Jak śledzić konwersję w Google Ads? Instrukcja krok po kroku | Sempire

Chcesz pozyskać nowych klientów i zwiększyć sprzedaż?

Zamów bezpłatną konsultację ze Specjalistą od reklamy w Internecie! Otrzymasz darmowe porady, konsultacje i analizę Twojej strony internetowej. Dowiedz się:

 • Jakie działania w Google realizują firmy konkurencyjne
 • Co musisz poprawić na swojej stronie internetowej
 • Ile możesz zyskać wdrażając konkretne rozwiązania

Jak śledzić konwersję w Google Ads? Instrukcja krok po kroku 

Same kliknięcia reklamy Google Ads nie są wystarczające, by wygenerować oczekiwany zysk dla firmy. W parze za kliknięciami reklamy Google powinny iść konkretne działania użytkownika – zakup produktu, rejestracja w witrynie czy wypełnienie formularza kontaktowego. 

Z naszej instrukcji dowiesz się: 

 • czym są konwersje w Google Ads, 
 • na czym polega śledzenie Google działań powodujących konwersję, 
 • jak śledzić konwersję w Google Ads, 
 • jak sprawdzić konwersje w Google Ads, 
 • jakie są korzyści wynikające ze śledzenia konwersji w Google Ads,  
 • jak mierzyć konwersję Google Ads, 
 • czym jest konto menedżera Google Ads, 
 • co to jest kod śledzenia Google Ads. 

Brak wiedzy na temat tego, jakie kliknięcia prowadzą do wykonania oczekiwanych przez Ciebie czynności przez klienta, może przyczynić się do niepotrzebnego przepalenia budżetu reklamowego, a w konsekwencji do strat. 

Warto więc poświęcić czas na zrozumienie tego, jak śledzić konwersję w Google Ads, i zamienić oczekiwania na realne, satysfakcjonujące wyniki prowadzonych kampanii. 

Jak śledzić konwersje w Google Ads?

Co to jest konwersja w Google Ads? 

Konwersja w Google Ads to pożądane i konkretne działanie, które użytkownik podejmuje na Twojej stronie internetowej po kliknięciu w reklamę. Działanie to ma wartość biznesową i stanowi główny cel Twojej kampanii reklamowej.
Poniżej przedstawiono przykłady tego, co może być konwersją w Google Ads: 

 • zakupy online,
 • rejestracje użytkowników na stronie internetowej,
 • pobranie pliku w witrynie,
 • wypełnienie formularza kontaktowego lub zgłoszeniowego,
 • dokonanie rezerwacji lub umówione spotkanie przez stronę internetową,
 • połączenie telefoniczne,
 • przejście użytkownika na konkretną podstronę,
 • przeglądanie wideo zamieszczonego w witrynie,
 • interakcje z chatbotem.

Krótki przewodnik po terminach śledzenia konwersji Google Ads

Aby lepiej zrozumieć, jak śledzić konwersję w Google Ads, musisz poznać najważniejsze terminy z tym związane.

W gotowym przewodniku szczegółowo wyjaśniono, co oznaczają poszczególne pojęcia śledzenia konwersji Google Ads.

Śledzenie konwersji w Google Ads

Śledzenie konwersji w Google Ads to bezpłatne narzędzie umożliwiające monitorowanie i analizowanie działań użytkowników na stronie internetowej, które prowadziły do osiągnięcia zamierzonego celu, takiego jak zakup, rejestracja lub pobranie pliku.

Modele atrybucji Google Ads

Modele atrybucji Google Ads to reguły przypisywania wartości pomagające określić, które interakcje użytkowników z reklamami Google Ads przyczyniły się do konwersji lub działań na stronie internetowej. Modele atrybucji Google Ads umożliwiają uzyskanie informacji o tym, jak skuteczne są reklamy oraz jak należy optymalizować ścieżki konwersji.

Wyróżnia się 2 modele atrybucji Google Ads: 

 •  „Ostatnie kliknięcie” – przypisuje cały udział w konwersji reklamie Google Ads klikniętej jako ostatnia oraz wiążę z nią konkretne słowa kluczowe.
 •  „Oparty na danych” – wykorzystuje dane o konwersji z konta Google Ads do obliczenia rzeczywistego udziału określonych interakcji użytkownika na różnych etapach konwersji.

Uwaga: W lipcu 2023 Google wycofał następujące modele atrybucji –  „Pierwsze kliknięcie”,  „Liniowy”,  „Spadek udziału z upływem czasu” oraz  „Uwzględnienie pozycji”.

Przykład 

Przedsiębiorca prowadzi sklep odzieżowy dla kobiet w Poznaniu. Po wpisaniu przez użytkownika wyrażeń  „sklep odzieżowy Poznań”, „sklep odzieżowy dla kobiet”,  „ekskluzywny sklep odzieżowy Poznań” i  „modny sklep odzieżowy dla kobiet w Poznaniu”, klika on Twoje reklamy Google Ads i przechodzi na stronę docelową.

Klientka decyduje się na zakup kompletu odzieży po kliknięciu reklamy, która pojawiła się po wyszukaniu frazy  „modny sklep odzieżowy dla kobiet w Poznaniu”. W takim przypadku:

 • atrybucja  „Ostatnie kliknięcie” – przypisze 100% udziału w konwersji ostatniemu słowu kluczowemu, to znaczy „modny sklep odzieżowy dla kobiet w Poznaniu”;
 • atrybucja  „Oparty na danych” – każde słowo kluczowe uzyska część udziału w konwersji w zależności od faktycznego jego udziału w interakcji użytkowników z reklamą Google Ads.

Wartość konwersji w Google Ads

Wartość konwersji w Google Ads zapewnia wsparcie w dokładnym pomiarze i optymalizacji rzeczywistego wpływu kampanii reklamowych Google Ads na działalność firmy.

Przypisując wartości konwersjom, uzyskasz informację na temat łącznej wartości wygenerowanej przez reklamy, a nie wyłącznie wgląd w samą liczbę konwersji, które miały miejsce.

Śledzenie konwersji w Google Ads pozwala na ustawienia konwersji Google w ramach tej samej wartości dla wszystkich konwersji wywołanych przez określone działanie. Możesz również ustawić osobną wartość dla każdej z przypisanych konwersji.

enlightened Zapamiętaj!

Wartość konwersji w Google Ads pomaga w ustalaniu strategii stawek w ramach prowadzonych kampanii Google Ads na Twoim koncie.

Tag Google 

Tag Google to pojedynczy tag dodawany do witryny internetowej celem korzystania z różnych usług Google. Odpowiada on za wysyłanie danych ze strony do połączonych z nią usług Google, dzięki czemu możliwy jest pomiar skuteczności reklam Google Ads oraz samej witryny internetowej.

Kod zdarzenia w Google Ads 

Fragment kodu umieszczany na stronie internetowej w celu śledzenia konkretnych interakcji użytkowników, takich jak kliknięcie w przycisk, wypełnienie formularza, zakup lub inne akcje. Ten kod umożliwia śledzenie konwersji i działań internautów w witrynie.

Identyfikator tagu Google 

Identyfikator tagu ID Google Ads to unikalny ciąg znaków używany do identyfikowania konkretnego konta reklamowego w Google Ads. Składa się z prefiksu  „AW-" oraz numeru identyfikacyjnego przypisanego do konta. Ten identyfikator jest stosowany do wdrożenia konwersji Google oraz kodów śledzenia.

Umożliwia Google Ads dokładne monitorowanie i analizowanie działań użytkowników na stronie internetowej związanych z danym kontem reklamowym.

Przykładowy tag ID Google Ads wygląda mniej więcej tak: AW-123456789.

Śledzenie zdarzeń (event tracking)

Śledzenie zdarzeń w Google Ads odnosi się do monitorowania i analizowania określonych akcji lub zdarzeń użytkowników na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej.

Google Tag Manager (GTM) 

Google Tag Manager (GTM) to narzędzie stworzone przez Google, które umożliwia łatwe zarządzanie i wdrażanie różnych tagów śledzących na stronie internetowej lub w aplikacji, takich jak tagi Google Analytics, tagi śledzenia konwersji Google Ads, tagi śledzenia zdarzeń, tagi remarketingowe i wiele innych.

GTM ułatwia proces wstawiania kodów śledzących na stronę, ponieważ można to robić bezpośrednio w interfejsie GTM, bez konieczności modyfikowania kodu.

Jakie typy konwersji można śledzić przy użyciu Google Ads? 

Google oferuje 5 głównych typów działań powodujących konwersję, czyli metody śledzenia konwersji przy użyciu Google Ads.

1. Konwersje usługowe w witrynie internetowej 

Działaniami powodującymi konwersję w witrynie internetowej są zakupy, rejestracja, wypełnienie formularza, kliknięcie przycisku umieszczonego na stronie internetowej.

2. Konwersje na połączenia telefoniczne

Typ konwersji generujący połączenia telefoniczne bezpośrednio z reklam. Google Ads oferuje rozszerzenie z numerem telefonu. W przypadku, gdy ktoś go użyje i wybierze numer z płatnej reklamy, to daną akcję zaliczy się do konwersji.

3. Konwersje w aplikacji 

Rodzaj konwersji dotyczący firm, które zajmują się reklamą aplikacji w internecie. Do czynności powodujących konwersję należą wszelkie instalacje aplikacji mobilnych w systemie Android lub iOS oraz zakupy realizowane w ramach aplikacji.

4. Import konwersji Google Ads

Działania zapoczątkowane przez klienta w strefie online (pochodzące z reklamy Google Ads), które kończą się podjęciem kolejnych czynności w przestrzeni offline.

Ten rodzaj konwersji ma miejsce wtedy, gdy np. użytkownik kliknie reklamę Google Ads, przejdzie na stronę docelową i wypełni formularz kontaktowy, natomiast umowę podpisze już stacjonarnie w placówce firmy.

5. Konwersje w ramach działań lokalnych 

Każde działanie związane z fizyczną lokalizacją reklamodawcy podczas interakcji użytkownika z reklamą Google Ads lub po zakończeniu płatnej kampanii jest uznawane za działanie powodujące konwersję lokalną. Są one automatycznie określane przez Google Ads, ponieważ występują tylko w produktach lub usługach Google, takich jak Mapy Google.

Przykłady działań lokalnych to kliknięcia Google Ads, aby zadzwonić, wyświetlić menu lub uzyskać wskazówki dojazdu do siedziby danej firmy.

Jak śledzić konwersję w Google Ads? Ustawienie śledzenia konwersji w 4 krokach 

Jeżeli chcesz śledzić konwersję w Google Ads, musisz dodać nową konwersję lub dostosować istniejącą, zainstalować odpowiedni tag śledzenia i wybrać model atrybucji.
Zanim przejdziesz do instrukcji, jak krok po kroku ustawić śledzenie konwersji w Google Ads, potrzebujesz:

 • dostępu do konta Google Ads,
 • witryny internetowej, w której umieścisz tag Google (kod śledzenia konwersji),
 • możliwości edycji kodu witryny (wprowadzania zmian na stronie internetowej).

1. Utwórz działanie powodujące konwersję w Google Ads 

Działaniem powodującym konwersję w Google Ads jest każda czynność, której wykonanie przynosi wartość dla Twojej firmy (np. zakup produktu na stronie lub wykonanie połączenia telefonicznego).

Jeżeli chcesz utworzyć działanie powodujące konwersję w Google Ads, postępuj zgodnie z następującymi krokami.

1. Zaloguj się na koncie Google Ads.

Krok pierwszy ustawiania śledzenia konwersji Google Ads
Krok 1. w tworzeniu działania powodującego konwersję w Google Ads

2. Po otworzeniu panelu kampanii Google Ads, kliknij ikonę narzędzia, następnie w sekcji  „Pomiar skuteczności” →  „Konwersje”.

Krok drugi w ustawianiu śledzenia konwersji w Google Ads
Krok 2. w tworzeniu działania powodującego konwersję w Google Ads

3. W podsumowaniu kliknij niebieski przycisk  „ + Nowe działanie powodujące konwersję”.

Krok trzeci w ustawianiu śledzenia konwersji w Google Ads
Krok 3. w tworzeniu działania powodującego konwersję w Google Ads

4. Kliknij opcję  „Witryna”, a następnie  „Dalej”.

Krok czwarty w ustawianiu śledzenia konwersji Google Ads
Krok 4. w tworzeniu działania powodującego konwersję w Google Ads

5. Wpisz domenę swojej strony internetowej.

Krok piątku w ustawianiu śledzenia konwersji Google Ads
Krok 5. w tworzeniu działania powodującego konwersję w Google Ads

6.  Kliknij przycisk  „Skanuj”.

Krok szósty w ustawianiu śledzenia konwersji Google Ads
Krok 6. w tworzeniu działania powodującego konwersję w Google Ads

Opcja  „Skanuj” służy do tego, by:

 • zweryfikować, czy witryna posiada tag Google. Jeżeli na stronie internetowej go nie ma, to wyświetli Ci się kod tagu Google do umieszczenia w danej witrynie;
 • wyświetlić listę adresów URL odpowiedzialnych za pomiar działań klientów.

2. Zainstaluj tag Google na 2 sposoby 

W ramach 2. kroku instrukcji dotyczącej tego, jak śledzić konwersję Google Ads, musisz zadbać o instalację tagu Google.

Tag Google działa w taki sposób, że dodaje użytkowników witryny internetowej do Twoich segmentów danych –  „Wszyscy użytkownicy” (jeżeli wcześniej skonfigurowałeś własne dane).

Odpowiada również za tworzenie w domenie internetowej nowych plików cookie, które zawierają informacje na temat tego, jak osiągnąć skuteczność kliknięć reklamy Google Ads dzięki użytkownikom odwiedzającym Twoją stronę docelową.

Zazwyczaj tagi dodaje się w sekcji head strony, żeby zczytywały wszystkie podstrony Twojej witryny. W ramach każdego konta Google Ads potrzebujesz wyłącznie 1 tagu.

Możesz wybrać 1 z 2 sposobów instalacji tagu Google w swojej witrynie. 

Zainstaluj tag Google ręcznie

Na ręczną instalację tagu Google zdecydujesz się wtedy, gdy po raz pierwszy konfigurujesz na swoim koncie Google Ads tag działania powodującego konwersję oraz nie masz zainstalowanego tagu Google.

Przy ręcznej instalacji tagu Google musisz:

 • skopiować tag Google,
 • wkleić bezpośrednio za elementem <head> na każdej stronie swojej witryny internetowej,
 • nie dodawać więcej niż 1 tagu Google na każdej ze stron.

Aby poprawnie zainstalować tag Google ręcznie, musisz postępować według instrukcji zamieszczonej w panelu Centrum Pomocy Google Ads.

Przykładowy tag google w google ads
Przykładowy tag Google z Centrum Pomocy Google Ads, gdzie  „TAG_ID” to indywidualny identyfikator tagu dla Twojego konta Google Ads

Zainstaluj tag Google przy pomocy kreatora witryn

Do instalacji tagu Google możesz wykorzystać kreator witryn bądź system zarządzania treścią (CMS). Zdecyduj się na konkretny kreator z przykładowo wyróżnionej listy i postępuj zgodnie z wyświetlanymi wytycznymi, aby dokończyć wdrożenie tagu Google bez wprowadzenia zmian w kodzie.

Skonfigurujesz tag Google bez zmian w kodzie, jeżeli obsługujesz swoją stronę internetową za pośrednictwem jednej z wymienionych platform:

Na końcu konfiguracji kodu śledzenia kliknij opcję  „Gotowe”.

enlightened Zapamiętaj!

Jeżeli szukasz innego sposobu na zainstalowanie tagu śledzenia konwersji, skorzystaj z  „Menedżera tagów Google”. Dzięki niemu nie musisz ręcznie dodawać tagu śledzenia konwersji do kodu witryny internetowej.

Wystarczy, że podasz następujące dane:

 • Identyfikator konwersji.
 • Etykieta konwersji.
Przykładowy identyfikator konwersji w Google Ads
Przykładowy  „Identyfikator konwersji” i  „Etykieta konwersji” w narzędziu Menedżer tagów Google 

enlightened Zapamiętaj! 

Menedżera tagów Google nie użyjesz do śledzenia konwersji opartych na adresach URL oraz do konfigurowania konwersji rozszerzonych w ramach prowadzonych kampanii Google Ads.

3. Skonfiguruj tag Google 

Krok 3. instrukcji, jak śledzić konwersję Google Ads, będzie zależał od tego, czy Twój tag Google jest już skonfigurowany.

Zakłada się 4 scenariusze w związku ze stanem konfiguracji tagu Google. 

Masz skonfigurowany tag konwersji Google, utworzyłeś działanie powodujące konwersję w Google Ads przy użyciu adresu URL.

Wyświetli Ci się komunikat z potwierdzeniem, że działanie powodujące konwersję w Google Ads zostało skonfigurowane. Oznacza to, że wszystko jest już gotowe i możesz śledzić konwersję w Google Ads. 

Nie masz skonfigurowanego tagu konwersji Google, utworzyłeś działania powodujące konwersję w Google Ads przy użyciu adresu URL.

W tej sytuacji pojawią Ci się instrukcje dodawania tagu Google oraz fragmentu kodu zdarzenia właściwego dla wybranego działania powodującego konwersję w Google Ads. 

Masz skonfigurowany tag konwersji Google i ręcznie utworzyłeś działania powodujące konwersję w Google Ads.

W tym przypadku wyświetlą Ci się instrukcje dodania unikalnego fragmentu kodu zdarzenia w Google Ads

Nie masz skonfigurowanego tagu konwersji Google i ręcznie utworzyłeś działania powodujące konwersję w Google Ads.

Otrzymasz instrukcje dodania zarówno tagu Google na każdej stronie swojej witryny, jak i fragmentu kodu zdarzenia działania powodującego konwersję w Google Ads.

4. Sprawdź tag konwersji Google w panelu Google Ads 

Aby sprawdzić, czy tag Google został prawidłowo zainstalowany i śledzi konwersję Google Ads, musisz postępować według poniższych wytycznych:

 • zaloguj się na koncie Google Ads; 
 • kliknij ikonę narzędzia  , którą znajdziesz w prawym górnym rogu konta Google;
 • w sekcji  „Pomiar skuteczności”, wybierz  „Konwersje”;
 • wyświetli Ci się tabela działań powodujących konwersję, w kolumnie  „Nazwa” odszukaj działanie, które chcesz zweryfikować;
 • przejdź do kolumny  „Stan” znajdującej się w tym samym wierszu.
stan śledzenia konwersji w kampanii Google Ads
Widok Stan śledzenia konwersji w panelu kampanii Google Ads

Śledzenie konwersji w Google Ads – instrukcja po najprostszym rodzaju wdrożenia konwersji 

Ustawienie śledzenia konwersji może być prostsze, jeżeli połączysz swoje konto Google Ads z Google Analytics (GA). Importowanie konwersji z GA do Google Ads to najłatwiejsza i najczęściej używana ścieżka wdrażania konwersji.

Przy usystematyzowaniu konwersji w Google Analytics i na koncie Google Ads możesz łatwo przeanalizować, jak współczynnik konwersji z kampanii Google przedstawia się na tle innych kanałów.

Wystarczy, że włączysz na koncie Google Ads funkcję „automatyczne tagowanie” i będziesz podążać zgodnie z 4 następującymi po sobie krokami w instrukcji.

1. Przejdź do konta Google Ads, następnie kliknij ikonę Cele. Wybierz sekcję „Konwersje” → „Podsumowanie”.

Instrukcja najprostszego rodzaju wdrożenia konwersji w Google Ads
Krok 1. w importowaniu śledzenia konwersji z GA do Google Ads

2. Kliknij opcję „Nowe działanie powodujące konwersję”.

Ustawianie konwersji import konwersji z Google Analytics
Krok 2. w importowaniu śledzenia konwersji z GA do Google Ads

3. Kliknij wariant „Importuj”, a w następnej kolejności wybierz źródło, z którego chcesz zaimportować dane: Google Analytics 4 → Internet.

3. krok w importowaniu konwersji z Google Analytics
Krok 3. w importowaniu śledzenia konwersji z GA do Google Ads

4. Wybierz funkcje, które chcesz zaimportować, następnie kliknij „Importuj i kontynuuj”.

4 krok w importowaniu konwersji z GA do Google Ads
Krok 4. w importowaniu śledzenia konwersji z GA do Google Ads

Od tego momentu Google Ads rozpocznie importowanie danych z GA4.

Uwaga: Dane historyczne sprzed importu z Google Ads do Google Analytics nie będą brane pod uwagę

W czym pomaga śledzenie konwersji Google Ads? Gotowa lista korzyści 

Śledzenie i analiza konwersji Google Ads dostarcza wielu korzyści, które uwzględniono w ramach przygotowanej listy:

 • skuteczniejszy dobór słów kluczowych,
 • dokładniejsze dopasowanie budżetu i poszczególnych stawek za słowa kluczowe w ramach kampanii Google Ads,
 • lepsze zrozumienie zachowań użytkowników wchodzących w interakcję ze stroną internetową,
 • możliwość precyzyjnego przeprowadzania testów A/B,
 • maksymalizacja wskaźnika ROI,
 • wgląd w bardziej szczegółowe raporty odnośnie do konwersji na różnych urządzeniach i przeglądarkach,
 • uproszczenie procesu optymalizacji kampanii Google Ads,
 • możliwość określenia liczby potencjalnych klientów zainteresowanych zakupem Twojego produktu lub wykonaniem innego działania powodującego konwersję,
 • realny udział w poprawę strony internetowej, na którą zostają przekierowani użytkownicy po kliknięciu reklamy Google Ads.

Poznałeś już szereg zalet śledzenia konwersji w Google Ads. Zastanów się, które z działań należy wykonać jako pierwsze, aby wygenerować wartościowych ruch na stronie i zamienić kliknięcia płatnej reklamy w rzeczywisty zysk.

Jeżeli wciąż nie wiesz, jak śledzić konwersję w Google Ads, umów się na bezpłatną konsultację z naszym Specjalistą. 

FAQ – lista najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących tego, jak śledzić konwersję w Google Ads 

Jak mierzyć konwersję Google Ads? 

Aby mierzyć konwersję Google Ads, musisz stworzyć kod śledzenia, wstawić kod śledzenia na stronie internetowej, zdefiniować akcję. Na końcu wystarczy, że przeanalizujesz raporty konwersji i dostosujesz kampanię Google Ads dla osiągnięcia lepszych wyników.

Co to jest kod śledzenia konwersji w Google Ads?

Kod śledzenia konwersji w Google Ads to fragment kodu generowanego przez platformę Google, który umieszczasz na swojej stronie internetowej. Pozwala on Google Ads śledzić wartość konwersji i rejestrować konkretne działania użytkowników, takie jak zakup, wypełnienie formularza lub inne rodzaje konwersji.

Jak wdrożyć kod konwersji na stronie internetowej? 

Aby wdrożyć kod śledzenia konwersji Google Ads na stronie internetowej, zaloguj się do konta Google Ads, utwórz nową konwersję lub dostosuj istniejącą, skonfiguruj szczegóły konwersji, a następnie skopiuj i wklej wygenerowany kod przed znacznikiem </head> na stronie, by śledzić skuteczność kampanii reklamowych.

Co jest konto Menedżera Google Ads? 

Konto Menedżera Google Ads to narzędzie, które umożliwia zarządzanie i kontrolę nad wieloma kontami Google Ads z jednego miejsca. 

Dzięki niemu agencje reklamowe lub osoby zarządzające wieloma kampaniami mogą efektywnie zarządzać reklamami, dostępowymi uprawnieniami oraz analizować wyniki kampanii reklamowych różnych klientów lub projektów, bez konieczności logowania się do każdego konta osobno.

Czy kod śledzenia konwersji Google Ads działa na wszystkich rodzajach stron internetowych?

Tak, kod śledzenia konwersji Google Ads działa zazwyczaj na wszystkich rodzajach stron internetowych, włączając w to strony statyczne, dynamiczne, sklepy internetowe oraz platformy oparte na różnych systemach zarządzania treścią (CMS).

Jaki cel możesz osiągnąć dzięki śledzeniu konwersji w witrynie, gdy prowadzisz kampanię marketingu w wyszukiwarkach?

Dzięki śledzeniu konwersji na stronie podczas kampanii marketingu w wyszukiwarkach możesz dokładnie mierzyć skuteczność reklam poprzez analizę działań użytkowników po kliknięciu, optymalizować kampanie Google Ads na podstawie danych o konwersjach oraz dostosować ofertę i strategię reklamową, co prowadzi do lepszych rezultatów i efektywniejszego wykorzystania budżetu reklamowego.

Ocena artykułu:

1 2 3 4 5

5 / 5 według 20 opinii

Może Ciebie zainteresować
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.