Quality Score - jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads? | Sempire

Chcesz pozyskać nowych klientów i zwiększyć sprzedaż?

Zamów bezpłatną konsultację ze Specjalistą od reklamy w Internecie! Otrzymasz darmowe porady, konsultacje i analizę Twojej strony internetowej. Dowiedz się:

 • Jakie działania w Google realizują firmy konkurencyjne
 • Co musisz poprawić na swojej stronie internetowej
 • Ile możesz zyskać wdrażając konkretne rozwiązania

Quality Score - jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads? Lista 18 sprawdzonych praktyk

Wynik jakości ma realny wpływ na koszt kliknięcia i pozycję Twojej reklamy Google Ads w wynikach wyszukiwania. Aby zatem wygenerować zysk i pozyskać lojalne grono klientów, musisz zadbać o łączną skuteczność 3 komponentów – CTR, trafności reklamy i jakości strony docelowej.

Istnieje aż 18 sprawdzonych praktyk w ramach tego, jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads, zmaksymalizować konwersję oraz zminimalizować koszty kliknięcia płatnych kampanii Google. Bez kompleksowej wiedzy na ten temat nie spełnisz oczekiwań potencjalnych klientów, a tym samym nie zrealizujesz wszystkich założonych celów biznesowych.

Z tego poradnika dowiesz się:

 • czym jest wynik jakości (Quality Score) w Google Ads,
 • co składa się na wynik jakości reklamy w Google Ads,
 • dlaczego warto poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads,
 • jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads,
 • w jaki sposób sprawdzić wynik jakości na koncie Google Ads.

Quality Score - jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads?

Co to jest wynik jakości w Google Ads?

Wynik jakości (Quality Score; QS) w Google Ads to wskaźnik, którego Google używa do oceny jakości reklam i stron docelowych w kampaniach reklamowych. Jest to jedna z kluczowych metryk w systemie reklamowym Google, która ma wpływ na to, jak Twoje reklamy i słowa kluczowe wyświetlają się w wynikach wyszukiwania oraz ile będziesz płacić za kliknięcie.

Wynik jakości jest oceniany w skali od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najwyższą, a 1 najniższą jakość. W praktyce wynik jakości oznacza posiadanie słów kluczowych, których reklamy Google Ads:

 • związane są z wyszukiwanym hasłem,
 • przekierowują użytkowników do odpowiedniej, przydatnej z perspektywy Google strony docelowej,
 • osiągały wyższy CTR w zestawieniu z konkurencją.

 Im wyższy wynik jakości, tym niższy koszt kliknięcia (CPC) i wyższy współczynnik klikalności (CTR).

Skala Quality Score w reklamie Google Ads
Skala Quality Score wraz z objaśnieniem

Co wpływa na wynik jakości w Google Ads? 3 podstawowe elementy

Na wynik jakości Google Ads mają wpływ 3 podstawowe elementy, które są uwzględniane podczas obliczeń.

Czynniki wpływające na wynik jakości reklamy Google Ads

Każdy z 3 komponentów jest oceniany w kategoriach takich jak: „Powyżej przeciętnej”,  „Przeciętnie” i  „Poniżej przeciętnej”. To ocena komponentów określana na podstawie porównania z innymi reklamodawcami, którzy licytowali to samo słowo kluczowe w ciągu ostatnich 90 dni. Stan  „Przeciętnie” lub  „Poniżej przeciętnej” wskazuje na konieczność wprowadzenia ulepszeń.

Ocenę dla poszczególnych komponentów sprawdzisz w panelu Google Ads poprzez dodanie kolumny na poziomie słowa kluczowego.

Widok panelu Google Ads z wynikiem jakości
Widok panelu Google Ads z wynikiem jakości, jakości strony docelowej, przewidywanym CTR oraz trafnością reklamy

1. Przewidywany współczynnik klikalności (CTR)

Dla Google przewidywany współczynnik klikalności (CTR) służy do oszacowania prawdopodobieństwa kliknięcia reklamy Google Ads przez osoby wyszukujące Twoje słowa kluczowe. Obliczany jest na podstawie dotychczasowej skuteczności reklam w zakresie CTR.

Google korzysta z historycznej skuteczności Twojego konta Google Ads, aby określić przewidywany współczynnik klikalności. Jeżeli zatem Twoje wcześniejsze reklamy zostały uznane przez użytkowników za trafne i wyróżniły się dużą częstotliwością kliknięć, możesz liczyć na uzyskanie wysokiego wyniku CTR.

2. Trafność reklamy Google Ads

Wskaźnik, jakim jest trafność reklamy odpowiada za stopień dopasowania reklamy do intencji wyszukiwania użytkownika oraz wpisywanych przez niego słów kluczowych. Jeżeli tekst reklamy Google Ads jest odpowiedni dla zamiaru wyszukiwań internauty, to wynik trafność reklamy uzyska stan „Powyżej przeciętnej”.

 „Wynik poniżej przeciętnej” może wskazywać na to, że reklama Google Ads jest zbyt ogólna lub słowa kluczowe nie są powiązane z Twoją branżą.

Wskazówka

Aby uzyskać  „Wynik powyżej przeciętnej”, musisz zadbać o napisanie skutecznego tekstu reklamowego wraz z odpowiednim wezwaniem do działania, by zachęcić użytkownika do kliknięcia reklamy Google Ads.

3. Jakość strony docelowej

Ostatni z 3 czynników wpływających na wynik jakości reklamy dotyczy jakości strony docelowej. To stopień, w jakim strona docelowa jest trafna i przydatna dla użytkownika po kliknięciu reklamy Google Ads.

 „Wynik powyżej przeciętnej” uzyskasz wtedy, gdy zarówno reklama, jak i strona docelowa będą zawierały te same słowa kluczowe, które spowodowały wyświetlenie reklamy Google Ads. Dzieje się tak, ponieważ Google zweryfikuje użyte przez Ciebie frazy kluczowe i uzna, że Twoja strona docelowa odpowiada intencji użytkownika.

W ogólnej ocenie użyteczności strony docelowej należy uwzględnić współczynnik odrzuceń i szybkość ładowania witryny. Jeżeli współczynnik odrzuceń jest wysoki, a wczytywanie strony docelowej zajmuje zbyt dużo czasu, wynik jakości ulegnie pogorszeniu.

Dlaczego warto poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads? TOP 4 korzyści

Wyższy wynik jakości reklamy w Google Ads niesie za sobą wiele korzyści dla reklamodawcy, w tym uzyskanie wyższej pozycji w wynikach wyszukiwania za niższe stawki kliknięcia reklamy.

Oto lista TOP 4 korzyści z poprawy wyniku jakości reklamy w Google Ads.

1. Wynik jakości określa ranking reklamy Google Ads

Wynik jakości reklamy w Google Ads to jeden z czynników, na podstawie których obliczany jest ranking reklamy. Służy on do określania miejsca wyświetlania płatnej kampanii. Ranking reklamy decyduje również o tym, czy dana reklama w ogóle zostanie wyświetlona w wynikach wyszukiwania.

Wysoki wynik jakości informuje Google o tym, że reklama PPC jest doskonałej jakości, co znacznie zwiększa szansę reklamodawcy na uzyskanie wyższej pozycji w SERP-ach oraz lepszych wyników w aukcji.

Uwaga: Ustalenie wysokiej stawki i dużego budżetu reklamowego to tylko jeden z czynników decydujących o powodzeniu kampanii Google Ads. Priorytetowe znaczenie w uzyskaniu pierwszych miejsc na stronie wyszukiwań Google odgrywają trafność i zapewnienie dobrego doświadczenia użytkownika (UX) po kliknięciu reklamy.

Ranking reklamy Google Ads

2. Wynik jakości reklamy wpływa na koszty kliknięcia reklamy Google Ads

Im wyższy wynik jakości reklamy, tym tańsza kampania Google Ads. Oznacza to, że wynik jakości wpływa na koszt kliknięcia reklamy (CPC).

W rezultacie reklamodawca może osiągnąć tę samą pozycję na stronie wyników wyszukiwania, co konkurencja, jednak po przeznaczeniu mniejszej stawki.

enlightened Zapamiętaj!

Wyższy wynik jakości reklamy stanowi dla Google informację o tym, że odpowiadasz na potrzeby użytkowników, dzięki czemu będzie pobierać mniej opłat za każdorazowe kliknięcie reklamy Google Ads.

3. Wysoki wynik jakości to wyższy współczynnik konwersji (CR)

Reklamy o wyższym wyniku jakości generują większą liczbę kliknięć, a tym samym konwersji. Niedopasowanie reklamy Google Ads do intencji użytkownika oraz strony docelowej negatywnie wpływa na dalsze działania użytkownika i realizację założonych celów biznesowych reklamodawcy.

Aby uzyskać wysoki wynik jakości reklamy w Google Ads należy zadbać o odpowiednie dopasowanie strony docelowej do zamiaru wyszukiwania oraz celów reklamowych.

W skrócie: Wyższy wynik jakości koreluje z większą liczbą konwersji przy niższych stawkach.

4. Wynik jakości reklamy Google Ads to większy ROI

Dzięki niższym CPC i większej liczbie konwersji uzyskasz lepszy zwrot z inwestycji z reklam PPC. Jeśli wygenerujesz większą liczbę konwersji przy tym samym budżecie, możesz zwiększyć zwrot z wydatków na reklamę oraz ROI, co bezpośrednio przełoży się na ogólną skuteczność i powodzenie kampanii Google Ads.

Jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads? Lista 18 skutecznych sposobów

Wysoki wynik jakości to wyższe pozycje w wynikach Google i niższe stawki za kliknięcia reklamy. To jeden z wielu powodów, dla których reklamodawcy decydują się pracować nad udoskonaleniem trafności reklam, strony docelowej oraz CTR.

Poniżej omówiono 18 skutecznych sposób na to, jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads oraz skuteczność kampanii PPC.

1. Zadbaj o dobór odpowiednich słów kluczowych do tekstu reklamy i stron docelowych

Tekst reklamy, słowa kluczowe i strony docelowe powinny być spójne oraz odpowiadać intencji wyszukiwań użytkownika.

Jednak aby poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads i zadbać o integralność pomiędzy tymi 3 komponentami, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych wskazówek:

 • twórz strony docelowe ze słowami kluczowymi ściśle odpowiadającymi na zapytania użytkowników,
 • upewnij się, czy licytowane przez Ciebie frazy kluczowe znajdują się widocznym miejscu na stronie docelowej,
 • utwórz osobne strony docelowe dla każdej grupy reklam Google Ads,
 • używaj w reklamach i na stronach docelowych tych samych słów kluczowych,
 • zadbaj o strukturę witryny internetowej, do której prowadzi Twoja reklama Google Ads,
 • upewnij się, że na stronach docelowych znajdują się trafne i przydatne treści, a ich przekaz jest jasny i czytelny dla internauty.

Dodatkowa wskazówka: Jeżeli nie masz jeszcze utworzonej strony docelowej dla kampanii reklamowej, spróbuj zaimplementować słowa kluczowe do adresu URL.

2. Zdefiniuj grupę docelową Twojej reklamy Google Ads

Jednym z pierwszych sposobów na to, jak zwiększyć wynik jakości (Quality Score), jest zidentyfikowanie grupy docelowej Twojej kampanii PPC. Dzięki zaawansowanym opcjom targetowania reklamy Google oraz indywidualnie przeprowadzonym analizom jesteś w stanie poznać potencjalnego klienta Twojej firmy.

Kierując reklamy na odpowiednich odbiorców, możesz zwiększyć współczynnik klikalności, ruch na stronie oraz wygenerować konwersję, a tym samym poprawić wynik jakości Google Ads.

Przeczytaj dodatkowy poradnik na ten temat:

3. Przeprowadź badanie słów kluczowych

Podstawowym krokiem, który należy podjąć, aby poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads, jest przeprowadzenie badania słów kluczowych. Skoncentruj się na tych frazach kluczowych, które tematycznie odpowiadają Twojej branży oraz prowadzonej kampanii PPC.

Uwzględnij również słowa kluczowe z długim ogonem, ponieważ zawężają wyniki wyszukiwania i generują ściśle ukierunkowany ruch na stronie.

3 narzędzia, które pomogą Ci w przeprowadzeniu badania słów kluczowych:

4. Dodaj słowa kluczowe o wysokim poziomie intencjonalności w nagłówku reklamy Google Ads

Sprawdzoną praktyką w ramach tego, jak poprawić wynik jakość reklamy w Google Ads, jest użycie w nagłówku tekstu reklamowego słowa kluczowego w dopasowaniu ścisłym o największej wyszukiwalności.

Zaleca się również implementację słów kluczowych o największej konwersji w opisach i rozszerzeniach reklam Google Ads. Wysoki CTR nie byłby jednak możliwy bez fraz obejmujących wyszukiwane hasła odpowiednie dla reklamy w Twojej branży.

Wskazówka

Utwórz wiele grup reklam w celu segregacji różnych słów kluczowych – w ten sposób zyskasz pewność, że po wpisaniu hasła „fizjoterapia stawu barkowego” użytkownikowi nie wyświetli się reklama „fizjoterapia kolana”. Odpowiesz nie tylko na intencję potencjalnego klienta, lecz także poprawisz CTR w każdej grupie reklam.

5. Utwórz listy wykluczających słów kluczowych w reklamie Google Ads

Kolejnym ze sposobów na to, jak poprawić wynik jakości reklam w Google Ads, jest tworzenie listy wykluczających słów kluczowych. Jest to szczególnie istotne w przypadku typów dopasowania do wyrażenia i dopasowania przybliżonego słów kluczowych.

Stworzenie solidnej listy wykluczających słów kluczowych pozwoli na automatyczne wykluczenie tych fraz, które nie są istotne dla firmy – nie są wyszukiwane przez Twoją grupę docelową lub zapewniają niski CTR.

Proces przeglądania zapytań użytkowników w Google Ads to część bieżących prac, dlatego postaraj się regularnie przeglądać wyszukiwane słowa kluczowe (np. co tydzień). Wyeliminuj kliknięcia prowadzące do Twojej witryny, które nie są związane z reklamą, stroną docelową i przede wszystkim intencją użytkownika.

Dodawanie listy wykluczających słów kluczowych, sposób na poprawę jakości Google Ads
Dodawanie listy wykluczających słów kluczowych jako sposób na to, jak poprawić wynik jakości reklam w Google Ads

6. Wybierz SKAG dla kampanii Google Ads

Poprawa wyniku jakości reklam w Google Ads jest możliwa dzięki tworzeniu kampanii opartych na strategii SKAG (Single Keyword Ad Groups), czyli grupach reklam z jednym słowem kluczowym.

enlightened Zapamiętaj!

Aby skorzystać z pełni z potencjału strategii SKAG, w jednej grupie reklam Google zawrzyj jedno słowo kluczowe. Uwzględnij jednak różne typy dopasowania słów kluczowych.

Uporządkowane grupy reklam pozwalają na stworzenie tekstu reklamowego o dużym poziomie szczegółowości i zawierającym najważniejsze słowa kluczowe, co przekłada się na maksymalizację wyniku jakości reklamy, obniżenie CPC oraz zniwelowanie liczby przypadkowych kliknięć reklamy Google Ads.

7. Stwórz mniejsze grupy reklam Google Ads i zadbaj o strukturę kampanii PPC

Aby uzyskać zadowalające rezultaty i poprawić wynik jakości reklam Google Ads, musisz zadbać o uporządkowaną strukturę grup reklam.

struktura reklamy w Google Ads

Każda kampania w Google Ads może posiadać wiele grup reklam, a do każdej z tych grup reklam powinien zostać przypisany zestaw słów kluczowych. Warto zdecydować się napisać indywidualny tekst reklamy dla każdej z grup reklam Google Ads.

Wskazówka

W przypadku słów kluczowych generujących duży ruch na stronie nie bój się tworzyć grup reklam składających się z jednej frazy kluczowej.

Uwaga: Do każdej grupy reklam możesz przypisać stronę docelową na podstawie oferowanych przez nią produktów lub usług.

8. Przeanalizuj istniejące grupy reklam w Google Ads

Dobrym pomysłem w celu poprawy wyniku jakości reklamy w Google Ads jest regularny audyt istniejących już grup reklam.

Zwróć uwagę na strukturę konta Google Ads oraz poszczególnych kampanii. Zweryfikuj liczbę grup reklam, zestaw słów kluczowych oraz strony docelowe.

enlightened Zapamiętaj!

Posiadanie 10-15 unikatowych słów kluczowych w ramach grupy reklam to często lepsza strategia od implementacji ponad 50 powtarzających się fraz kluczowych.

9. Skorzystaj z komponentów reklam w Google Ads

Przydatną praktyką w poprawie wyniku jakości reklam w Google Ads jest korzystanie z komponentów (dawniej rozszerzeń) reklam. Nie mają one bezpośredniego wpływu na wynik jakości prowadzonej kampanii, a na wzrost CTR.
Komponenty reklam to dobry pomysł na uzupełnienie tekstu reklamowego o dodatkowe, istotne z perspektywy klienta informacje o promowanym produkcie lub usłudze. Możesz zamieścić w nich dane kontaktowe, ceny produktów, linki do konkretnych podstron witryny, lokalizację firmy oraz opinie i recenzje klientów.

Uwzględnienie jak największej liczby odpowiednich rozszerzeń w reklamie Google Ads korzystnie wpłynie na oczekiwany współczynnik klikalności. Wynika to z dostarczenia kompleksowych informacji o firmie, które mogą przekonać użytkownika do kliknięcia konkretnego linku sponsorowanego w wynikach wyszukiwania.

Przeczytaj dodatkowy poradnik na ten temat:

Przykładowe komponenty reklamy w Google Ads
Przykładowe komponenty reklamy w Google Ads

10. Zoptymalizuj interfejs użytkownika i projekt UX strony docelowej

Jedną z najlepszych metod poprawy wyniku jakości reklamy w Google Ads jest optymalizacja strony docelowej pod kątem doświadczenia użytkownika (UX).

Aby poprawić wynik jakości i spełnić oczekiwania internautów powinieneś zadbać m.in. o:

 • uporządkowaną strukturę treści z nagłówkami H1, H2, H3 itd.;
 • czytelne i zrozumiały komunikaty na stronie;
 • zgodność reklamy oraz zamieszczonej w niej obietnicy ze stroną docelową;
 • intuicyjność i łatwość nawigacji po stronie;
 • optymalizację tytułu, opisu oraz śródtytułów witryny;
 • politykę prywatności;
 • szybki czas wczytywania się strony docelowej;
 • responsywność (dostosowanie strony do urządzeń mobilnych).

Wskazówki

Upewnij się, że słowa kluczowe zawarte w reklamie Google Ads odzwierciedlają frazy użyte w ramach treści na stronie docelowej.

Duże znaczenie ma również adres URL, który powinien być odpowiedni dla każdej grupy reklam i zapewniać użytkownikowi dokładnie to, czego szuka (np. internauta poszukujący kettli do ćwiczeń po kliknięciu reklamy powinien zostać przekierowany do kategorii tego typu produktów na stronie).

11. Dodaj słowa kluczowe do meta description strony docelowej

Kolejną wskazówką jest włączenie słów kluczowych do opisu stron docelowych, na które przekierowujesz użytkownika bezpośrednio po kliknięciu Twojej reklamy. Pamiętaj jednak o tym, aby nie przesadzić z liczbą fraz.

Naturalna implementacja słów kluczowych w meta description strony docelowej pomoże Ci poprawić wynik jakości strony, a tym samym wpłynie na ogólny wynik jakości reklam w Google Ads.

12. Popraw szybkość ładowania witryny

Na naszej liście 18 skutecznych sposobów, jak poprawić wynik reklamy w Google Ads, znajduje się szybkie ładowanie witryny. Strony internetowe, które zbyt wolno się wczytują, negatywnie wpływają na doświadczenie użytkownika (UX) oraz ogólny wynik jakości reklamy.

Tempo ładowania witryny to czynnik, który odgrywa również kluczową rolę dla współczynnika konwersji, dlatego też nie można bagatelizować problemów wynikających z powolnego wczytywania się strony.

Do najczęstszych czynników spowalniających ładowanie witryny należą:

 • metaodświeżanie,
 • powolne przekierowanie adresu URL,
 • wielokrotne przekierowania,
 • reklamy pełnoekranowe,
 • wolno działające serwery,
 • duże rozmiary strony.

Gotowe rozwiązanie: Skorzystaj z bezpłatnego narzędzia Google do sprawdzenia szybkości witryny – PageSpeed Insights. Przeanalizuj tempo ładowania Twojej strony i uzyskaj informacje oraz dodatkowe sugestie, które pomogą w udoskonaleniu tego parametru.

Przeczytaj dodatkowy poradnik:

Szybkość strony – jak sprawdzić i przyspieszyć czas ładowania strony? Kompletny przewodnik

13. Skonfiguruj responsywne reklamy w wyszukiwarce Google

Skutecznym patentem na poprawę wyniku jakości w reklamie Google Ads jest dodanie do prowadzonej kampanii co najmniej jednej elastycznej reklamy w wyszukiwarce. W ten sposób przetestujesz różne kombinacje nagłówka (15 wersji) i tekstu w reklamach Google.

Google przetestuje najatrakcyjniejsze wersje reklam i zweryfikuje je pod kątem dopasowania do różnych zapytań użytkowników. Dopasowane pod kątem wyszukiwań teksty reklamowe pozwolą uzyskać więcej wyświetleń, co z kolei wpłynie na ogólny wzrost wyniku jakości reklam w Google Ads.

14. Uruchom komponent „Oceny sprzedawców” w reklamie Google

Wśród komponentów Google Ads, które szczególnie sprawdzają się w przypadku poprawy wyniku jakości reklam znajduje się rozszerzenie „Ocena sprzedawców”.

Wyświetlane obok reklamy oceny z gwiazdkami z opinii Google zwiększają współczynnik klikalności wśród użytkowników. Parametr CTR stanowi jeden z ważniejszych czynników wpływających na wynik jakości reklamy w Google.

Komponent „Ocena sprzedawców” w reklamie Google Ads przyczynia się do wzrostu CTR z 2 powodów:

 • poprawia widoczność reklamy Google Ads wśród konkurencji (szczególnie wtedy, gdy branżowi rywale nie wyświetlają ocen i gwiazdek obok recenzji);
 • wzmacnia pewność użytkowników co do kliknięcia Twojej reklamy na stronie wyników wyszukiwania Google.
Poglądowy widok reklamy Google Ads z komponentem „Ocena sprzedawców”
Poglądowy widok reklamy Google Ads z komponentem „Ocena sprzedawców”

15. Skorzystaj z narzędzia podglądu reklam w Google Ads

Dobrym patentem na to, by poprawić wynik jakości reklam w Google Ads, jest skorzystanie z narzędzia podglądu i diagnostyki reklam.

To narzędzie zapewnia podgląd reklam Google Ads na stronie wyników wyszukiwania oraz weryfikację tego, czy Twoja kampania wyświetli się po wpisaniu przez użytkownika określonej frazy kluczowej. Informuje również o tym, czy reklama Google Ads w ogóle zostanie wyświetlona na stronie wyszukiwań Google, czy wręcz przeciwnie – w tym przypadku wyświetlą się sugestie rozwiązania potencjalnych problemów.

Z narzędzia podglądu reklam Google Ads skorzystasz, postępując zgodnie z następującymi wytycznymi:

 1. Przejdź na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę  „Narzędzia  ” w menu znajdującym się po lewej stronie ekranu.
 3. Otwórz kartę  „Rozwiązywanie problemów”.
 4. Kliknij  „Podgląd i diagnostyka reklam”.

16. Monitoruj skuteczność reklam Google Ads w czasie

Obserwowanie zmian bieżących reklam Google Ads to nie wszystko. Aby znaleźć najlepszą odpowiedź i rozwiązanie na to, jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads, przejrzyj wcześniejsze statystyki dotyczące wyniku jakości z uwzględnieniem wybranego przez Ciebie okresu raportowania.

Poglądowy widok statystyk wyniku jakości, jakości strony docelowej, przewidywanego CTR oraz trafności reklamy
Poglądowy widok statystyk wyniku jakości, jakości strony docelowej, przewidywanego CTR oraz trafności reklamy

17. Eksperymentuj z różnymi grupami reklam w Google Ads

Na wynik jakości reklamy Google Ads wpływa wiele czynników, dlatego też warto poeksperymentować z różnymi grupami reklam, tekstami reklamowymi oraz projektami stron docelowych, aby sprawdzić, które z nich generują największą liczbę konwersji.

Testowanie różnych wersji reklam daje wgląd również w to, jakie konkretnie kombinacje zapewniają najwyższe współczynniki klikalności.

18. Pisz skuteczne teksty reklamowe w Google Ads

Kolejnym krokiem prowadzącym do poprawy wyniku jakości reklam w Google Ads jest tworzenie odpowiednich, przekonujących tekstów reklamowych.

Oprócz uwzględnienia fraz kluczowych w nagłówku, opisie i adresie URL, pamiętaj o 3 następujących rozwiązaniach:

 • umieszczaniu w reklamie Google Ads elementów FOMO (np. informacji o upływającym czasie promocji na dany produkt lub usługę);
 • dodaniu przycisku CTA (np. „Umów się na bezpłatną konsultację”);
 • implementacji społecznego dowodu słuszności w treści reklamy Google Ads (np. „90% klientów zaufało naszej firmie”).

Przeczytaj dodatkowy poradnik na ten temat:

Quality Score - jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads? Podsumowanie

Uwzględnienie zaproponowanych 18 rozwiązań na to, jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads, może sprawiać trudności początkującym reklamodawcom.

Jeżeli Twoje reklamy Google Ads nie są wyświetlane z powodu niskiego wyniku jakości, w pierwszej kolejności weź pod uwagę 5 głównych zasad:

 1. Uporządkuj strukturę kampanii, grupy reklam i słowa kluczowe.
 2. Napisz skuteczny tekst reklamowy w Google Ads.
 3. Umieść komponenty w reklamach Google.
 4. Używaj wykluczających słów kluczowych.
 5. Popraw jakość strony docelowej i dopasuj ją do reklamy Google Ads.

Jeżeli wciąż nie wiesz, jak poprawić współczynnik jakości reklamy Google Ads, umów się na bezpłatną konsultację z naszym Specjalistą.

FAQ – lista najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących tego, jak poprawić wynik jakości reklamy w Google Ads

Czy rodzaj kampanii ma wpływ na Quality Score?

Tak, rodzaj kampanii może mieć wpływ na wynik jakości. Kampanie reklamowe w sieci wyszukiwania często mają inne czynniki wpływające na jakość reklamy niż kampanie w sieci reklamowej lub na YouTube.

Jak obliczyć wynik jakości w reklamie Google Ads?

Aby obliczyć wynik jakości w reklamie Google Ads, należy uwzględnić trzy główne czynniki: wskaźnik klikalności (CTR), jakość strony docelowej oraz trafność reklamy. Każdy z tych elementów otrzymuje ocenę od 1 do 10, gdzie 10 oznacza najlepszą jakość. Ostateczny wynik jakości obliczany jest jako średnia ważona tych trzech czynników, przy czym CTR ma największy wpływ na wynik.

Gdzie wyświetla się wynik jakości w Google Ads?

Wynik jakości wyświetla się w panelu Google Ads. Wystarczy, że będziesz postępować według 4 kroków z instrukcji:

 1. Przejdź do sekcji  „Listy odbiorców, słowa kluczowe i treść”.
 2. Kliknij opcję  „Słowa kluczowe w sieci wyszukiwania” i  ikony  „kolumn”.
 3. Przejdź do sekcji  „Zmodyfikuj kolumny dla słów kluczowych”. 
 4. Otwórz sekcję  „Wynik jakości”.

Czy wynik jakości jest jednym z czynników wpływających na pozycję reklamy w wynikach wyszukiwania?

Tak, wynik jakości ma wpływ na pozycję reklamy w wynikach wyszukiwania. Wyższy wynik jakości może pomóc reklamie znaleźć się wyżej w wynikach nawet przy niższym budżecie.

Czy istnieją narzędzia do monitorowania i poprawy Quality Score w Google Ads?

Tak, Google Ads oferuje narzędzia do monitorowania i optymalizacji wyniku jakości, takie jak raporty o jakości słów kluczowych i strony docelowej.

Jak długo trwa poprawa wyniku jakości reklamy?

W niektórych przypadkach można zauważyć pierwsze pozytywne efekty w poprawie wyniku jakości reklamy już po kilku tygodniach intensywnej optymalizacji kampanii, treści reklam i strony docelowej. W miarę jak Google indeksuje i ocenia zmiany, jakość reklamy może się poprawić.

Jednak pełna poprawa wyniku jakości reklamy, która przynosi znaczące korzyści w postaci niższych kosztów kliknięć i lepszej pozycji w wynikach wyszukiwania, może zająć kilka miesięcy lub nawet dłużej. To proces wymagający cierpliwości, regularnej analizy i optymalizacji.

Ocena artykułu:

1 2 3 4 5

5 / 5 według 23 opinii

Może Ciebie zainteresować
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.