Definicje i terminy

Słownik pojęć SEO i SEM

Marketing internetowy, a w szczególności pozycjonowanie stron to złożony proces, przy omawianiu którego nieodzownie pojawiają się specjalistyczne terminy i skróty. Drogą do osiągnięcia zadowalających efektów z usługi pozycjonowania jest zrozumienie kluczowych pojęć, a tym samym poznanie szczegółowych zasad panujących w świecie marketingu internetowego. Wyjaśnienie branżowych terminów zawiera poniższy słownik SEO i SEM, w którym umieściliśmy zarówno ogólne definicje, jak i bardziej szczegółowe wyjaśnienia najważniejszych pojęć oraz rozwinięcia popularnych skrótów.

Pragniemy, aby wyjaśnienie definicji było jak najbardziej przystępne i ułatwiało zrozumienie zarówno procesu pozycjonowania, jak również wielości czynników i narzędzi na niego wpływających. Zadbaliśmy o to, aby słownik SEO zawierał nawet rzadko stosowane skróty i zamienniki, tak, aby żadne branżowe pojęcie nigdy nie wypłynęło z naszej agencji niezrozumiałe. W związku z dynamiką rozwoju tendencji w wyszukiwarce, nasz słownik SEO będzie na bieżąco aktualizowany o najnowsze pojęcia i branżowe informacje.

Jeśli chcielibyście, aby niniejszy słownik SEO i SEM zawarł wyjaśnienie konkretnego terminu powiązanego z naszą branżą, zapraszamy do kontaktu! Na pewno uwzględnimy Twoje sugestie i pomożemy Ci w lepszym zrozumieniu istoty procesu pozycjonowania stron!

SPIS POJĘĆ
Nie znaleziono szukanej frazy!
301 Redirect 302 Redirect 403 Forbidden 500 Internal server error A/B Above the fold Accelerated Mobile Pages (AMP) AdSense, Google AdSense AIDA AJAX Alexa Alexa Rank Algorithmic penalty Alt Anchor text Answer Boxes Ant API Application Attention, Interest, Desire, Action (AIDA) Autocomplete feature, Autocomplete predictions Automatic indexer Back Links Baidu Banner Blindness Barnacle SEO Behavior Flow Report BHS Bing Black Hat SEO (BHS) Bounce rate Brand Breadcrumbs Bridge Page Broken links Broken link building Browser Call-to-Action Carousel Results Cache Character Click fraud Click-Through Rate (CTR) Cloaking Conversion CMS Collocations Content Content delivery network Content Management System Content Marketing Content pruning Conversational search Conversion Conversion funnel Conversion Rate Cookie Copywriting Cost Per Click (CPC) Cost Per Conversion CPC Crawl Budget Crawlability Crawler CSSKaskadowe arkusze stylów CTA CTR Dead Link Deep link Directory Disavow backlinks Disavow Links Tool Domain Domain Authority (DA) Domain Name System (DNS) Doorway Page Duplicate Content EAT EMD Entry Page Error 404 Error 503 Evergreen content Exact match domain Expertise-Authoritativeness-Trustworthiness (EAT) External Duplicate Content External links Facebook Facebook Deep Text Faceted navigation Featured Snippet File Transfer Protocol (FTP) Final URL Fresh Site Bonus GA Gateway Page GMB Google Google Ads Google Ads Keyword Planner Google Algorithms Google Analytics (GA) Google Bomb Google Cache Google Data Centers Google Doodle Google Maps Google Maps Listings Google My Business (GMB) Google Plus, Google+ Google Search Console (GSC) Google search quality raters Google Sites Google Web Toolkit Googlebot Googlebot User agent Guest blogging GSC Headings Headline Hidden Text HTML HTTPS HTTP status code Hummingbird Algorithm Inbound links Inbound Marketing Indexing Instagram Instant articles Internal Duplicate Content Internal links Interstitial Invisible text IP address Jump Page Keep It Simple, Stupid (KISS) Key Performance IndicatorsKluczowe wskaźniki efektywności Keyphrase Keyword Keyword cannibalization Keyword Density Keyword positioning Keyword research Keyword stuffing KISS Knowledge Graph Knowledge Panel KPI Lander Landing Page Link Building Link Farm Local pack Local SEO Local traffic Long click Long tail Machine learning Meta description Meta tag Mobile First Index Name, Address, Phone Number (NAP) NAP Natural Links Nofollow OBL Off-page SEO On-page SEO Organic traffic Outbound Links (OBL) PageRank Page Speed Paid links Paid traffic Panda Partial match domain (PMD) Pay per click (PPC) Penguin Pigeon Pinterest Phishing PMD Posts on Google PPC Query Deserves Freshness QDF RankBrain Redirect links Redirects Responsive website Rich Cards Rich results Rich search results SaaS Schema.org Search Engine Marketing (SEM) Search Engine Optimization (SEO) Search Engine Results Page (SERP) Search Quality Rater Guidelines Searcher Task Accomplishment (STA) SEM Semantic search Semantic Web SEO SERP Server Short click Sitemap Snapchat Social media Spider Sponsored links SSL STA Status code 200 Status code 202 Storytelling Structured Data TLD The Open Graph protocol Twitter UGC User Experience (UX) User Generated Content (UGC) User Intent UX Voice search Web-crawler Web-scutter Webmaster Guidelines WordPress YMYL Your Money, Your Life Zebra Page Zero Moment of Truth (ZMOT) ZMOT
301 Redirect Przekierowanie 301 – Trwale przeniesiony
Rozwiązanie, pozwalające przenieść dane ze strony, dzięki trwałemu przekierowaniu na inny adres www. Zabieg ten dotyczy zarówno całych domen, jak również przenoszenia poszczególnej podstrony. Pod względem SEO każde przekierowanie powinno być przekierowaniem 301, z wyjątkiem stron, które odsyłają na inny adres URL chwilowo (wówczas stosuje się przekierowanie 302). Typ przekierowania 301 powoduje, że w wynikach wyszukiwania treść dostępna jest pod jednym, stałym adresem, i dzięki temu jest także prawidłowo weryfikowana przez roboty sieciowe.
Zobacz także: 302 Redirect, Redirects
302 Redirect Przekierowanie 302 – Znaleziono
Chwilowe odesłanie na inną stronę www, zawierającą tymczasowe treści. Dzięki stosowaniu przekierowania 302 wyszukiwarka uznaje zmiany za wprowadzone tylko na określony czas a w indeksie funkcjonuje zarówno nowy, jak i stary adres. Przykładem zastosowania przekierowania 302 może być strona produktowa dotycząca przedmiotu, którego chwilowo brak.
Zobacz także: 301 Redirect, Redirects
403 Forbidden Błąd 403
Błąd oznaczający zakaz lub odmowę dostępu do strony internetowej.
500 Internal server error Błąd 500
Błąd po stronie serwera, który z jakichś powodów nie jest w stanie zwrócić strony na wpisane zapytanie. Najczęstsze powody wystąpienia błędu 500 to:
 • przeciążenie serwera
 • błąd w skryptach
 • nieprawidłowo ustawiony poziom dostępu do plików
A/B Testing– Testy A/B
Stosowana m.in. przez Google metoda badawcza, opierająca się na porównaniu tego samego produktu (np. serwisu internetowego) w dwóch różniących się wersjach (A i B) oraz wybraniu tej, która zdaniem porównującego wykazuje lepsze właściwości (w zależności od celu, jaki ma spełniać). Największą zaletą testów A/B jest prostota ich przeprowadzania oraz interpretacji. Metoda ta umożliwia przemyślane i szybkie zarządzanie strukturą oraz szatą graficzną strony, w taki sposób, aby była jak najbardziej atrakcyjna wizualnie i dopracowana technicznie. Do wad testów A/B zaliczyć należy uproszczone działanie, pozwalające na badanie w tym samym czasie jedynie ograniczonej ilości zmiennych, przez co zaawansowane analizy porównawcze nie są możliwe.
Above the fold Nad foldem
Część serwisu internetowego widoczna bezpośrednio po jego załadowaniu, którą użytkownik rejestruje bez przewijania okna przeglądarki. Sam termin fold oznacza punkt, w którym niezbędne jest scrollowanie strony w dół w celu przeglądania dalszej części treści. Fragment strony nad foldem najczęściej wykorzystywany jest do umieszczenia najważniejszych informacji, zamieszczenia nawigacji po całym serwisie oraz zawarcia w konkretnej formie zachęty do dalszego przewijania strony.
Accelerated Mobile Pages (AMP) Przyspieszone strony mobilne
Projekt tworzenia stron internetowych pod przewodnictwem Google, nastawiony na ich szybkie ładowanie na urządzeniach mobilnych. Stanowi inicjatywę otwartego oprogramowania, która ma za zadanie dostarczać strony internetowe zoptymalizowane pod kątem urządzeń mobilnych – o odpowiednio dostosowanej rozdzielczości, grafice, strukturze oraz szybko ładujące dane na telefonach komórkowych i tabletach.
Zobacz także: Mobile First Index
AdSense, Google AdSense Serwis reklamowy AdSense
Zintegrowany system reklamowy Google, umożliwiający kontekstowe wyświetlanie reklam Ads na stronach www należących do sieci partnerów Google. Właściciel strony internetowej biorący udział w programie AdSense udostępnia miejsce reklamowe w swojej witrynie, za które otrzymuje (zależnie od liczby interakcji pochodzących z jego strony) wynagrodzenie. Reklamy wyświetlane w programie AdSense mogą mieć formę tekstową, graficzną lub multimedialną (wideo). Właściciel strony internetowej, której fragment wynajmuje jak przestrzeń reklamową, może w przystępny sposób weryfikować statystyki klikalności oraz szacować miesięczne zarobki.
Zobacz także: Paid traffic , Google Ads
AIDA
Patrz: Attention, Interest, Desire, Action
AJAX Asynchroniczny JavaScript i XML
Technika umożliwiająca programowanie aplikacji, bez konieczności załadowywania całej strony, z której ściągane i wysyłane są dane. Łączy w sobie następujące elementy:
 • JavaScript – wybrany język skryptowy wykonywany po stronie przeglądarki klienta
 • XMLHttpRequest – obiekt języka JavaScript umożliwiający asynchroniczny transfer danych już po załadowaniu się strony
 • XML – język strukturalny służący do odbierania informacji w formie uporządkowanej
Algorithmic penalty Kara algorytmiczna
Automatyczna sankcja dla strony internetowej dokonana przez algorytm Google (Panda, Pingwin), powodująca obniżenie pozycji w wynikach wyszukiwania, np. za umieszczenie SPAM-u na stronie. Po zlikwidowaniu przyczyny nałożenia kary i przeindeksowaniu strony przez robota, kara jest automatycznie wycofywana.
Alexa
Serwis internetowy, stanowiący jedno z narzędzi badających statystyki stron internetowych, udostępniający dane dotyczące generowanego ruchu na innych witrynach. Posiada katalog stron www. Robot wyszukiwarki Alexa posiada obecnie zaindeksowanych ponad 4,5 miliarda stron.
Zobacz także: Alexa Rank
Alexa Rank Ranking Alexa
Ranking sporządzany przez Alexa.com, zawierający zestawienie stron o największym ruchu. Ranking wykonywany jest na bazie szeregu kryteriów, m.in. na podstawie intensywności odwiedzin strony w ciągu 1 dnia czy też liczby odwiedzin poszczególnych podstron wewnątrz serwisu. Zestawia on strony internetowe o największej popularności wśród odbiorców z całego świata (nie tylko z USA, jak wiele podobnego typu narzędzi). Ranking Alexa nie uwzględnia wieku domeny ani źródła ruchu. Aby działanie narzędzia odbywało się w prawidłowy sposób, należy zainstalować specjalną wtyczkę Alexa Toolbar. Z uwagi na konieczność instalacji narzędzia na stronie, Alexa Ranking nie jest w pełni dokładnym źródłem statystycznym.
Zobacz także: Alexa, Paid traffic, Google Ads
Alt Alternatywny opis obrazków
Tekst opisujący zawartość obrazka zamieszczonego na stronie internetowej, niezbędny w celu prawidłowej interpretacji pliku graficznego przez roboty sieciowe. Stanowi kluczową rolę przy optymalizacji obrazków, która pozwala:
 • urozmaicić i sprecyzować treść strony w ocenie robota Google
 • zwiększyć widoczność strony w wynikach wyszukiwania
 • skupić większą uwagę odbiorcy
 • zwiększyć czas spędzony na stronie
 • odczytać zawartość obrazka przez osoby korzystające z czytników ekranowych (np. przez osoby niewidome)
Anchor text Tekst zakotwiczenia
Tekst lub fraza linkująca do strony, wskazująca na tematykę witryny, na której anchor text został zamieszczony. Posiada specjalną strukturę: tekst zamieszczony jest między znacznikami linku <a > i </a>. Przykład tekstu zakotwiczenia w kodzie strony prezentuje się następująco:

<a href="adres url strony, do której ma linkować anchor text">Anchor tekst</ a>.

Teksty zakotwiczenia w znaczącej mierze wpływają na podniesienie rankingu strony w wynikach wyszukiwania. Ich treść odpowiada bezpośrednio wprowadzonemu w wyszukiwarce zapytaniu, co pozytywnie wpływa na ocenę całego tekstu. Anchor text, jak każda z metod stosowanych w pozycjonowaniu, musi przybierać naturalną formę i nie może być nadużywany – w przeciwnym wypadku zostanie uznany jako SPAM. Tekst okalający link powinien w niewymuszony sposób traktować o tematyce, której odnośnik dotyczy.
Zobacz także: Copywriting , SPAM , Link Building
Answer Boxes
Funkcjonalność, pozwalająca na uzyskanie bezpośrednio w wyszukiwarce odpowiedzi na zadane w Google pytanie. Np. po wpisaniu frazy „co to jest smartwatch” tuż obok lub zaraz pod płatnymi wynikami wyszukiwania, wyświetli się panel z definicją i graficzną prezentacją czym jest smartwatch. Dzięki Answer Boxes nie ma konieczności przeklikiwania się na konkretną stronę, by sprawdzić znaczenie wpisanego wyrażenia).
Smartwatch
Ant
Patrz: Crawler
API Interfejs programowania aplikacji
Interfejs służący do wzajemnej komunikacji między programami komputerowymi, polegający na precyzyjnie określonych regułach. API definiowane jest na etapie kodu źródłowego dla składowych części całego oprogramowania. Interfejs programistyczny aplikacji odpowiedzialny jest za dostarczanie właściwych specyfikacji struktur danych, specyfikacji podprogramów oraz wymaganych protokołów.
Application Service Provider (ASP)Oprogramowanie na żądanie
Usługa internetowa, umożliwiająca wynajem oprogramowania komputerowego na określony czas. Rozliczenie następuje bezpośrednio pomiędzy dostawcą programu a użytkownikiem. W tym przypadku nie jest pobierana opłata całościowa za licencję, a jedynie kwota proporcjonalna do stopnia i długości użytkowania programu. Czynniki warunkujące wysokość opłaty za ASP to:
 • długość okresu użytkowania
 • wielkość generowanego ruchu
 • pojemność przestrzeni dyskowej
Zobacz także: SaaS
Attention, Interest, Desire, Action (AIDA) Uwaga, Zainteresowanie, Pragnienie, Działanie
Model działań marketingowych, skłaniających klienta do zakupu produktu. Jego główne etapy to:
 • zwrócenie uwagi klienta (Attention – uwaga)
 • zdobycie zainteresowania klienta poprzez wyeksponowanie głównych korzyści z zakupu (Interest zainteresowanie)
 • wzbudzenie pragnienia posiadania produktu (Desire – pożądanie)
 • przekonanie do ostatecznego zakupu (Action – działanie).
Autocomplete feature, Autocomplete predictions Autouzupełnianie, Podpowiedzi wyszukiwania
Proponowane przez Google hasła, pojawiające się pod oknem wyszukiwania już po wpisaniu w nie pierwszej litery. Propozycje haseł to najczęściej wyszukiwane przez internautów wyrażenia. Pozycjonowanie w wyszukiwarce Google
Automatic indexer
Patrz: Crawler
Linki pochodzące z innych witryn, prowadzące do konkretnej strony www.
Baidu
Popularna chińska wyszukiwarka internetowa, stanowiąca odpowiednik chińskojęzycznego Google, które zostało wycofane z tamtejszego rynku z powodu panującej w kraju cenzury. Przejdź do Baidu.com.
Zobacz także: Bing , Google
Ban
Likwidacja strony z indeksu wyszukiwarki, równoznaczna z usunięciem jej w wynikach wyszukiwania. Spowodowana jest poważnym naruszeniem zasad lub zewnętrznym atakiem hakerów. Może wynikać z nieprawidłowo przeprowadzanych, agresywnych działań SEO (Black Hat SEO), dlatego tak ważna jest zrównoważona i profesjonalna optymalizacja strony pod kątem wyszukiwarki, oparta na dobrych praktykach, opartych na wskazówkach dla webmasterów.
Zjawisko wśród Internautów polegające na podświadomym ignorowaniu elementów struktury witryny, przypominających reklamy. Do głównych czynników powodujących ignorancję reklam banerowych wśród użytkowników należą:
 • nieodpowiednie umiejscowienie reklam w strukturze strony oraz występujące w nich, trudne do zamknięcia elementy – powoduje to rozdrażnienie odbiorcy
 • rozbieżność intencji odbiorców i reklamodawców: użytkownik danej witryny szuka informacji lub rozrywki o konkretnej tematyce, banery podświadomie kojarzy jako promocje niezwiązane z tym, czego wyszukuje (nawet jeśli przekaz reklamowy dostosowany jest do tematyki witryny)
 • drażniąca grafika i nieprzystępna budowa reklam – migające, uciekające elementy, agresywne kontrasty negatywnie wpływają na odbiór wizualny przez użytkownika serwisu.
Barnacle SEO
Model działań SEO oparty na uzyskaniu popularności strony, dzięki wzmiankom, postom gościnnym czy reklamom na najlepiej rankingujących serwisach, tematycznie powiązanych z pozycjonowaną stroną, których rozmiary i charakter pozostają bezkonkurencyjne dla mniejszych stron, o lokalnym znaczeniu.
Behavior Flow Report Raport zmiany zachowania
Jeden z raportów udostępnianych w narzędziu Google Analytics, przedstawiający modele zachowań użytkowników na stronie (dane dotyczące przeglądania zawartości witryny, interakcje itp.).
Zobacz także: Google Analytics
BHS
Zobacz także: Black Hat SEO
Bing
Druga co do popularności na świecie - względem Google - wyszukiwarka internetowa. Została stworzona przez firmę Microsoft. Przejdź do Bing.com.
Zobacz także: Baidu, Google
Black Hat SEO (BHS)
Metoda pozycjonowania naruszająca zasady zawarte we wskazówkach dla webmasterów. Używając metody BHS dąży się do osiągania wysokich pozycji strony w wynikach wyszukiwania w bardzo krótkim czasie. Jest to bardzo ryzykowny rodzaj pozycjonowania – stosowanie go grozi karą ręczną lub banem, czyli usunięciem witryny z indeksu wyszukiwarki.
Bounce rate Współczynnik odrzuceń
Procentowa wartość wyrażająca sesje, w ramach których użytkownik obejrzał tylko 1 stronę i opuścił witrynę bez żadnej interakcji. Wskaźnik ten zależy od wielu czynników – może świadczyć o złej jakości strony docelowej (nieprzystępna, nieatrakcyjna, z utrudnioną nawigacją) lub wręcz przeciwnie – o doskonałym dopasowaniu i uzyskaniu przez odbiorcę wszystkich potrzebnych informacji na jednej stronie (bez potrzeby przechodzenia na inne podstrony).
Brand
Szerokie pojęcie odnoszące się zarówno do nazwy marki, jak również całego systemu skojarzeń z nią związanego. Brand można rozumieć jako świadomość marki, czyli jej popularność, znajomość i znaczenie w danych społecznościach, na danym obszarze. Oprócz nazwy i obszaru działalności, której dotyczy, wywołuje wyobrażenie o wartości i jakości produktu/usługi oraz korzyściach, które ze sobą niesie. Przykładowo, pod marką Apple (nazwa) oferującą smartfony, tablety i komputery (produkt) często kojarzy się brand niosący technologiczną perfekcję, innowacyjne rozwiązania i design (wyobrażenie o marce). Jednocześnie produkty tej marki kojarzą się z wysoką ceną a przez to cały brand utożsamiany jest z pewnym statusem społecznym i materialnym.
Nawigacja umożliwiająca śledzenie bieżącej lokalizacji w obrębie witryny.
Bridge Page
Patrz: Doorway Page
Odnośniki do serwisów, które nie istnieją (zostały usunięte lub nieodpowiednio przekierowane). Ich obecność w witrynie może negatywnie wpływać na jej ranking.
Zobacz także: Broken link building
Strategia pozycjonowania nastawiona na weryfikację niedziałających linków w contencie innych stron, przygotowywanie nowych treści pod niedziałające odnośniki oraz podmianę ich na linki kierujące do pozycjonowanej strony.
Zobacz także: Broken links
Browser Przeglądarka internetowa
Oprogramowanie komputerowe służące do przeglądania Internetu. Do najpopularniejszych przeglądarek internetowych należą:
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • UC
 • Opera
 • IE
 • Samsung Internet
 • Edge
 • AOSP
 • inne
Call-to-Action Wezwanie do działania
Nawołanie do podjęcia działania przez odbiorcę: nawiązania kontaktu, dokonania zakupu, rozwinięcia szczegółów, przystąpienia do programu stałego klienta czy wpisania się na newsletter. Często CTA przybiera formę klikalnych przycisków, które bezpośrednio powodują konwersję, do której zapraszają.
Canonical URL Kanoniczny adres URL
Pozwala na zdefiniowanie strony kanonicznej (właściwej) wśród stron o podobnych adresach URL lub zawierających bardzo zbliżone treści. Dotyczy zarówno stron, na które można przejść przy użyciu wielu adresów, jak również witryn o tej samej lub podobnej treści – w obydwu przypadkach serwisy te interpretowane są przez robota sieciowego, jako duplikaty. Adres kanoniczny wskazuje robotowi Google jeden główny adres URL, który zostaje zaindeksowany, pozostałe natomiast otrzymują w jego ocenie niższą rangę i ich pozycja w wyszukiwarce aktualizowana jest znacznie rzadziej.
Funkcja wyszukiwania w Google, polegająca na wyświetleniu zestawu odpowiedzi pochodzących z jednej witryny, odpowiadających na wpisaną w wyszukiwarce frazę. Składa się z głównego fragmentu wyniku wyszukiwania oraz zamieszczonej poniżej karuzeli odpowiedzi wybranych z treści strony. Dzięki temu internauta ma możliwość przejścia do interesującego go zagadnienia bezpośrednio z wyszukiwarki.
Cache Pamięć podręczna
Pamięć umożliwiająca przechowywanie części danych na dysku, dzięki czemu szybkość dostępu do tych informacji jest znacznie szybsza. Cache po stronie serwera pozwala zwrócić dane do klienta w możliwie najszybszym czasie, przy najmniejszym koszcie zużycia zasobów serwera. Istnieje także cache po stronie sieci (patrz: CDN).
Zobacz także: CDN
CDN
Patrz: Content Delivery Network
Character Znak
Każdy rodzaj znaku budujący tekst: znak interpunkcyjny, spacja, pojedyncza litera, pojedyncza cyfra.
Zobacz także: Copywriting
Click fraud Nieprawidłowe kliknięcia
Fałszywe kliknięcia w reklamy, niezwiązane z realnym zainteresowaniem produktem lub usługą. Najczęściej takie działania podejmowane są przez konkurencyjne firmy, które chcą zaszkodzić branżowym rywalom. Obecnie Google Ads dysponuje systemem wykrywania nieprawidłowych kliknięć i zwraca koszty poniesione z ich tytułu.
Click-Through Rate (CTR) Współczynnik klikalności
Stosunek kliknięć do wyświetleń reklam
Zobacz także: Google Ads, SERP
Cloaking Ukrywanie, maskowanie
Prezentowanie odmiennych wersji tej samej strony internetowej: innej robotom sieciowym i innej użytkownikom. Jest to jedna z technik Black Hat SEO, bazująca na wprowadzaniu wyszukiwarki w błąd.
CMS
Patrz: Content Management System
Collocations Wyrażenia powiązane, kolokacje
System powiązanych tematycznie wyrażeń i synonimów. Stosowanie ich w treściach strony pozwala zwiększyć eksperckość strony oraz umożliwia lepszą interpretację tematyczności witryny przez roboty sieciowe.
Zobacz także: Copywriting
Content Cała zawartość strony; potocznie: treść
Wszystkie treści zawarte na danej stronie w postaci tekstu, struktury opisów (tytuł, nagłówki, alty) grafik czy materiałów wideo.
Content delivery network (CDN)
Rozbudowany, zdecentralizowany system dostarczania treści do całego szeregu centrów danych w Internecie. Ma na celu udostępnić dane charakteryzujące się wysoką wydajnością i dostępnością dla końcowych użytkowników.
Content Management System (CMS) System Zarządzania Treścią
Oprogramowanie pozwalające na tworzenie i zarządzanie własną witryną internetową. Składa się z przystępnego dla osób nie znających języka programowania interfejsu, umożliwiającego wprowadzanie zmian w strukturze strony, aktualizacji czy rozbudowy przez osoby nie zajmujące się profesjonalnie IT.
Content Marketing Marketing treści
Jedna ze strategii marketingu internetowego, oparta na wprowadzaniu w serwisie wartościowych, wysokiej jakości treści (tekstów, grafik, tabel, diagramów itp.). Pozwala na przyciąganie użytkowników do serwisu oraz zachęcanie do udostępniania treści innym.
Content pruning
Weryfikacja strony pod kątem treści oraz eliminacja tych podstron, które zwierają niskiej jakości content (np. treści nieaktualne, nieprzydatne dla użytkownika).
Zobacz także: Content, Content Marketing
Typ wyszukiwania zapamiętujący główny kontekst pierwszego zapytania i dopasowujący kolejne, ogólne zapytania do tematu, np. pierwsze zapytanie brzmi „Jaką wysokość osiąga dąb”, drugie „Jaki kształt mają liście?”.
Zobacz także: Semantic search, Semantic Web
Conversion Konwersja
Działanie stanowiące dla firmy cel marketingowy – np. zakup, kliknięcie w kontakt telefoniczny, wypełnienie formularza, zamówienie rozmowy czy pobranie aplikacji.
Conversion funnel Lejek konwersji
Przedstawienie w sposób graficzny poszczególnych etapów dążenia do celu sprzedażowego wraz z zaznaczeniem wielkości grupy odbiorców biorących w nich udział. Najszerszą grupę w lejku konwersji stanowią osoby, które w ogóle odwiedziły stronę, najwęższą osoby, które dokonały zakupu.
Conversion Rate Współczynnik konwersji
Proporcja liczby zrealizowanych konwersji do innego indywidualnie sprecyzowanego wskaźnika, np. liczby kliknięć, liczby wyświetleń czy liczby użytkowników.
Drobne informacje, złożone z ciągu cyfr i liter, przekazywane przez odwiedzaną stronę www i zapisywane w pamięci urządzenia, na którym następuje przeglądanie. Główne funkcje ciasteczek to:
 • możliwość prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, które wymagają wprowadzania przechowywania danych do logowania pomiędzy przeklikiwaniami (logowanie, zapamiętywanie koszyka danych, szyfrowanie danych przed osobami trzecimi)
 • zapamiętywanie preferencji użytkownika w zakresie dopasowania tematów i treści
 • przechowywanie przedmiotów w koszyku nawet po opuszczeniu strony.
Copywriting
Redagowanie wysokiej jakości, użytecznych, unikalnych i eksperckich treści na potrzeby budowy odpowiedniego contentu, reklam, tradycyjnych materiałów reklamowych a także usług SEO. Celem copywritingu jest wzbudzenie zainteresowania odbiorcy, pełna i satysfakcjonująca odpowiedź na potrzebę użytkownika oraz zachęcenie go dzięki treściom do określonej konwersji – zakupu, kontaktu, zapisania się do newslettera.
Cost Per Click (CPC) Koszt za kliknięcie
Cena za pojedyncze kliknięcie w reklamę, zależna od wielu czynników m.in. konkurencyjności frazy po wpisaniu której nastąpiło kliknięcie czy wyniku jakości reklamy.
Zobacz także: Google Ads
Cost Per Conversion Koszt za konwersję
Cena poniesiona za osiągnięcie konkretnego celu, np. wypełnienia formularza. Oblicza się ją, dzieląc całkowity koszt przeznaczony na reklamę przez liczbę konwersji dzięki niej osiągniętą.
CPC
Patrz: Cost Per Click
Crawl Budget Budżet indeksowania witryny
Parametr określający ilość danych możliwych do zaindeksowania na danym serwisie w określonym czasie.
Zobacz także: Crawler, Crawlability
Crawlability
Umiejętność, zdolność serwisu do bycia odwiedzanym i przeglądania i indeksowania witryn www przez roboty sieciowe.
Zobacz także: Crawler, Crawl budget
Crawler Robot internetowy, robot indeksujący, pająk, pełzacz, web wanderer, spider, bot
Zaawansowany program komputerowy, zdolny do przeglądania i indeksacji treści zawartych na stronach www.
Zobacz także: Crawl budget, Crawlability
CSS Kaskadowe arkusze stylów
Specjalistyczny język umożliwiający opis wizualnej formy prezentacji konkretnych elementów HTML na stronie www, m.in. rodzaj i format czcionek, kolory tła czy wyrównanie elementów składowych serwisu.
CTA
Patrz: Call-to-action
CTR
Odesłanie prowadzące do nieistniejącej strony. Po przejściu na podlinkowaną witrynę pojawia się błąd 404 lub powiadomienie o nieodnalezieniu serwera.
Zobacz także: Error 404
Link odsyłający do konkretnej podstrony innej domeny, nie do strony głównej.
Directory Katalog
Folder zawierający pliki na dysku wewnętrznym lub sieciowym.
Zgłoszenie do Google prośby o ignorowanie niskiej jakości, niechcianych linków do własnej witryny, których obecność negatywnie wpływa na postrzeganie jej przez roboty sieciowe.
Narzędzie umożliwiające zgłoszenie do Google niskiej jakości linków prowadzących do strony, przez które jej pozycja w rankingu jest zaniżona.
Domain Domena internetowa
Ciąg znaków stanowiący adres strony internetowej. Domena składa się z dwóch części:
 • nazwy głównej (najczęściej nazwa firmy)
 • końcówki (tzw. TLD, w zależności od kraju oraz charakteru serwisu: .pl, .com, .org, .eu, .net itd.).
Zobacz także: Domain Name System (DNS), TLD
Domain Authority (DA) Autorytet domeny
Popularna miara wartości domeny, opracowana przez firmę MOZ. Pozwala oszacować i porównywać z innymi wynik w rankingu wyszukiwania dla konkretnych stron www, biorąc pod uwagę kluczowe czynniki, takie jak m.in.: linkowanie ze stron głównych czy liczbę linków przychodzących.
Domain Name System (DNS) System Nazw Domenowych
System pozwalający konwertować łatwo przyswajalne adresy domen, złożone z liter i cyfr. na bezpośrednie adresy sieciowe serwerów.
Zobacz także: CDN, IP address, Server
Doorway Page Strona przejściowa
Dodatkowa strona internetowa, stworzona wyłącznie w celu jej optymalizacji pod konkretne słowa kluczowe, stanowiąca przekierowanie dla użytkowników. Taka metoda pozycjonowania jest zabroniona i grozi uzyskaniem kary ręcznej.
Duplicate Content Powielanie treści, duplikat treści
Powtórzenie tej samej treści w ramach jednego serwisu lub pomiędzy różnymi serwisami. Zaistnienie duplikatu jest negatywnie oceniane przez robota Google i niekorzystnie wpływa na pozycję strony w rankingu wyszukiwania.
EAT
Patrz: Expertise-Authoritativeness-Trustworthiness
EMD
Patrz: Exact match domain
Entry Page
Patrz: Doorway Page
Error 404 Błąd 404
Błąd po stronie przeglądarki użytkownika. Jeden z kodów odpowiedzi http, rozumiany jako „Nie znaleziono” (ang. „Not fund”), oznaczający, że nawiązano połączenie z serwerem, ale nie zlokalizowano na nim wyszukiwanego zapytania.
Error 503 Błąd 503
Błąd po stronie serwera. W opisie słownym oznacza „Usługa niedostępna”. Występuje wówczas, gdy serwer jest przeciążony lub na serwisie został przekroczony limit obciążenia.
Evergreen content Treści wiecznie zielone
Stale aktualne treści na stronie, m.in. poradniki lub instrukcje. Stanowią podstawowy trzon sklepów internetowych i innych serwisów o zmiennych danych, których treści wymagają regularnego uaktualniania.
Exact match domain
Nazwa domeny dokładnie dopasowana pod wprowadzone zapytanie, np. strona www.mieszkaniapoznan.pl dedykowana dla frazy „mieszkania Poznań”.
Expertise-Authoritativeness-Trustworthiness (EAT) Eksperckość-Autorytet-Zaufanie
Zasada tworzenia stron internetowych, oparta na wzbudzeniu przekonania, że treść na nich zawarta została opracowana przez eksperta w danej dziedzinie. Aby osiągnąć wysoki poziom EAT, należy:
 • posiadać na stronie optymalną ilość treści głównych o wysokiej jakości merytorycznej i stylistycznej
 • posiadać treści stanowiące użyteczną pomoc dla użytkowników strony, spełniające kluczową rolę strony
 • posiadać właściwe tytuły treści
 • unikać w serwisie promowania reklam rozpraszających uwagę użytkowników
 • w miarę możliwości podawać informacje na temat autora treści
 • dbać o dobrą reputację redaktorów tekstów
External Duplicate Content Duplikat zewnętrzny treści, Duplicate Content Zewnętrzny, DCZ
Powtórzenie treści na różnych domenach, wynikające z tworzenia kopii ze stron konkurentów lub producentów. Dotyczy także kopiowania opisów z własnej strony na portale społecznościowe, aukcyjne, katalogi lub agregatory.
Zobacz także: Duplicate Content
Patrz: Outbound Links
Facebook
Jeden z największych portali społecznościowych (social media), pozwalający na tworzenie spersonalizowanych kont, w obrębie których można wchodzić w wzajemne interakcje, udostępniać zdjęcia, filmy, grafiki i rozmaite informacje – zarówno prywatne, jak i o charakterze biznesowym. Facebook pozwala także na realizację marketingu internetowego dla firm. Przejdź do Facebook.
Facebook Deep Text
Narzędzie służące do śledzenia potrzeb i zainteresowań naturalnie wyrażonych przez użytkowników Facebooka w aplikacji Messenger lub w opublikowanych postach. Mechanizm badania upodobań danego użytkownika pozwala ocenić jego intencje, a następnie dopasowywać do nich przekazy reklamowe.
Zobacz także: Facebook
Faceted navigation Nawigacja fasetowa
System nawigacyjny w serwisie oparty na klasyfikacji wyszukiwań jako zbiorów danych o cechach wspólnych. W celu odnalezienia zbiorów informacji o określonych cechach stosuje się filtry. Są one tworzone w oparciu o analizy treści lub zawartości informacji.
Dedykowany blok w SERP, zawierający fragment serwisu www wraz z odpowiedzią na wprowadzone zapytanie.
File Transfer Protocol (FTP)
Protokół umożliwiający wymianę danych między serwerem a użytkownikiem, wykorzystujący protokół sterowania transmisją, umożliwiający pobieranie i przesyłanie danych przy użyciu sieci.
Final URL Końcowy URL
Adres strony lub podstrony serwisu, na który nastąpi przekierowanie po kliknięciu w reklamę.
Fresh Site Bonus
Tymczasowe wyróżnienie przyznawane nowopowstałym witrynom internetowym, pozwalające na chwilowe osiągnięcie wyższych pozycji w rankingu wyników wyszukiwania. Kryteria jego przyznawania nie są dokładnie znane, największe znaczenie przypisuje się świeżemu i unikalnemu contentowi.
GA
Patrz: Google Analytics
Gateway Page
Patrz: Doorway Page
GMB
Patrz: Google My Business
Google
Najpowszechniejsza na całym świecie wyszukiwarka stron www, katalogująca i udostępniająca zasoby informacji z całego globu.
Zobacz także: Baidu, Bing
Platforma reklamowa stworzona przez Google, pozwalająca na realizację marketingu internetowego w wyszukiwarce i sieci partnerów w postaci linków sponsorowanych, reklam graficznych, produktowych oraz reklam wideo (m.in. reklam na YouTube). Dawniej znana jako Google AdWords.
Zobacz także: Sponsored links
Narzędzie Google Ads, umożliwiające rozpoznanie popularności oraz kosztów poszczególnych słów kluczowych, a także znalezienie dla nich alternatywnych propozycji. Posiada szereg udogodnień, m.in. możliwość tworzenia planu kampanii wraz z ustaleniem indywidualnych budżetów.
Google Algorithms Algorytmy Google
Złożony ciąg procesów komputerowych, mających na celu znalezienie i wyświetlenie dostosowanych odpowiedzi na wprowadzone w wyszukiwarce zapytanie. Uwzględnia setki czynników rankingujących, które pozwalają na dokładne dopasowanie wyników wyszukiwania do wyrażonej przez użytkownika potrzeby. Podstawowe algorytmy Google to Panda, Pingwin, Koliber oraz Gołąb. Każdy z wymienionych algorytmów uwzględnia inne aspekty serwisu internetowego, zawsze jednak dotyczy użyteczności strony dla potencjalnego odbiorcy.
Zobacz także: Penguin, Panda
Google Analytics (GA)
Narzędzie Google pozwalające badać statystyki strony internetowej. Do kluczowych danych dostępnych w Google Analytics należą: śledzenie konwersji, wyniki prowadzenia kampanii reklamowych Ads oraz kampanii w social mediach, a także dane związane z ruchem organicznym i działaniami użytkowników wewnątrz strony. Narzędzie pozwala na przeglądanie danych archiwalnych oraz bieżący monitoring ruchu na stronie.
Google Bomb
Odmiana linkowania, polegająca na masowej promocji serwisu na konkretną frazę kluczową. Często wykorzystywana w sposób negatywny, mająca na celu osłabienie reputacji konkurenta.
Zobacz także: Black Hat SEO
Google Cache Pamięć podręczna wyszukiwarki Google
Stworzona i zapisana przez robota sieciowego Google kopia strony internetowej.
Google Data Centers Centra danych Google
Serwerownie Google, zlokalizowane na kilku kontynentach, utrzymujące niezbędną dla prawidłowego działania wyszukiwarki infrastrukturę techniczną.
Google Doodle
Logo widoczne na głównej stronie wyszukiwarki Google – standardowe lub tematyczne, zmieniające się wraz z aktualną okazją.
Google Maps Mapy Google
Serwis należący do marki Google, umożliwiający przeglądanie mapy całego niemal całego globu ziemskiego. Pozwala na lokalizowanie obiektów w terenie, a także przeszukiwanie danych kartograficznych w formie zdjęć lotniczych czy map 360° (Street View). Mapy Google posiadają szereg funkcji, kluczową z nich stanowią wizytówki, umożliwiające naniesienie w nich adresu oraz krótkich informacji o swojej firmie.
Google Maps Listings Wizytówki na Mapach Google
Kluczowa funkcja Google Moja Firma, umożliwiająca upowszechnienie podstawowych danych adresowych, kontaktowych oraz internetowych o swojej firmie. Wyświetla się w formie pinezki na mapie, dokładnie w miejscu siedziby firmy. Pozwala użytkownikom na łatwe odnalezienie interesującej ich działalności w terenie.
Google My Business (GMB) Google Moja Firma
Funkcjonalność Google, pozwalająca na sprawne i proste zarządzanie obecnością firmy w wyszukiwarce, m.in. w Google Maps.
Google Plus , Google+
Portal o charakterze społecznościowym, należący do marki Google, umożliwiający publikację postów, zdjęć, filmów oraz informacji tekstowych, a także wchodzenie w interakcje pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami. Jego funkcjonowanie zostało wygaszone w 2018 roku.
Google Search Console (GSC) Wcześniej Google Webmaster Tools – Narzędzia Google dla Webmasterów
Dedykowana administratorom stron www bezpłatna platforma internetowa, umożliwiająca weryfikację statusu indeksowania witryny przez wyszukiwarkę. Pozwala badać pozycję strony w wynikach wyszukiwania a także analizować ruch użytkowników pochodzący z różnych źródeł. Ponadto daje możliwość otrzymywania wiadomości i wskazówek dotyczących indeksowania od Google.
Google search quality raters Ręczni raterzy
Osoby odpowiedzialne za weryfikację poziomu jakości wyników wyszukiwania Google, opartą na szczegółowych wytycznych marki.
Google Sites Google Page Creator
Narzędzie Google dające możliwość kreacji własnego serwisu internetowego o contencie nie przekraczającym 100MB.
Zobacz także: Google My Business
Google Web Toolkit
Wykorzystywana m.in. przez AdSense czy Google Ads funkcjonalność, pozwalająca na kreację aplikacji AJAX w języku JAVA, bez konieczności kodowania ręcznego.
Zobacz także: Google Ads, Google AdSense
Googlebot
Robot sieciowy używany przez Google.
Zobacz także: Crawler
Googlebot User agent
Nagłówek wyrażający sposób przedstawienia się robota sieciowego Google podczas indeksowania stron internetowych.
Zobacz także: Crawler
Guest blogging Posty gościnne
Artykuł traktujący o dowolnej tematyce, napisany w sposób ekspercki, wykazujący fachową wiedzę ze strony piszącego, zamieszczony na innym serwisie, linkujący do strony docelowej. Stanowi wartościowy, wysokiej jakości link. Zamieszczany jest za obopólną zgodą właściciela witryny i autora tekstu.
GSC
Patrz: Google Search Console
Headings
Patrz: Headline
Headline Nagłówek
Element podziału tekstu na stronie, porządkujący i ułatwiający jego czytanie. Stosowanie nagłówków jest pozytywnie oceniane przez robota Google.
Hidden Text
Patrz: Cloaking
HTML
Z ang. Hypertext Markup Language, oznacza język używany do budowania struktury i treści stron internetowych.
HTTPS
Protokół możliwy do wdrożenia na stronie, umożliwiający szyfrowaną komunikację między serwerem a klientem. Zabezpiecza przed przechwytywaniem, zmianą danych oraz podszywaniem się pod nazwę domenową.
Zobacz także: Domain Name System, Phishing
HTTP status code Kod odpowiedzi HTTP
Specjalny nagłówek widoczny dla przeglądarki odbiorcy, wyrażony w liczbach, mówiący o stanie realizacji zapytania wysłanego do serwera.
Hummingbird Algorithm Koliber, algorytm koliber
Nazwa jednej z głównych zmian algorytmu Google, wprowadzonej w 2013 roku, opierającej się na udoskonaleniu interpretacji synonimów fraz kluczowych i wyświetlaniu kontekstowym.
Patrz: Backlinks (BL)
Inbound Marketing
Strategia marketingowa oparta na systematycznej realizacji działań, skłaniających użytkowników do znalezienia promowanego produktu/usługi przy wystąpieniu realnej, bieżącej potrzeby.
Indexing Indeksacja
Proces przetwarzania i zapisywania treści (tekstów, grafik, linków, fraz kluczowych) zawartych na stronie przez roboty sieciowe.
Zobacz także: Crawler
Instagram
Portal społecznościowy oparty wyłącznie na udostępnianiu fotografii i grafik wraz z podpisami. Charakterystycznym elementem opisu zdjęcia są hashtagi, które pozwalają przyporządkować fotografię do danej tematyki lub miejsca.
Instant articles
Rodzaj artykułów umieszczanych bezpośrednio na portalu Facebook.
Zobacz także: Facebook
Internal Duplicate Content Duplikat wewnętrzny (DCW)
Kopiowanie treści w ramach tej samej witryny, np. powtarzanie głównych członów opisów wielu produktów.
Zobacz także: Duplicate Content
Stosowanie na stronie odnośników do innych podstron czy artykułów umieszczonych w obrębie tego samego serwisu. Rozmieszczanie linków wewnętrznych poprawia nawigację oraz użyteczność witryny.
Zobacz także: Natural Links, Outbound Links
Interstitial
Natarczywa reklama, wyświetlana nad contentem witryny, zasłaniająca jego główną część, utrudniająca wygodne przeglądanie serwisu.
Invisible text Tekst niewidoczny
Zamaskowany lub ukryty przed użytkownikami tekst, jednakże rejestrowany przez roboty sieciowe. Najczęściej posiada duże nasycenie słów kluczowych, przeformatowany jest na kolor tła strony lub ukryty przy użyciu CSS. Stosowanie tego typu zabiegów jest karane przez Google.
IP address Adres IP
Ciąg liczbowy nadawany interfejsowi lub grupie interfejsów sieciowych, umożliwiający weryfikację elementów sieci w trzeciej warstwie modelu OSI. Adres IP może być stały lub zmienny.
Jump Page
Patrz: Doorway Page
Keep It Simple, Stupid (KISS)
Zasada tworzenia tekstów, wedle której mają one wyrażać swój przekaz w sposób jasny, fachowy i przyjazny dla czytelnika.
Zobacz także: Copywriting
Key Performance Indicators Kluczowe wskaźniki efektywności
Wskaźniki skuteczności działań marketingowych, pozwalające na weryfikację osiągania celów biznesowych.
Keyphrase
Patrz: Keyword
Keyword Słowo kluczowe
Wyraz lub wyrażenie, na które witryna jest promowana w wyszukiwarce Google.
Keyword cannibalization Kanibalizacja słów kluczowych
Wzajemna rywalizacja między poszczególnymi podstronami całej domeny, rankingowanie kilku podstron na te same słowa kluczowe.
Keyword Density Nasycenie frazami kluczowymi
Proporcja słów kluczowych w całym tekście. Jeśli nasycenie frazami jest zbyt duże, roboty sieciowe mogą uznać stronę za SPAM.
Zobacz także: Copywriting
Keyword positioning Umiejscowienie słów kluczowych na stronie
Lokalizacja słów kluczowych w strukturze tekstu (w tytułach, nagłówkach, treści strony).
Keyword research Badanie słów kluczowych
Praca nad dopasowaniem fraz kluczowych do specyfiki strony internetowej. Stanowi niezbędny element strategii pozycjonowania oraz opracowywania przyjaznego i użytecznego contentu.
Keyword stuffing Upychanie słów kluczowych
Umieszczanie nadmiernej ilości wyrażeń kluczowych w tekście, co w domyśle ma służyć polepszeniu pozycji w rankingu wyników wyszukiwania, w praktyce natomiast jest działaniem niezgodnym z zasadami Google.
Zobacz także: SPAM
KISS
Patrz: Keep It Simple, Stupid
Knowledge Graph Diagram wiedzy
Źródło wiedzy Google, na bazie którego selekcjonowane są najtrafniejsze i najlepiej dopracowane informacje, odpowiadające wprowadzonemu w wyszukiwarce zapytaniu.
Knowledge Panel Panel wiedzy
Okno zawierające podstawowe informacje odnośnie wpisanego zapytania, najczęściej widoczne po prawej stronie wyników.
Poznań w wyszukiwarce Google
KPI
Patrz: Key Performance Indicators
Lander
Patrz: Landing Page
Landing Page Strona docelowa
Strona docelowa, na którą trafia odbiorca po wpisaniu konkretnej frazy kluczowej i kliknięciu w link (strona główna lub dowolna podstrona). Strona docelowa powinna być skonstruowana w taki sposób, aby jak najlepiej odpowiadać na zapytanie użytkowników, stanowić użyteczne i zaufane źródło informacji a także zapewniać wygodną nawigację i atrakcyjną formę wizualną.
Zobacz także: UX
Strategia pozyskiwania wartościowych linków prowadzących do strony z innych źródeł. Jeden z elementów pozycjonowania. Profil linkowy powinien być tworzony w sposób zrównoważony i maksymalnie zbliżony do naturalnego. Zasady pozyskiwania wartościowych linków reguluje algorytm Pingwin.
Najczęściej zespół stron spamerskich, stanowiące zaplecze dla linków odsyłających do siebie wzajemnie lub prowadzących do jednej, konkretnej witryny.
Local pack Lokalna paczka
Fragment rezultatów wyszukiwania, zawierający wyniki lokalne, znajdujące się w najbliższej okolicy szukającego. Składa się z listy 3 firm wraz z podaniem danych kontaktowych i podstawowych informacji. Inaczej nazywana jest „lokalnym trójpakiem”.
Local SEO Pozycjonowanie lokalne
Działania zmierzające do wypromowania witryny dla najważniejszych słów kluczowych z uwzględnieniem lokalizacji, polecane firmom, których zasięg działalności jest ograniczony do konkretnego terenu.
Local traffic Ruch lokalny
Odbiorcy odwiedzający stronę w wyniku wyszukiwania fraz z uwzględnieniem miejsca: dzielnicy, miasta, miejscowości czy województwa.
Long click
Kliknięcie, po którym użytkownik spędza dłuższy czas na stronie i w domyśle znajduje odpowiedzi na zadanie w wyszukiwarce pytanie.
Long tail Długi ogon
Sporadycznie wyszukiwane, rozbudowane frazy kluczowe, zawierające szczególne cechy, na którym najbardziej zależy kupującemu. W związku z minimalną popularnością, koszt ich promowania jest niski, natomiast wartość biznesowa dla właściciela witryny bardzo duża. Skonkretyzowane frazy najczęściej wpisywane są przez odbiorców świadomych i zdecydowanych na zakup, dlatego też frazy long tail pozwalają na uzyskanie wartościowego ruchu na stronie.
Zobacz także: Keyword
Machine learning Uczenie maszynowe
System bazujący na sztucznej inteligencji, pozwalający na automatyczne przetwarzanie pewnych procesów i schematów oraz rozwiązywanie problemów, których poszukuje internauta. Przykładem uczenia maszynowego jest umiejętność pokazania użytkownikom wyników adekwatnych do wprowadzonego zapytania.
Meta description Opis strony
Tekst opisujący stronę, widoczny w wyszukiwarce po wprowadzeniu konkretnego zapytania.
Meta tag Znacznik meta
Grupa znaczników meta w języku HTML oraz XHTML, pozwalające na lepsze zrozumienie zawartości serwisu www przez roboty sieciowe. Są zamieszczone w nagłówku kodu strony.
Zobacz także: Meta description
Mobile First Index Indeks mobilny
Zmiana sposobu indeksacji stron internetowych. W tym modelu jako pierwszą (główną) w ocenie robot wybiera wersję mobilną witryny i na jej podstawie oblicza ranking. Dopiero wówczas, gdy strona nie posiada wersji mobilnej, robot poddaje ocenie wersję komputerową.
Name, Address, Phone Number (NAP) Nazwa, Adres, Numer Telefonu
Dane adresowe oraz kontaktowe, których zamieszczenie na stronie internetowej pozwala zwiększyć zaufanie użytkowników oraz poprawić wiarygodność firmy w ocenie robotów sieciowych.
Zobacz także: Google Maps Listings
NAP
Patrz: Name, Address, Phone Number (NAP)
Linki prowadzące do strony, dodane w sposób naturalny, stanowiące odniesienie do treści, witryny lub źródła. Linki naturalne nie stanowią:
 • linków śledzących
 • linków sponsorowanych
 • przekierowań generowanych za pomocą skryptów JavaScript lub narzędzi do zarabiania
Nofollow Atrybut nofollow
Sposób informowania wyszukiwarki o niemożliwości przejścia po części lub całości linków zawartych na danej stronie.
OBL
Patrz: Outbound Links
Off-page SEO Pozycjonowanie poza stroną
Zabiegi wykonywane poza promowaną stroną, pozwalające na poprawę pozycji w rankingu wyszukiwania, dzięki budowie pozytywnego wizerunku i pozyskiwaniu wysokiej jakości odnośników do tej strony.
On-page SEO Pozycjonowanie na stronie
Działania wykonywane w obrębie pozycjonowanej strony, składające się z optymalizacji kodu oraz treści, w taki sposób, aby odpowiadała ona wymaganiom robotów sieciowych (optymalizacja pod kątem wyszukiwarek) oraz stanowiła użyteczne źródło informacji dla zainteresowanych użytkowników.
Organic traffic Ruch organiczny, ruch bezpłatny
Ruch pochodzący od użytkowników, którzy znaleźli stronę w bezpłatnych (naturalnych) wynikach wyszukiwania.
Linki odsyłające z danej witryny do innych, wartościowych stron.
PageRank
Algorytm służący do układania w kolejności stron internetowych na podstawie mocy linków przychodzących
Zobacz także: Backlinks
Page Speed Prędkość załadowania strony
Szybkość ładowania danej strony wraz z całym jej contentem. Parametr ten pełni istotną rolę w procesie pozycjonowania. Wywiera także pośredni wpływ na UX, ponieważ długo ładujące się serwisy powodują dyskomfort, rosnące zniecierpliwienie ze strony użytkownika, a w konsekwencji porzucanie ścieżki konwersji.
Prędkość załadowania strony zależy od wielu czynników:
 • jakości serwera hostingowego witryny
 • ilości i rodzaju treści zawartych na stronie
 • wielkości i ilość materiałów graficznych
 • kompresji zasobów
 • ilości skryptów w kodzie źródłowym serwisu
 • zużycia pamięci podręcznej przeglądarki
Zobacz także: UX
Zakup linka prowadzącego do strony. Stanowi jeden z bazowych działań w Black Hat SEO i nie jest zgodne z zasadami Google.
UWAGA: Linki płatne często potocznie stanowią synonim linków sponsorowanych, ale znaczenie tych drugich jest zupełnie inne.
Ruch pochodzący od użytkowników przekierowanych na stronę z płatnych wyników wyszukiwania (np. reklam Ads).
Panda Panda, algorytm Panda
Jeden z kluczowych algorytmów Google, wprowadzony w 2011 roku, mający na celu wypromowanie stron o wysokiej jakości oraz zdegradowanie stron o niewielkiej wartości merytorycznej. Panda kładzie szczególny nacisk na unikanie duplikatów treści oraz użyteczność i eksperckość tekstów.
Partial match domain (PMD)
Częściowo pokrywająca się z wpisanym zapytaniem nazwa domeny, np. wpisanie hasła „marketing internetowy” i otrzymanie wyniku www.marketing-sempire.pl.
Pay per click (PPC)
Rodzaj rozliczenia za emisję reklam, bazujący na płaceniu za kliknięcie, nie za wyświetlenie.
Penguin Pingwin, algorytm Pingwin
Jeden z głównym algorytmów Google, aktywny od kwietnia 2012 roku, oceniający i weryfikujący jakość linków przychodzących do witryny. Jeśli linki te są złej jakości, nie są brane pod uwagę przez roboty sieciowe.
Pigeon Gołąb, algorytm Gołąb
Aktualizacja algorytmu Google wprowadzona w 2014 roku, skupiająca się na wyższym rankingowaniu lokalnych wyników wyszukiwania. Algorytm Gołąb ma na celu poprawę trafności wyników w wyszukiwarce dla użytkowników poszukujących sklepów i usługodawców, prowadzących działalność o charakterze lokalnym.
Zobacz także: Google Algorithms, Panda, Penguin
Pinterest
Jeden z serwisów społecznościowych, pozwalający na zapisywanie oraz udostępnianie tematycznych grafik i zdjęć.
Phishing
Rodzaj oszustwa polegający na podszywaniu się pod inne osoby lub instytucje, po to, aby nakłaniać użytkowników sieci do określonych działań lub wyłudzać ważne dane: dane do logowania, dane osobowe, szczegóły kart płatniczych.
PMD
Patrz: Partial match domain
Pogo sticking
Sytuacja, w której użytkownik wybiera z wyników wyszukiwania jedną ze stron, po czym natychmiastowo ją opuszcza, powraca do wyników wyszukiwania i wybiera inną propozycję.
Zobacz także: Bounce rate, Short click, CTR
Posts on Google Wpisy w Google
Tworzone w panelu Google Moja Firma krótkie wpisy na temat oferty lub aktualności firmowych. Informacje te wyświetlane są w wizytówce w Mapach Google oraz w wynikach wyszukiwania.
PPC
Patrz: Pay per click
Query Deserves Freshness (QDF)
Zasada przedstawiania wyżej w rankingu treści świeższych – w przypadku dziedzin, które tego wymagają, np. wydarzenia polityczne, informacje z kraju.
QDF
Patrz: Query Deserves Freshness
RankBrain
Algorytm wykorzystujący sztuczną inteligencję w celu przełożenia języka pisanego na język wektorowy, wyrażony w jednostkach matematycznych, możliwy do interpretacji przez komputery. RankBrain pozwala skutecznie radzić sobie z nowymi zapytaniami wprowadzanymi w wyszukiwarkę, gdyż za pomocą sztucznej inteligencji kojarzy nieznane sobie frazy kluczowe z ich wyrażeniami bliskoznacznymi. Dzięki temu odpowiednio filtruje wyniki.
Zobacz także: Panda
Linki odnoszące do strony internetowej, która posiada przekierowanie na inną stronę.
Zobacz także: 301 Redirect, 302 Redirect
Redirects Przekierowania
Odniesienia po wpisaniu konkretnego adresu www na inną domenę, stosowane w przypadku zmiany adresu strony na nowy. Przekierowania dzielą się na stałe oraz tymczasowe.
Zobacz także: 301 Redirect, 302 Redirect
Responsive website Strona responsywna
Rodzaj witryny internetowej, która dostosowuje swoje parametry (rozdzielczość, układ elementów itp.) do urządzenia, na którym jest wyświetlana. Stosowanie stron responsywnych zapewnia utrzymanie właściwej prezentacji strony, niezależnie czy jest ona wyświetlana na komputerze, komórce czy tablecie. Dzięki temu strona staje się elastyczna i dokładnie dostosowana do potrzeb swoich użytkowników.
Zobacz także: Mobile First Index
Rich Cards Karty informacyjne
Jedno z rozszerzeń SERP umożliwiające łatwe znalezienie najlepiej dostosowanych do zapytania wyników. Posiada ono formę karuzeli grafik, wideo lub informacji tekstowych linkujących bezpośrednio do źródła.
Rich results
Rodzaj naturalnych wyników wyszukiwania, które oprócz standardowych elementów (tytuł strony, link, meta description) posiadają także nawigację okruszkową, opinie/ocenę czy datę publikacji treści.
Rich search results
Patrz: Rich results
SaaS
Model chmury obliczeniowej, polegający na przechowywaniu i wykonywaniu aplikacji na komputerach dostawcy usługi i udostępnianiu jej w sieci. Dzięki temu nie ma potrzeby instalacji, aktualizacji i zarządzania aplikacją przez klienta – całą kontrolę nad funkcjonowaniem oprogramowania sprawuje jego dostawca.
Schema.org
Słownik utworzony przez gigantów internetowych, tworzący schematy danych strukturalnych dla Internetu. Dzięki tym schematom roboty sieciowe są w stanie w prosty i sprawny sposób interpretować i klasyfikować dane zawarte na stronach.
Zobacz także: Structured Data
Search Engine Marketing (SEM) Marketing w wyszukiwarkach internetowych
Ogół działań marketingowych, prowadzonych w wyszukiwarce w celu promocji strony. W obrębie SEM zawiera się SEO oraz kampanie płatne (Google Ads, reklama w social media).
Search Engine Optimization (SEO) Optymalizacja dla wyszukiwarek internetowych
Optymalizacja serwisu internetowego w celu osiągania możliwie jak najwyższych pozycji w rankingu wyników wyszukiwania dla konkretnych fraz kluczowych.
Search Engine Results Page (SERP) Wyniki wyszukiwania
Podstawowa strona prezentująca listę wyników wyszukiwania po wprowadzeniu zapytania.
Search Quality Rater Guidelines Wytyczne dla ręcznych raterów
Ogół informacji i zasad obowiązujących osoby odpowiedzialne za ręczną ocenę wyników wyszukiwania.
Searcher Task Accomplishment (STA) Realizacja zadań użytkownika
Zasada wedle której na szczególną uwagę zasługują potrzeby i oczekiwania użytkownika wyszukiwarki.
Zobacz także: User Experience, User intent
SEM
Patrz: Search Engine Marketing
Dopasowanie wyników wyszukiwania do intencji użytkownika, uwzględniające nie tylko wpisany w wyszukiwarce ciąg znaków, ale także rozumiejące kontekst i związane z nim ukryte potrzeby internauty.
Semantic Web Sieć semantyczna
Relacje między rzeczywistymi podmiotami, pozwalającymi wyszukiwarce rozumieć zapytanie nie tylko jako ciąg znaków, ale także towarzyszący wpisanej frazie kluczowej kontekst.
SEO
Patrz: Search Engine Optimization
SERP
Zobacz także: Search Engine Results Page
Server Serwer
Przestrzeń dyskowa udostępniana dla stron internetowych, baz danych i kont pocztowych.
Short click Krótkie kliknięcie
Kliknięcie, po którym użytkownik przebywa na stronie bardzo krótko, wraca do wyników wyszukiwania i wybiera inną domenę.
Sitemap Mapa witryny
Plik XML zawierający listę adresów URL oraz innych zasobów (np. obrazów) w obrębie witryny, stanowiący wskazówkę dla robotów sieciowych, które podstrony warto zaindeksować.
Snapchat
Portal społecznościowy dostępny na urządzeniach mobilnych, pozwalający na udostępnienie zdjęć i krótkich materiałów wideo.
Social media Media społecznościowe
Rozbudowane serwisy internetowe, dające możliwość nawiązywania interakcji między zalogowanymi użytkownikami, udostępniania zdjęć czy upubliczniania informacji. Do najpopularniejszych z nich należą: Facebook, Instagram oraz Twitter.
Spider
Patrz: Crawler
Rodzaj płatnej reklamy tekstowej, składającej się z tytułu (2, opcjonalnie 3 nagłówków), adresu URL oraz opisu i opcjonalnych rozszerzeń. Wyświetla się nad i pod naturalnymi wynikami wyszukiwania, posiada specjalne oznaczenie w postaci zielonej etykiety „Reklama”.
Zobacz także: Google Ads , Paid traffic , Paid links
SSL Certyfikat SSL
Certyfikat odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa danych na stronie, umożliwiający przesyłanie zaszyfrowanych informacji między komputerami a serwerami. Certyfikat SSL wyróżnia skuteczność, proste działanie oraz przystępny proces instalacji.
Zobacz także: HTTPS
STA
Status code 200 Odpowiedź 200
W opisie słownym oznacza „OK”– jest to kod odpowiedzi http, mówiący o tym, że zapytanie zostało prawidłowo przetworzone i użytkownik zobaczył żądaną treść z serwera.
Status code 202 Odpowiedź 202
Kod odpowiedzi http oznaczający w opisie słownym „Przyjęto”. Informuje o tym, że zapytanie zostało przekazane do serwera, ale jeszcze nie zostało zrealizowane.
Storytelling Opowiadanie historii
Rodzaj tekstu lub materiału wideo sprecyzowanego w taki sposób, aby stanowił fragment absorbującej opowieści. Ma na celu budowanie trwałych relacji z odbiorcą i oddziaływanie na jego emocje.
Structured Data Dane uporządkowane
Dane umożliwiające robotom sieciowym zrozumienie zawartości witryny www. Przykładem danych uporządkowanych są mikrodane.
Zobacz także: Schema.org
TLD Domena najwyższego poziomu
Ostatnia z nazw domeny. TLD dzielą się na 2 typy:
 • krajowe – np. .pl, .de, .eu
 • funkcjonalne – np. .org, .info, .biz
The Open Graph protocol Protokół Open Graph
Dodatkowe znaczniki HTML, umieszczane do wskazania tytułu i opisu strony internetowej w medium społecznościowym.
Twitter
Jeden z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, pozwalający na publikację krótkich postów, zawierających teksty lub grafiki.
UGC
Zobacz także: User Generated Content
User Experience (UX) Doświadczenie użytkownika
Poziom zadowolenia użytkownika z serwisu internetowego, na którym przebywa. Projektowanie stron z uwzględnieniem UX pomaga dostarczać użytkownikom pozytywnych doświadczeń dzięki swej atrakcyjności wizualnej, funkcjonalności, ergonomiczności i użyteczności. Im lepsze doświadczenia użytkownika podczas korzystania z witryny, tym większa jest szansa na wzrost konwersji.
Zobacz także: Conversion
User Generated Content (UGC) Treści generowane przez użytkownika
Treści redagowane przez użytkowników witryny w postaci komentarzy, wpisów, zdjęć lub materiałów wideo (np. informacje publikowane na prywatnych profilach w mediach społecznościowych), które roboty sieciowe uwzględniają przy ocenie strony.
User Intent Zamiar użytkownika
Intencja użytkownika, jaką wyraża podczas wpisywania zapytania w wyszukiwarce.
UX
Zobacz także: User Experience
Funkcja głosowego wprowadzania zapytań w wyszukiwarce, dostępna na wybranych urządzeniach.
Web-crawler
Patrz: Crawler
Web-scutter
Patrz: Crawler
Webmaster Guidelines Wskazówki dla webmasterów
Opracowany i udostępniony przez Google ogół użytecznych informacji na temat prawidłowego kształtowania struktury strony, tworzenia contentu oraz podejmowania odpowiednich działań poza stroną, tak aby w miarę możliwości podnieść ocenę witryny przez roboty sieciowe i tym samym zyskać wyższą pozycję w wynikach wyszukiwania.
WordPress
Popularna platforma blogowa, oferująca publikację wartościowych artykułów i wpisów, a także znany system zarządzania treścią (CMS) oparty na języku PHP.
Zobacz także: Content Management System
YMYL
Patrz: Your Money, Your Life
Your Money, Your Life
Nazwa zbioru stron internetowych, które zwierają informacje mające wpływ na życie, zdrowie lub sytuację finansową użytkowników. W szczególności należą do niego strony o tematyce medycznej, finansowej, prawnej oraz sklepy internetowe, w których zakupy wymagają wprowadzania danych osobowych.
Zebra Page
Patrz: Doorway Page
Zero Moment of Truth (ZMOT)
Opracowana przez Google koncepcja marketingowa, mówiąca o tym, że głównym czynnikiem determinującym użytkownika do zakupu produktu bądź usługi są opinie i komentarze konsumentów.
Zobacz także: User Generated Content
ZMOT
Patrz: Zero Moment of Truth
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.