Czego nie można reklamować w Google Ads? | Sempire

Chcesz pozyskać nowych klientów i zwiększyć sprzedaż?

Zamów bezpłatną konsultację ze Specjalistą od reklamy w Internecie! Otrzymasz darmowe porady, konsultacje i analizę Twojej strony internetowej. Dowiedz się:

 • Jakie działania w Google realizują firmy konkurencyjne
 • Co musisz poprawić na swojej stronie internetowej
 • Ile możesz zyskać wdrażając konkretne rozwiązania

Czego nie można reklamować w Google Ads? Zasady i zakazane branże

W Google Ads możesz reklamować niemal wszystkie produkty i usługi. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły, które zostały jasno zdefiniowane w regulaminie Google. Aby móc promować firmę dzięki płatnej kampanii Google Ads, wystarczy poznać najważniejsze zasady wyświetlania reklam dla swojej branży.  

Z tego poradnika dowiesz się: 

 • jakie są najważniejsze zasady reklamy w Google Ads, 
 • czego nie wolno reklamować w Google Ads, 
 • jakie branże, produkty i usługi są zakazane w Google Ads,
 • jakie są zasady Google Ads dla konkretnej branży, 
 • w jaki sposób Google Ads weryfikuje reklamy zgodnie z regulaminem. 

Czego nie można reklamować w Google Ads?

Czego nie można reklamować w Google Ads? 4 najważniejsze zasady

Zasady Google Ads, znane również jako polityki reklamowe Google Ads, są określonymi wytycznymi i ograniczeniami narzuconymi przez Google dla reklamodawców korzystających z platformy Google Ads. Regulują one, które produkty, usługi i treści można reklamować, a które są zabronione.

Regulamin Google Ads ma na celu zapewnienie uczciwego, bezpiecznego i odpowiedzialnego środowiska reklamowego dla użytkowników, eliminację nieodpowiednich treści oraz zapobieganie oszustwom i nadużyciom.

Google Ads wyróżnia 4 zasady, które wskazują na to, czego nie można reklamować.

Zasady reklamowe Google Ads
Zasady reklamowe Google Ads

Google weryfikuje zgodność reklam z zasadami i dobrze radzi sobie z wykrywaniem naruszeń. Podczas zatwierdzania reklam w Google Ads korzysta z połączenia możliwości algorytmów i systemów uczących się oraz umiejętności doświadczonych ekspertów. 

Zakazane treści w Google Ads

Treści zakazane w Google Ads to takie, których promowanie w sieci reklamowej oraz wyszukiwarce internetowej jest zabronione. Wśród zakazanych reklam wymienia się takie, które zawierają szokujące treści, propagują nienawiść, nietolerancję, przemoc czy dyskryminację. 

Przykłady niedozwolonych treści w Google Ads:

 • zastraszanie i prześladowanie osób lub całych grup, 
 • nieocenzurowane fotografie z miejsca wypadku bądź przestępstwa, 
 • dyskryminacja rasowa, 
 • przemoc wobec zwierząt,
 • szantaż, 
 • wymuszenia, 
 • zabójstwa, 
 • przedstawianie treści o charakterze pornograficznym,
 • promowanie międzynarodowych usług matrymonialnych, 
 • reklamowanie dostępu do treści politycznych niezgodnie z prawem, 
 • samookaleczenia, 
 • handel zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, 
 • użycie wulgarnego języka w reklamie.

Zakazane treści w Google Ads

Niedozwolone praktyki w Google Ads

Google Ads przygotował zbiór działań, których nie możesz robić, jeżeli chcesz promować swoje produkty i usługi w sieci reklamowej i wynikach wyszukiwania Google.

Niedozwolone praktyki wyodrębniono ze względu na:

 • nieprzestrzeganie zasad sieci reklamowej,
 • zbieranie i wykorzystywanie danych,
 • wprowadzanie użytkowników w błąd. 

Przykłady niedozwolonych praktyk w Google Ads w ramach nieprzestrzegania zasad sieci reklamowej:

 • propagowanie szkodliwego oprogramowania,
 • korzystanie z technik „ukrywania” prawdziwego celu witryny przed użytkownikami,
 • tworzenie witryn wyłącznie w celu wyświetlania reklam,
 • promowanie stron, których główną rolą jest przekierowywanie użytkowników na inne witryny,
 • uruchamianie reklam celem zdobywania publicznego poparcia w sieciach społecznościowych,
 • próby oszukiwania lub manipulowania ustawieniami, aby móc uniknąć weryfikacji reklam zgodnie z przepisami w centrum zasad Google Ads.

Przykłady niedozwolonych praktyk w Google Ads w ramach zbierania i wykorzystywania danych:

 • wykradanie danych kart kredytowych z niezabezpieczonego serwera, 
 • reklamy sugerujące, że reklamodawca posiada informacje o orientacji seksualnej lub sytuacji finansowej odbiorcy, 
 • nieprzestrzeganie zasad odnoszących się do reklam opartych na zainteresowaniach i remarketingu. 

enlightenedZapamiętaj!

Reklamy spersonalizowane, w tym remarketing i niestandardowi odbiorcy, podlegają dodatkowym zasadom Google Ads. 

Jeżeli promujesz swoje usługi oraz produkty za pośrednictwem funkcji kierowania reklam spersonalizowanych, musisz zapoznać się z odrębnymi wytycznymi zamieszczonymi w Centrum zasad Google Ads

Przykłady niedozwolonych praktyk w Google Ads w ramach wprowadzania użytkowników w błąd: 

 • zatajenie lub ukrywanie szczegółów płatności (terminu, rodzaju i wysokości opłat), 
 • ukrywanie bądź celowe pomijanie informacji o obciążeniach dotyczących usług finansowych (oprocentowaniu, opłatach czy karach), 
 • brak podania istotnych danych, takich jak numer NIP, numer licencji, dane kontaktowe lub adres pocztowy, 
 • przedstawienie niedostępnych ofert, 
 • prezentowanie fałszywych lub nieprawdziwych twierdzeń odnoszących się do utraty wagi bądź osiągnięć zysków finansowych, 
 • organizowanie zbiórki darowizn pod pretekstem zmyślonego celu, 
 • oszustwa typu "phishing" lub podszywanie się pod zaufane firmy w celu uzyskania ważnych informacji osobistych lub finansowych internautów. 

Treści podlegające ograniczeniom w Google Ads

Zasady Google Ads jasno określają treści, których promowanie podlega ograniczeniom. Oznacza to, że reklamowanie pewnych produktów czy usług będzie dozwolone w konkretnych przypadkach, uzależnionych od użytkownika bądź lokalizacji. Jeżeli zdecydujesz się uruchomić kampanię objętą ograniczeniami w Google Ads, musisz spełnić dodatkowe wymagania. 

W poniższej tabeli przedstawione zostały przykłady reklamy podlegającej ograniczeniom zgodnie z obowiązującym regulaminem Google Ads.

Reklamy o charakterze seksualnymReklamy polityczneReklamy przeznaczone dla dzieci
 • wyeksponowane narządy płciowe i kobiece piersi; 
 • spotkanie jednorazowe o charakterze seksualnym;
 • akcesoria seksualne; 
 • lokale ze striptizem; 
 • prezentowanie modelek i modeli w erotycznych pozach; 
 • czaty oferujące rozmowę na żywo z podtekstem seksualnym.
 • reklamowanie partii politycznych bądź konkretnych kandydatów w wyborach; 
 • wyrażanie poparcia dla określonego stanowiska politycznego.
 • promowanie treści drastycznych, ukazujących przemoc; 
 • fotografie budzące strach (np. żywe trupy, krew); 
 • reklamy przedstawiające niewybredny humor; 
 • reklamy z podtekstami seksualnymi i wulgaryzmami; 
 • znacząco wyeksponowane fragmenty ciała; 
 • reklamy bezpośrednio zachęcające do zakupu (sugerujący wyższy status po zakupie). 

Google Ads wprowadza również ograniczenia w ramach: 

 • wyświetlania reklam dla niezalogowanych użytkowników oraz osób poniżej 18. roku życia,
 • reklamy alkoholu,
 • treści chronionych prawem autorskim, 
 • reklam hazardu i gier, 
 • reklam dotyczących opieki zdrowotnej i leków, 
 • promowania usług finansowych (Google Ads wskazuje na konkretne wytyczne dotyczące tego, jak promować kredyty i pożyczki),
 • używania znaków towarowych,
 • formatów i funkcji reklam (niektóre formaty reklam są niedostępne dla reklamodawców ze względu na brak spełnienia wskazanych wymogów bądź niepomyślnego przejścia certyfikacji).

Treści podlegające ograniczeniom Google Ads

Wymogi edytorskie i techniczne

W Google Ads obowiązuje zaostrzona polityka publikacji treści. W związku z tym Google przygotował zestaw wymogów redakcyjnych i technicznych, które mają ułatwić tworzenie reklam zgodnie z intencją użytkownika (user intent). 

Do wymagań edytorskich zaliczane są praktyki, które bezpośrednio odnoszą się do kreowania przejrzystych i profesjonalnych kampanii w Google Ads, odpowiadają na potrzeby oraz zainteresowania odbiorców. 

Przykłady reklam Google Ads niezgodnych z wymogami edytorskimi:

 • brak konkretnych informacji w treści reklamy, typu „Sprawdź ofertę u nas”, 
 • nietypowe zastosowanie słów, cyfr, liter, znaków interpunkcyjnych bądź symboli typu: p-r-o-m-o-c-j-a czy PROMOCJ$!.  

Promocji usług i produktów za pomocą płatnych kampanii Google Ads sprzyja dobrze przygotowana strona docelowa, która ułatwia nawigację oraz jest atrakcyjna dla użytkownika poszukującego produktu bądź usługi w internecie. 

Przykłady reklam Google Ads niezgodnych z wymaganiami dotyczącymi miejsc docelowych:

 • wyświetlanie URL, który nie odpowiada rzeczywistemu adresowi URL strony docelowej, 
 • strony lub aplikacje podczas procesu tworzenia, zaparkowane domeny lub nieprawidłowo działające witryny bądź aplikacje, 
 • strony, których nie możesz przeglądać w standardowych przeglądarkach, 
 • witryny blokujące możliwość powrotu do poprzedniej strony w przeglądarce.

Oprócz wytycznych dotyczących kwestii redakcyjnych, Google Ads czuwa nad wysoką jakością reklam pod kątem technicznym i wskazuje na konkretne wymogi związane z formatem reklamy. 

Jeżeli chcesz reklamować się w Google Ads, musisz przestrzegać limitu znaków w nagłówku bądź treści kampanii, wytycznych odnoszących się do rozmiarów i formatu obrazów, ograniczeń wielkości plików oraz długości materiałów wideo. 

Jakie branże są zakazane w Google Ads? Gotowa lista

O tym, czy promowanie danej branży jest zakazane w ramach reklamy z systemu Google Ads, decydują przepisy krajowe i prawo lokalne właściwe dla każdego kraju, na który kierowane są reklamy. Od określonego regionu zależy to, jakich produktów i usług nie można reklamować.

Poniżej znajdziesz listę branż, których promowanie za pośrednictwem Google Ads jest zakazane w Polsce.

Branża alkoholowa

Zabronione są zarówno reklamy promujące sprzedaż napojów alkoholowych, jak i informujące o marce danego alkoholu, budujące świadomość konsumentów na jej temat. 

Branża tytoniowa

Zakazane są reklamy tytoniu, wyrobów tytoniowych, produktów wchodzących w skład wyrobów tytoniowych, produktów i usług ułatwiających bądź promujących konsumpcję tytoniu. 

Branża medyczna (z wyjątkiem)

Niedozwolone są reklamy leków na receptę (promowanie leków bez recepty jest dozwolone w Polsce), producentów leków, dostawców odpowiedzialnych za zaopatrzenie przedstawicieli zawodów medycznych, dostawców przeciwciał, peptydów, leków na zamówienie dla laboratoriów komercyjnych.

Google Ads w Polsce nie zezwala również na wyświetlanie reklam aptek internetowych (bez względu na to, czy oferują usługi odbioru recept czy dostawy produktów), terapii o niepotwierdzonej skuteczności, eksperymentalnych, komórkowych czy genowych, naboru do badań klinicznych, domowych testów na HIV oraz reklam związanych z aborcją. Nie jest możliwa również reklama ośrodków leczenia uzależnień. 

Branża produktów i usług finansowych (z wyjątkami) 

Zabronione są reklamy przedstawiające zmiany warunków kredytu, obrót opcjami binarnymi, usług dotyczących poprawy zdolności kredytowej, kryptowalut i produktów powiązanych. 

enlightened Zapamiętaj! 

Google Ads nie zabrania promowania firm, które nie zajmują się bezpośrednio sprzedażą, przechowywaniem czy wymianą kryptowalut. Możliwe jest reklamowanie sprzętu umożliwiającego bezpieczne przechowywanie kluczy prywatnych kryptowalut, NFT oraz giełd kryptowalut i aplikacji z portfelami kryptowalutowymi. 

Uruchomisz również kampanię szybkich pożyczek, pożyczek pod zastaw, lombardów, kredytów hipotetycznych, samochodowych, studenckich oraz kart kredytowych, osobistych linii kredytowych. Zanim utworzysz reklamę z branży finansowej, zapoznaj się ze szczegółami na stronie pomocy Google.

Branża hazardowa

Wyświetlanie przez Google Ads reklam branży hazardowej w Polsce nie jest obecnie możliwe (stan na 26.07.2023). Kraj nie znajduje się na liście zatwierdzonych państw, których reklamodawcy posiadają odpowiedni certyfikat Google Ads i mogą stworzyć kampanię reklamową w ramach tej usługi.

Branża specjalizująca się w produkcji materiałów wybuchowych

Zakazuje się reklam produktów wybuchowych (bomb chemicznych, fajerwerków, petard, granatów), treści instruktażowych (poradników po konstruowaniu bomb) oraz oprogramowań czy urządzeń do produkcji komponentów materiałów wybuchowych. 

Branża przemysłu zbrojeniowego

W branży specjalizującej się w broni palnej, częściach do broni palnej i produktach powiązanych niedozwolone są reklamy wszelkiego rodzaju broni, komponentów wyposażenia oraz treści poradnikowych odnoszących się do montażu czy zwiększenia użyteczności broni palnej. 

Branża erotyczna

Google Ads zabrania w Polsce promowania materiałów pornograficznych, treści erotycznych lub innych treści przeznaczonych dla dorosłych. 

Pozostałe produkty i usługi zabronione w Google Ads

Regulamin reklam Google Ads wskazuje na inne ograniczenia oraz zabronione produkty i usługi poza listą tych przedstawionych w ramach zakazanych branż.

W wynikach i sieci wyszukiwania Google nie wyświetli się reklama, w której promowane są: 

 • narkotyki,
 • inne produkty niebezpieczne (np. azotyn sodu),
 • nieuczciwe postępowanie (produkty wprowadzające w błąd użytkownika, umożliwiające jego śledzenie bądź pozyskiwanie poufnych danych),
 • podróbki produktów oryginalnych,
 • pomoc techniczna oferowana użytkownikom przez firmy zewnętrzne (reklamy nieautoryzowanych serwisów komputerów i telefonów), 
 • niezatwierdzone suplementy (reklamowanie suplementów podlega ścisłym ograniczeniom reklamowym Google Ads).

Jak Google Ads weryfikuje zgodność reklamy z regulaminem?

Google Ads weryfikuje zgodność reklam z regulaminem za pomocą automatycznych mechanizmów oraz ręcznej oceny przeprowadzanej przez zespół specjalistów. Proces weryfikacji rozpoczyna się już w momencie tworzenia reklamy i trwa przez cały czas jej aktywności na platformie. 

Sprawdzane są wszystkie elementy reklamy, w tym nagłówek, treść, słowa kluczowe, obrazy, filmy oraz miejsca docelowe pod kątem wymogów regulaminu Google Ads. 

Proces sprawdzania reklamy z wytycznymi Google Ads (dawniej AdWords) przebiega zgodnie z następującymi po sobie etapami: 

 • stan reklamy „W trakcie sprawdzania”  – ten status zazwyczaj utrzymuje się przez 1 dzień roboczy. Tyle czasu potrzebują eksperci i algorytmy do przeprowadzenia pełnej weryfikacji kampanii w Google Ads. Może to potrwać dłużej, jeśli Google uzna, że Twoja reklama wymaga złożonej analizy bądź ponownego sprawdzenia; 
 • stan reklamy „Odpowiednia” – jeżeli Google uzna, że Twoja reklama jest zgodna z regulaminem, zacznie się ona wyświetlać w sieci reklamowej i wyszukiwarce; 
 • stan reklamy „Odrzucona” – jeżeli Google uzna, że Twoja reklama narusza regulamin, nie wyświetli się ona ani w sieci reklamowej, ani w wyszukiwarce, czyli nastąpi wstrzymanie reklam Google Ads. Otrzymasz komunikat o braku zgodności reklamy z ogólnie obowiązującymi zasadami, a następnie informacje, co musisz zrobić, by to zmienić. 

Aby uzyskać stan „Odpowiednia”, należy przestrzegać wszystkich zasad Google Ads i na bieżąco sprawdzać, co można, a czego nie w kampaniach reklamowych Google.

enlightened Zapamiętaj!

Przy niektórych kampaniach Google Ads pojawi się status “Odpowiednia (ograniczona)”. Reklamy o ograniczonym zasięgu to takie, które dotyczą promocji alkoholu, hazardu, opieki zdrowotnej bądź znaków towarowych. Uniemożliwiają wyświetlanie wskazanej grupy reklam w określonych krajach, użytkownikom w odpowiednim wieku bądź na konkretnym sprzęcie. 

Jakie reklamy są zakazane w Google Ads? Podsumowanie

Google Ads zabrania reklam, które naruszają ich zasad i regulacji. Reklamy zakazane to również te promujące treści pornograficzne, nielegalne działania, nieuczciwe praktyki, materiały wybuchowe, materiały dla dorosłych oraz inne treści kontrowersyjne, szkodliwe lub naruszające prawa i wartości społeczności użytkowników. 

Reklamodawcy niektórych branż podlegają dodatkowym ograniczeniom Google Ads, dlatego zanim rozpoczniesz promowanie reklam produktów lub usług, zapoznaj się z listą działań, na które Google zwraca uwagę.

Jeżeli zastanawiasz się, czy w Twojej branży występują możliwe ograniczenia w promocji oferowanych produktów czy usług, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszym Specjalistą, który odpowie na wszystkie pytania dotyczące ograniczeń w ramach promowania oferty w Google Ads.

FAQ - lista najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących tego, czego nie można reklamować w Google Ads 

Gdzie nie mogę się reklamować, korzystając z systemu Google Ads?

Nie możesz się reklamować w systemie Google Ads, jeśli promowana przez Ciebie działalność, produkt lub usługa narusza zasady polityki reklamowej Google Ads. 

To obejmuje zakazane branże i treści, takie jak nielegalne substancje, niebezpieczne materiały, treści dla dorosłych, nieuczciwe praktyki, produkty tytoniowe i wiele innych, które są uznane za nieodpowiednie przez platformę Google Ads. 

Jakie kryteria sprawdza Google Ads, aby określić, czy reklamy w wyszukiwarce są zgodne z zasadami reklamowymi Google?

Google Ads przeprowadza weryfikację reklam pod kątem różnych kryteriów, aby ocenić ich zgodność z zasadami reklamowymi. Sprawdzane są zakazane branże i treści, związane z tymi substancje, niebezpieczne materiały, treści dla dorosłych, a także czy płatne reklamy Google są zgodne z przepisami prawno-regulacyjnymi. 

Reklamy Google muszą przejść analizę jakości witryny docelowej, aby upewnić się, że jest ona odpowiednio powiązana z treścią reklamy, w celu zapewnienia uczciwego i wartościowego doświadczenia dla użytkowników.

Jakie usługi i produkty można reklamować za pośrednictwem Google Ads?

Dzięki Google Ads można promować różnorodne produkty i wyświetlać reklamy usług z takich branż jak odzież, elektronika, artykuły spożywcze, kosmetyki, oprogramowanie, usługi finansowe, podróże, wydarzenia i wiele innych. 

Platforma Google Ads oferuje szeroki zakres możliwości reklamowania produktów, o ile są zgodne z zasadami polityki reklamowej Google i przepisami prawno-regulacyjnymi. 

Czy istnieją wyjątki dla pewnych kategorii produktów i usług, które normalnie są zakazane w reklamach Google Ads?

Tak, istnieją wyjątki dla niektórych kategorii produktów i usług, które normalnie są zakazane w kampanii Google Ads. Dopuszczenie reklamowania niektórych produktów może zależeć od lokalnych przepisów prawnych, licencji, regulacji branżowych lub innych szczególnych okoliczności. 

Czym są niedozwolone treści w Google Ads? 

Niedozwolone treści w Google Ads to wszelkie materiały, produkty lub usługi, których promocja jest sprzeczna z polityką reklamową Google. W skład takich treści wchodzą m.in. nielegalne działania, pornografia, fałszywe informacje, dyskryminacja, promocja niebezpiecznych substancji oraz naruszanie praw autorskich. Reklamy zawierające te treści mogą zostać odrzucone, a konta reklamowe podlegać blokadzie.

Gdzie można znaleźć pełną listę zakazanych treści i produktów do reklamowania w Google Ads? 

Pełną listę zakazanych reklam produktów i treści do reklamowania znajdziesz w katalogu tematycznym Centrum Pomocy Google Ads

Upewnij się, że korzystasz z aktualnej wersji Centrum Pomocy, aby mieć dostęp do najnowszych informacji dotyczących polityk reklamowych i zakazanych treści. 

Ocena artykułu:

1 2 3 4 5

5 / 5 według 23 opinii

Może Ciebie zainteresować
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.