwiększyć sprzedaż?

Zamów bezpłatną konsultację ze Specjalistą od reklamy w Internecie! Otrzymasz darmowe porady, konsultacje i analizę Twojej strony internetowej. Dowiedz się:

 • Jakie działania w Google realizują firmy konkurencyjne
 • Co musisz poprawić na swojej stronie internetowej
 • Ile możesz zyskać wdrażając konkretne rozwiązania

CPA – co to jest i jak je obliczyć w reklamie internetowej? Kompletny przewodnik

Model CPA to termin używany do opisania, ile kosztuje Twój biznes internetowy nakłonienie użytkowników do podjęcia określonego działania – np. zakupu oferowanego przez Ciebie produktu. To jeden z najskuteczniejszych sposobów rozliczania efektów w kampanii reklamowej. Dzięki temu modelowi precyzyjnie zmierzysz zwrot z inwestycji (ROI) i zoptymalizujesz swoje działania marketingowe.

Z naszego przewodnika dowiesz się:

 • co to jest CPA (Cost Per Action),
 • jak działa CPA,
 • jakie akcje są rozliczane w modelu CPA,
 • dlaczego model Cost Per Action jest ważny w marketingu efektywnościowym,
 • na jakich platformach reklamowych stosuje się model CPA,
 • jakie są zalety i wady CPA,
 • jak policzyć CPA,
 • jak wykorzystać model CPA w reklamie efektywnościowej,
 • co to jest docelowy CPA,
 • w jakich branżach warto wykorzystać CPA.

CPA – co to jest i jak je obliczyć w reklamie internetowej?

Co to jest CPA (Cost Per Action)?

CPA, czyli Cost Per Action (koszt za działanie), to model rozliczeniowy stosowany w marketingu internetowym, w którym reklamodawca płaci za konkretną akcję podjętą przez użytkownika (potencjalnego klienta). Akcja ta może być różna i zależy od ustaleń między reklamodawcą a wydawcą lub platformą reklamową.

Przykład działania CPA omówiony w 4 krokach

 1. Właściciel firmy kosmetycznej uruchamia kampanię promującą produkty na stronie sklepu internetowego, w której zapłaci za każdy dokonany przez użytkownika zakup.
 2. W tym scenariuszu przedsiębiorca (reklamodawca) chce zwiększyć sprzedaż swojego asortymentu i decyduje się na współpracę z wydawcami (np. właścicielami stron internetowych, blogerami, influencerami), którzy promują produkty firmy wśród swoich odbiorców.
 3. Reklamodawca ustala stawkę CPA, czyli konkretną kwotę, którą jest gotów zapłacić za każdy zakup produktu wynikający z kampanii. Wydawcy, korzystając z różnych metod promocji (np. artykuły sponsorowane, czy reklamy w mediach społecznościowych), starają się przekonać swoich użytkowników do nabycia produktów na stronie sklepu.
 4. Za każdą konwersję  zakończoną zakupem, wynikającą z ich działań promocyjnych, wydawcy otrzymują wcześniej ustaloną kwotę od reklamodawcy.

Właściciel firmy kosmetycznej zapłaci zatem za konkretne działanie, jakim jest sprzedaż produktu na stronie sklepu internetowego, a nie wyświetlenie czy kliknięcie promującej go reklamy.

Uwaga!

Cost Per Action (koszt działania) jest często utożsamiany z modelem rozliczania efektów w kampanii efektywnościowej – Cost Per Acquisition (koszt pozyskania klienta). Pojęcia te, mimo że dotyczą dwóch podobnych sposobów rozliczania reklamy internetowej, nieco się od siebie różnią.

 • Cost Per Action (CPA) obejmuje płatności za różnorodne akcje użytkownika, takie jak wypełnienie formularza, zakup produktu czy pobranie aplikacji.
 • Cost Per Acquisition (CPA) to węższy termin, model koncentrujący się wyłącznie na koszcie pozyskania nowego klienta, gdzie reklamodawca płaci tylko za bezpośrednie konwersje prowadzące do sprzedaży lub innego sposobu pozyskania klienta.

Jakie działania mogą być rozliczane w modelu CPA?

Działania rozliczane w modelu CPA zależą od celów kampanii reklamowej oraz specyfiki branży. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych działań, które mogą stanowić podstawę do rozliczeń w modelu Cost Per Action.

 • Zakup produktu – reklamodawca płaci za każdy zakup dokonany przez klienta, którego źródłem była konkretna kampania reklamowa.
 • Wypełnienie formularza – płatność jest dokonywana za każde wypełnienie formularza kontaktowego, rejestracyjnego lub innego rodzaju formularza przez potencjalnego klienta.
 • Zapisanie się do newslettera – płatność jest dokonywana za każde nowe, unikalne zapisanie się osoby do newslettera firmy.
 • Pobranie aplikacji – płatność za każde pobranie aplikacji mobilnej promowanej przez kampanię.
 • Założenie konta użytkownika – płatność za każde nowo założone konto na platformie lub w serwisie internetowym.
 • Obejrzenie filmu promocyjnego –  rozliczenie za każde pełne obejrzenie filmu promocyjnego przez użytkownika.
 • Skorzystanie z oferty próbnej – płatność za każde skorzystanie z oferty próbnej produktu lub usługi.

Dlaczego CPA jest ważnym modelem rozliczeniowym w marketingu internetowym?

CPA jest ważnym modelem rozliczeniowym w marketingu internetowym z kilku powodów. TOP 4 najważniejszych z nich znajdziesz w poniższej części artykułu.

1. Wyniki skupione na konkretnych działaniach

Pierwszym powodem, dla którego CPA jest ważnym modelem rozliczeniowym w marketingu internetowym, jest fakt, że koszt działania koncentruje się na konkretnych akcjach użytkownika, takich jak zakup produktu, zapis do newslettera czy pobranie aplikacji.

W praktyce reklamodawcy płacą za rzeczywiste wyniki, co minimalizuje ryzyko przepalania budżetu oraz prowadzi do zwiększenia ROI (zwrotu z inwestycji).

2. Większa kontrola wydatków reklamowych

Dzięki modelowi CPA reklamodawcy mogą lepiej kontrolować swoje wydatki reklamowe, płacąc tylko za te działania, które bezpośrednio przyczyniają się do realizacji ich celów biznesowych. To pozwala na skuteczniejsze zarządzaniem budżetem marketingowym.

3. Łatwość w śledzeniu i pomiarze efektów kampanii efektywnościowych

Model CPA ułatwia dokładne śledzenie i pomiar skuteczności kampanii reklamowych. Reklamodawcy mogą łatwo zidentyfikować, które elementy kampanii działają najlepiej i na bieżąco dostosowywać strategię, celem maksymalizacji wyników marketingowych.

4. Korzyści zarówno dla reklamodawców, jak i wydawców

Cost Per Action jest ważnym modelem rozliczeniowym w reklamie ze względu na korzyści, zarówno po stronie reklamodawcy, jak i wydawcy. Obie strony współpracują ze sobą w celu osiągnięcia konkretnych, mierzalnych wyników.

Reklamodawcy płacą wyłącznie za konkretne akcje użytkownika, z kolei wydawcy, wynagradzani za jakość i skuteczność przekierowanego ruchu, optymalizują swoje strony internetowe oraz zamieszczane w ich ramach treści.

Zalety i wady modelu CPA (Cost Per Action)

Modele cenowe rozliczania kampanii internetowych mają swoje plusy i minusy. Podobnie jest w przypadku CPA. Aby ułatwić Ci podjęcie decyzji na temat wyboru odpowiedniego sposobu rozliczania Twoich reklam, przygotowaliśmy zestawienie głównych zalet i wad modelu CPA.

Zalety CPA

Do podstawowych zalet modelu CPA (Cost Per Action) należą:

 • łatwość w ocenie wyników reklamy efektywnościowej,
 • bezpośredni związek pomiędzy wydatkami a osiąganymi efektami (płacisz tylko wtedy, gdy użytkownik wykona określoną akcję, np. zapisze się do newslettera),
 • możliwość precyzyjnego śledzenia skuteczności konwersji,
 • lepsze poznanie potrzeb klienta,
 • skupienie się na rzeczywistych celach biznesowych,
 • eliminacja dodatkowych kosztów związanych z kampanią reklamową (większa kontrola nad wydatkami reklamowymi),
 • możliwość optymalizacji kampanii efektywnościowej.

Wady CPA

Wśród wad modelu CPA (Cost Per Action) wymienia się:

 • wyższe koszty niż innych modelach rozliczania kampanii internetowych (reklamodawca płaci za konkretne, ale wartościowe działania użytkownika, np. zakup produktu),
 • konieczność systematycznego monitorowania i doskonalenia kampanii reklamowej,
 • ryzyko błędnego ustalenia celów reklam efektywnościowych (a co za tym idzie – brak skuteczności kampanii),
 • częsta koncentracja na ilości, zamiast na jakości interakcji (działań) użytkowników.

Na jakich platformach reklamowych stosuje się model CPA (Cost Per Action)?

Model CPA stosuje się na wielu platformach reklamowych jako część strategii marketingowej, która prowadzi do konkretnych, mierzalnych rezultatów. Najpopularniejsze miejsca, w których wykorzystuje się sposób rozliczania kampanii Cost Per Action omawiamy poniżej.

CPA a Google Ads

Google Ads oferuje reklamodawcom różne modele rozliczania kampanii reklamowej – takie jak CPC (koszt za kliknięcie), CPM (koszt za tysiąc wyświetleń) i CPA (koszt działania).

Platforma Google Ads umożliwia płatność za konwersje w reklamie internetowej, co oznacza, że koszt jest naliczany tylko wtedy, gdy użytkownik podejmie określoną akcję, np. dokona zakupu lub wypełni formularz kontaktowy.

Przykładowe akcje rozliczane w modelu CPA na platformie Google Ads: Zakup produktów, zapisy do newslettera, wypełnianie formularzy kontaktowych, instalacje aplikacji.

CPA a Facebook Ads

Facebook Ads umożliwia reklamodawcom precyzyjne targetowanie i rozliczanie za konwersje, takie jak zakupy w sklepie internetowym.

Platforma Facebook Ads oferuje wiele możliwości segmentacji odbiorców, co pozwala na dotarcie do specyficznych grup użytkowników z wysokim potencjałem konwersji.

Przykładowe akcje rozliczane w modelu CPA na platformie Facebook Ads: Instalacje aplikacji, zapisy na wydarzenia, zakupy produktów, generowanie leadów.

CPA a LinkedIn Ads

LinkedIn Ads jest szczególnie ceniony wśród firm B2B za możliwość docierania do profesjonalistów i decydentów biznesowych.

Przykładowe akcje rozliczane w modelu CPA na platformie LinkedIn Ads: Generowanie leadów, zapisy na webinary, pobieranie raportów branżowych.

Sieci afiliacyjne

Sieci afiliacyjne, takie jak LeadStar, MyLead, czy Ceneo, łączą reklamodawców z afiliantami (wydawcami), którzy promują ich produkty lub usługi w zamian za np. prowizję od sprzedaży.

Dla reklamodawców jest to sposób na rozszerzenie zasięgu ich kampanii marketingowych z płatnością wyłącznie za rzeczywiste wyniki. W ten sposób minimalizują ryzyko strat finansowych i zwiększają efektywność wydatków reklamowych.

Przykładowe akcje rozliczane w modelu CPA w sieci afiliacyjnej: Sprzedaż produktów, generowanie leadów, zapisy na newsletter, instalacje aplikacji.

CPA a SEO

Model CPA to doskonałe uzupełnienie dla SEO. Koszt za działanie umożliwia dokładny pomiar skuteczności kampanii internetowej. Połączenie pozycjonowania z reklamą opartą na modelu płatności Cost Per Action daje właścicielom stron WWW większą kontrolę nad działaniami marketingowymi prowadzonymi w internecie.

SEO gwarantuje długoterminową widoczność i organiczny ruch na stronie, natomiast kampanie o modelu płatności CPA zapewniają natychmiastowe rezultaty i precyzyjne rozliczenie za konkretne działania użytkowników.

Jak obliczyć CPA?

Aby obliczyć CPA, należy podzielić całkowity koszt kampanii reklamowej przez liczbę uzyskanych akcji (działań/konwersji) użytkowników.

CPA formuła – jak wygląda wzór kosztu działania?

Jak obliczyć CPA?

Gdzie:

 • Całkowity koszt kampanii reklamowej to suma wydatków poniesionych na kampanię reklamową.
 • Liczba akcji to liczba konkretnych akcji podjętych przez użytkowników, np. liczba zakupów, zapisów newslettera, instalacji aplikacji itp., które zrealizowano w wyniku kampanii.

Przykład zastosowania wzoru CPA
Firma kosmetyczna wydała 5000 zł na kampanię reklamową w mediach społecznościowych, promującą nową aplikację. W wyniku tej kampanii aplikacja została pobrana i zainstalowana przez 250 użytkowników.

Stosując formułę CPA (Cost Per Action), możesz obliczyć koszt za każdorazową instalację aplikacji:

przykład tego jak policzyć cpc

Wniosek: Koszt uzyskania jednej instalacji w ramach tej kampanii wynosi 20 zł. Oznacza to, że firma musiała wydać każdorazowo 20 zł na reklamę, aby przyciągnąć jednego użytkownika do pobrania swojej aplikacji.

Wartość pozwala ocenić efektywność wydatków reklamowych i może być wykorzystana do planowania przyszłych kampanii marketingowych oraz porównywania z innymi modelami rozliczeń, takimi jak CPC, czy CPM.

Jak wykorzystać model CPA w strategii performance marketingu?

Model CPA (Cost Per Action) jest jednym z kluczowych elementów strategii performance marketingu. Omówiliśmy, krok po kroku, jak możesz wykorzystać sposób rozliczania efektów CPA w swojej kampanii reklamowej.

1. Określenie celów kampanii efektywnościowej

Zacznij od jasnego zdefiniowania, jakie akcje (np. zakup, zapis na newsletter, pobranie aplikacji) są dla Twojej firmy najcenniejsze i jak przyczyniają się one do realizacji ogólnych celów biznesowych.

2. Wybierz odpowiedni kanał reklamowy

Wybierz kanały reklamowe, które najlepiej nadają się do osiągnięcia ustalonych celów i które oferują rozliczenie w modelu CPA. Platformy takie jak Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, czy sieci afiliacyjne umożliwiają precyzyjne targetowanie i rozliczanie za konkretne działania użytkownika.

3. Optymalizacja stron docelowych

Upewnij się, że strony docelowe (landing page) są prawidłowo zoptymalizowane pod kątem konwersji. Powinny być one spójne z komunikatem reklamowym, łatwe do nawigacji i zawierać czytelny zwrot CTA, zachęcający do podjęcia pożądanej akcji.

4. Testowanie i optymalizacja

Wykorzystaj testy A/B, aby eksperymentować z różnymi elementami kampanii, w tym kreacjami reklamowymi, grupami docelowymi, ofertami i stronami docelowymi. Analizuj wyniki, aby zidentyfikować, co działa najlepiej, a co należałoby poprawić.

5. Monitoring i analiza danych

Używaj narzędzi analitycznych do śledzenia konwersji i monitorowania skuteczności kampanii reklamowych. Analiza danych pozwoli na zrozumienie, które kanały i taktyki generują najniższe CPA i najwyższy ROI.

6. Budowanie relacji z partnerami

W przypadku wykorzystania sieci afiliacyjnych buduj silne relacje z kluczowymi partnerami. Dobre kontakty mogą przyczynić się do lepszych warunków współpracy i niższego CPA.

Sposób korzystania z modelu CPA w 3 krokach
Sposób korzystania z modelu CPA w 3 krokach

Reklama CPA w performance marketingu – podsumowanie

Oto zestaw najważniejszych faktów o modelu CPA w performance marketingu:

 • Cost Per Action to sposób rozliczania kampanii internetowej, w której płaci się tylko za konkretną akcję podjętą przez użytkownika.
 • Akcjami rozliczanymi w modelu CPA są m.in.: zakup produktu, zapis do newslettera, pobranie e-booka.
 • CPA oblicza się poprzez podzielenie całkowitego kosztu kampanii reklamowej przez liczbę akcji użytkowników.
 • Największą zaletą modelu CPA jest płatność tylko za konwersję, z kolei wadą – wyższe koszty w porównaniu do innych sposobów rozliczania kampanii internetowej.
 • Reklamy oparte na modelu płatności CPA stanowią dobre uzupełnienie dla strategii pozycjonowania stron internetowych.

Zastanawiasz się, czy model CPA jest odpowiedni dla Twojej kampanii reklamowej? Skonsultuj się z naszymi ekspertami SEMPIRE , którzy pomogą Ci ocenić potencjalne korzyści i wyzwania związane z implementacją modelu Cost Per Action w Twojej strategii marketingowej.

FAQ – lista pytań na temat tego, co to jest CPA i jak je obliczyć w reklamie internetowej?

Co znaczy dobry CPA?

Dobry CPA (Cost Per Action) oznacza, że koszt uzyskania pożądanej akcji (np. zakupu, zapisu na newsletter, instalacji aplikacji) jest optymalny w stosunku do wartości, jaką ta akcja przynosi firmie.

Nie ma ustalonej wartości określającej „dobry” CPA, ponieważ często zależy on od marży zysku produktu, wartości życiowej klienta (LTV) oraz celów biznesowych. Pożądany jest jednak niższy CPA przy zachowaniu wysokiej jakości konwersji.

Co to jest docelowy CPA?

Docelowy CPA to średni koszt, jaki firma jest gotowa ponieść za konwersję, który został ustalony jako cel w ramach kampanii reklamowej. Jest to kwota, którą reklamodawca uznaje za akceptowalną w kontekście rentowności akcji lub transakcji.

Ustalenie docelowego CPA pomaga w efektywnym zarządzaniu budżetem reklamowym i optymalizacji kampanii pod kątem ROI.

Czy model CPA się opłaca?

Tak, model CPA może się opłacać, jeśli koszt akcji (np. sprzedaży, rejestracji) jest niższy niż wartość generowana przez tę akcję, co pozwala na osiągnięcie pozytywnego zwrotu z inwestycji.

Czy CPA jest lepsze od innych modeli rozliczeniowych, takich jak CPC czy CPM?

CPA może być lepsze od modeli rozliczeniowych, takich jak CPC (Cost Per Click) czy CPM (Cost Per Mille) w kontekście bezpośredniego powiązania kosztów z realnymi wynikami biznesowymi (np. sprzedażą, generowaniem leadów).

Model CPA minimalizuje ryzyko dla reklamodawcy, ponieważ płaci on tylko za konkretne działania, które mają wpływ na jego cele biznesowe. Wybór modelu rozliczania kampanii zależy jednak od celów i specyfiki branży.

Jak można zoptymalizować CPA w kampanii reklamowej?

CPA w kampanii reklamowej zoptymalizujesz poprzez:

 • testowanie różnych grup docelowych, treści reklamowych i stron docelowych;
 • używanie retargetingu do ponownego zaangażowania użytkowników, którzy już wykazali zainteresowanie ofertą;
 • analizę danych i bieżące dostosowywanie strategii reklamowej;
 • skupienie się na jakości ruchu i ukierunkowanie kampanii na użytkowników z wysokim potencjałem konwersji.

Czy istnieją branże, w których model CPA jest szczególnie polecany?

Tak, istnieją branże, w których model CPA jest szczególnie polecany. Są to sektory o wysokim potencjale wartości życiowej klienta (LTV), takie jak finanse, ubezpieczenia, edukacja, usługi subskrypcyjne, e-commerce i technologie. W tych branżach koszt pozyskania klienta (CAC) może być wyższy, ale wartościowa akcja (np. zakup) przynosi znaczący zwrot z inwestycji.

Jakie narzędzia mogą pomóc w monitorowaniu i zarządzaniu CPA?

Do monitorowania i zarządzania CPA można wykorzystać:

 • Platformy reklamowe, takie jak Google Ads czy Facebook Ads Manager, które oferują zaawansowane narzędzia do śledzenia konwersji i optymalizacji kampanii.
 • Narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics, umożliwiające szczegółową analizę ruchu na stronie i skuteczność różnych źródeł ruchu.
 • Specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania kampaniami reklamowymi i automatyzacji marketingu, które pomaga w efektywnym targetowaniu, testowaniu A/B i optymalizacji kampanii.

Ocena artykułu:

1 2 3 4 5

5 / 5 według 19 opinii

Może Ciebie zainteresować
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.