Plik robots.txt w SEO – co to jest, do czego służy i jak go stworzyć? | Sempire

Chcesz pozyskać nowych klientów i zwiększyć sprzedaż?

Zamów bezpłatną konsultację ze Specjalistą od reklamy w Internecie! Otrzymasz darmowe porady, konsultacje i analizę Twojej strony internetowej. Dowiedz się:

 • Jakie działania w Google realizują firmy konkurencyjne
 • Co musisz poprawić na swojej stronie internetowej
 • Ile możesz zyskać wdrażając konkretne rozwiązania

Plik robots.txt w SEO – co to jest, do czego służy i jak go stworzyć? Wprowadzenie i przewodnik krok po kroku

Prawidłowo skonfigurowany plik robots.txt pozwala na lepsze zarządzanie zasobami strony, optymalizuje proces indeksowania i pomaga unikać problemów z duplikatami treści czy nadmiernym obciążeniem serwera.

Pomimo swojej pozornej prostoty, plik robots.txt jest więc niezwykle ważnym elementem skutecznej strategii SEO. Właściwe zrozumienie jego funkcji i zasad działania może przynieść znaczące korzyści dla widoczności strony w wynikach wyszukiwania.

Z tego przewodnika dowiesz się:

 • co to jest plik robots.txt, do czego służy i jak działa,
 • jak wygląda składnia pliku robots.txt,
 • jakie są zasady tworzenia reguł w pliku robots.txt,
 • jakie są najlepsze praktyki dotyczące robots.txt,
 • jakich błędów unikać przy tworzeniu pliku robots.txt.

Plik robots.txt w SEO

Czym jest plik robots.txt?

Plik robots.txt, znany także jako standard Robots Exclusion Protocol (REP), to publicznie dostępny plik tekstowy umieszczony w głównym katalogu serwera strony internetowej. Robots.txt przekazuje robotom (pająkom, crawlerom), m.in. takim jak Googlebot, instrukcje dotyczące tego, do których adresów URL w Twojej witrynie mogą uzyskać dostęp. Nie jest to natomiast plik, który służy do ukrywania strony internetowej przez Google

Robots.txt to pierwsze miejsce, które robot odwiedza przy wejściu na stronę internetową. Bot odczytuje plik robots.txt, aby zrozumieć, które części strony są dostępne do skanowania, a które są wyłączone z tego procesu. Warto jednak pamiętać, że plik robots.txt jest bardziej zaleceniem dla botów, a nie żelaznym prawem – niektóre roboty mogą zignorować instrukcje zawarte w pliku robots.txt.

Przykładowy plik robots.txt może wyglądać następująco:

User-agent: *
Disallow: /private/
Disallow: /tmp/
Allow: /public/

W tym przypadku, "User-agent: *" oznacza, że poniższe zasady dotyczą wszystkich botów.

Linie zaczynające się od "Disallow:" wskazują na katalogi, które boty powinny pominąć, natomiast "Allow:" wskazuje katalogi, które są dostępne do skanowania, mimo wcześniejszego "Disallow:".

W tym przykładzie boty mają dostęp do skanowania katalogu "/public/", ale nie powinny skanować katalogów "/private/" oraz "/tmp/".

Do czego służy plik robots.txt?

Plik robots.txt służy do zarządzania ruchem robotów na stronie i jest często wykorzystywany do wyłączenia konkretnych plików z indeksu Google, w zależności od ich rodzaju.

Strona internetowa

Plik robots.txt może być używany do ustalenia reguł na stronach internetowych (HTML, PDF lub w innych formatach możliwych do odczytania przez Google) do kontrolowania ruchu związanego z indeksowaniem. Celem jest zapewnienie, że serwer nie zostanie przeciążony żądaniami Googlebota oraz uniknięcie indeksowania stron, które są nieistotne lub zbyt podobne do innych w Twojej witrynie.

Plik robots.txt nie powinien być jednak używany do blokowania wyświetlania stron w wynikach wyszukiwania. Jeśli inne strony linkują do Twojej strony za pomocą tekstu opisowego, Google nadal może zindeksować URL bez konieczności odwiedzania strony. To oznacza, że nawet jeśli zablokujesz swoją stronę za pomocą pliku robots.txt, jej adres URL nadal może wyświetlać się w wynikach wyszukiwania, ale bez opisu.

Plik multimedialny

Plik robots.txt umożliwia również kontrolę nad indeksacją plików multimedialnych, takich jak obrazy, filmy i pliki dźwiękowe. Choć te pliki mogą być wykluczone z wyników wyszukiwania Google, inne strony mogą nadal kierować użytkowników do tych plików za pomocą linków.

Plik zasobu

Plik robots.txt może być również używany do blokowania plików zasobów, takich jak nieistotne obrazy, skrypty czy style. Pamiętaj jednak, że jeśli blokowanie tych zasobów utrudnia Google zrozumienie Twojej strony, nie powinieneś ich blokować. To może przeszkodzić Google w efektywnym analizowaniu stron, które są ściśle związane z tymi zasobami.

Jak działa robots.txt?

Pliki robots.txt służą do instruowania botów, które adresy URL mogą być przez nie indeksowane, a które powinny zostać pominięte.

Roboty wykonują dwa kluczowe zadania:

Podczas procesu skanowania, roboty natrafiają na linki i podążają za nimi. Działanie to prowadzi je od strony A, przez stronę B, do strony C, przemieszczając się przez miliardy linków i stron internetowych dostępnych w sieci.

Kiedy robot dociera na jakąkolwiek stronę, pierwszym krokiem, który podejmuje, jest poszukiwanie pliku robots.txt.

Jeżeli ten plik zostanie odnaleziony, bot odczyta jego zawartość przed wykonaniem jakichkolwiek innych działań.

Jak wygląda plik robots.txt? Składnia pliku robots.txt

Plik robots.txt składa się z następujących elementów:

 • jeden lub więcej bloków „dyrektyw” (reguł),
 • każdy blok z określonym „user agent” (botem),
 • instrukcja “allow” (zezwalaj) lub „disallow” (nie zezwalaj).

Oto podstawowy format pliku robots.txt:

Sitemap: [lokalizacja adresu URL mapy witryny]
User agent: [identyfikator bota]
[dyrektywa 1]
[dyrektywa 2]
[dyrektywa ...]

User agent: [inny identyfikator bota]
[dyrektywa 1]
[dyrektywa 2]
[dyrektywa ...]

Składnia pliku robots.txt jest dość prosta – wystarczy przypisać reguły botom, podając rodzaj bota (user agent), a następnie dyrektywy (reguły). Jeżeli użyjesz symbolu wieloznacznego gwiazdki (*), reguła będzie dotyczyć wszystkich botów, a nie konkretnego.

Możesz również dodać komentarze do swojego pliku robots.txt, używając znaku "#". Wszystko po tym znaku na tej samej linii będzie traktowane jako komentarz i zignorowane przez roboty.

Przykład

Gdybyś chciał zezwolić wszystkim botom z wyjątkiem Bing na indeksowanie Twojej strony, instrukcja wyglądałaby następująco:

User-agent: Bingbot
Disallow: User-agent: *
Allow: /

Sitemap: https://www.example.com/sitemap.xml

User-agent

User-agent to kluczowy element w pliku robots.txt, który służy do identyfikacji robotów indeksujących, do których są kierowane późniejsze dyrektywy w pliku.

Każdy robot indeksujący, który odwiedza stronę internetową, ma unikalny identyfikator, zwany "user-agent". Ten identyfikator jest używany przez plik robots.txt, aby określić, które dyrektywy mają zastosowanie do konkretnego robota.

Istnieją setki user-agents. Poniżej znajdziesz kilka przydatnych dla SEO:

 • Google: Googlebot
 • Grafika Google:  obraz Googlebota
 • Bing: Bingbot
 • Yahoo: Slurp
 • Baidu : Baiduspider
 • DuckDuckGo:  DuckDuckBot

Na przykład, jeśli chcesz, aby dyrektywy w pliku robots.txt dotyczyły tylko robota Googlebot, użyjesz dyrektywy "User-agent: Googlebot". Jeśli chcesz, aby dyrektywy dotyczyły wszystkich robotów indeksujących, użyjesz "User-agent: *". Gwiazdka (*) działa tu jako symbol wieloznaczny, reprezentujący dowolny user-agent.

Oto przykład użycia dyrektywy "User-agent" w pliku robots.txt:

User-agent: Googlebot
Disallow: /private/

W powyższym przykładzie tylko Googlebot otrzymuje instrukcję, aby nie indeksować katalogu "private". Inne roboty indeksujące, które odwiedzają stronę, nie będą podlegać tej dyrektywie, chyba że zostaną dodatkowo zdefiniowane w pliku robots.txt.

Pamiętaj, że każda dyrektywa "User-agent" musi być poprzedzona odpowiednimi dyrektywami "Disallow" lub "Allow". W przeciwnym razie roboty indeksujące nie będą wiedziały, jakie działania powinny podjąć.

Dyrektywy

Dyrektywy to reguły, których mają przestrzegać zadeklarowane boty (user agents).

Disallow

Dyrektywa Disallow w pliku robots.txt jest używana do instruowania robotów, aby nie indeksowały określonej strony lub katalogu na stronie internetowej. Jest to użyteczne, gdy chcesz ograniczyć dostęp robotów do pewnych obszarów Twojej strony, które mogą zawierać poufne dane lub duplikaty treści.

Na przykład, jeśli chcesz zablokować dostęp do katalogu o nazwie "private", zastosujesz następującą dyrektywę:

Disallow: /private/

To powstrzyma roboty od indeksowania jakiejkolwiek treści znajdującej się w katalogu "private". Jeśli chcesz zablokować dostęp do konkretnej strony, zastosujesz dyrektywę:

Disallow: /private/example.html

W tym przypadku roboty nie będą indeksować konkretnej strony "example.html" znajdującej się w katalogu "private".

Pamiętaj jednak, że dyrektywa Disallow nie gwarantuje, że strony nie zostaną zindeksowane. Jeśli inne strony linkują do strony zablokowanej dyrektywą Disallow, może ona nadal pojawiać się w wynikach wyszukiwania, choć bez opisu strony. Jeśli chcesz całkowicie zablokować stronę, musisz użyć innych metod, takich jak meta tag "noindex".

Allow

Dyrektywa Allow w pliku robots.txt jest stosowana, aby wyraźnie zezwolić robotom indeksującym na dostęp i indeksowanie określonych stron lub katalogów, nawet jeśli zostały wcześniej zablokowane za pomocą dyrektywy Disallow.

To oznacza, że pomimo ogólnego zakazu indeksowania określonego katalogu, możesz zezwolić na indeksowanie niektórych stron czy podkatalogów w nim zawartych.

Na przykład, jeśli chcesz zablokować indeksowanie całego katalogu "private", ale chcesz zezwolić na indeksowanie konkretnej strony w tym katalogu, użyjesz następującej konfiguracji:

User-agent: * 
Disallow: /private/
Allow: /private/example.html

W tym przypadku, pomimo zablokowania całego katalogu "private", strona "example.html" będzie dostępna dla robotów indeksujących.

Warto zauważyć, że dyrektywa Allow jest specyficzna dla niektórych robotów indeksujących, takich jak Googlebot, i może nie być respektowana przez wszystkie roboty. Przy tworzeniu pliku robots.txt zawsze warto sprawdzić, czy używane dyrektywy są zgodne z robotami, które najczęściej odwiedzają Twoją stronę.

Sitemap

Dyrektywa Sitemap w pliku robots.txt służy do wskazania robotom indeksującym lokalizacji pliku mapy strony (sitemap) na stronie internetowej. Mapa strony to plik, który zawiera informacje o strukturze strony i pomaga robotom indeksującym lepiej zrozumieć zawartość i organizację strony.

W pliku robots.txt dyrektywa "Sitemap" wygląda mniej więcej tak:

Sitemap: http://www.example.com/sitemap.xml

W powyższym przykładzie podany został pełny adres URL do pliku mapy strony, informując roboty, gdzie mogą znaleźć ten plik. Mapa strony jest szczególnie przydatna dla dużych serwisów, które mają wiele stron, lub dla witryn, które są regularnie aktualizowane, ponieważ ułatwia robotom indeksującym znalezienie i indeksowanie nowych lub zmienionych stron.

Mimo że dyrektywa Sitemap jest opcjonalna, to zdecydowanie zaleca się jej użycie, szczególnie dla większych stron internetowych, aby ułatwić robotom proces indeksacji.

Dlaczego plik robots.txt jest ważny?

Plik robots.txt jest nieodłącznym elementem zarządzania stroną internetową, a jego rola jest kluczowa w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO).

 • Zarządzanie duplikacją treści: w świecie SEO duplikacja treści jest poważnym wyzwaniem, które może wpływać na ranking strony. Plik robots.txt pozwala administratorom strony na zablokowanie indeksowania stron zawierających duplikaty treści, co pomaga utrzymać wiarygodność witryny w oczach wyszukiwarek.
 • Ochrona prywatności: niektóre sekcje witryny, takie jak strony testowe czy wersje robocze, mogą wymagać ochrony przed publicznym dostępem. Plik robots.txt umożliwia utrzymanie tych stron w prywatności przez zablokowanie dostępu botów.
 • Kontrola nad wynikami wyszukiwania wewnętrznego: strony wyświetlające wyniki wyszukiwania wewnętrznego są dynamiczne i nie zawsze mają znaczącą wartość dla użytkowników wyszukiwarek. Za pomocą pliku robots.txt można zapobiec indeksowaniu tych stron, co pomaga skupić się na ważniejszych elementach witryny.
 • Ochrona przed przeciążeniem serwera: boty, przemierzając strony w poszukiwaniu informacji do indeksowania, mogą generować znaczne obciążenie serwera. Plik robots.txt pozwala kontrolować, jak i kiedy boty odwiedzają stronę, co pomaga zapobiegać przeciążeniu serwera.
 • Efektywne wykorzystanie budżetu indeksowania Google (crawl budget): Google przyznaje każdej stronie określony "budżet indeksowania", który definiuje, ile czasu boty Google mogą poświęcić na przeszukiwanie strony. Za pomocą pliku robots.txt można efektywnie kierować te działania, skupiając boty na kluczowych elementach strony i minimalizując marnotrawstwo budżetu.
 • Kontrola nad widocznością mediów i zasobów: może istnieć wiele powodów, dla których pewne obrazy, filmy czy pliki zasobów nie powinny być widoczne w wynikach wyszukiwania. Plik robots.txt umożliwia zarządzanie indeksowaniem tych elementów, co daje większą kontrolę nad tym, co jest widoczne dla użytkowników wyszukiwarek.

Jak znaleźć plik robots.txt?

Plik robots.txt jest zwykle umieszczony w głównym katalogu (root directory) strony internetowej. Aby go znaleźć, należy dodać "/robots.txt" do adresu URL strony.

Na przykład, jeśli adres URL strony to "www.example.com", to plik robots.txt będzie dostępny pod adresem "www.example.com/robots.txt".

Warto zauważyć, że nie wszystkie strony internetowe mają plik robots.txt. Jeśli po dodaniu "/robots.txt" do adresu URL strony zobaczysz komunikat o błędzie, taki jak "404 Not Found", to prawdopodobnie strona nie ma pliku robots.txt.

Niektóre strony mogą także zablokować dostęp do swojego pliku robots.txt dla użytkowników, choć jest to rzadkość, ponieważ plik ten jest przeznaczony do odczytu przez roboty. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do pliku robots.txt strony, możesz spróbować skontaktować się z administratorem strony, aby dowiedzieć się więcej.

Jak utworzyć plik robots.txt?

Utworzenie pliku robots.txt to proces prosty, ale wymaga uwagi i precyzji, aby nie spowodować niechcianych skutków.

 • Rozpocznij od otwarcia edytora tekstu: plik robots.txt to zwykły plik tekstowy, więc można go stworzyć w dowolnym edytorze tekstu, takim jak Notepad (Notatnik) na Windowsie czy TextEdit na Macu. Unikaj edytorów tekstu, które dodają formatowanie, takich jak Microsoft Word.
 • Stwórz dyrektywy: każda dyrektywa w pliku robots.txt składa się z dwóch części: "User-agent" i przynajmniej jednej z "Disallow" lub "Allow". "User-agent" określa, do którego robota sieciowego dyrektywa jest skierowana, a "Disallow" lub "Allow" wskazują, które ścieżki robot ma odpowiednio zablokować lub zezwolić.
 • Zapisz plik: po napisaniu dyrektyw, zapisz plik jako "robots.txt". Upewnij się, że plik jest zapisany jako zwykły tekst, bez żadnego dodatkowego formatowania.
 • Umieść plik na stronie: plik robots.txt powinien być umieszczony w głównym katalogu strony, zazwyczaj tam, gdzie znajduje się strona główna. Można to zrobić za pomocą FTP lub innego narzędzia do zarządzania plikami na serwerze.
 • Sprawdź plik: po umieszczeniu pliku na stronie, upewnij się, że jest dostępny i poprawnie sformatowany. Możesz to zrobić, otwierając plik w przeglądarce (wpisując "www.example.com/robots.txt", gdzie "example.com" to adres Twojej strony) i używając narzędzi do sprawdzania składni pliku robots.txt, takich jak Google's robots.txt Tester.

Zawsze pamiętaj, że plik robots.txt jest publiczny i dostępny dla każdego, kto zna jego lokalizację. Nie powinno się w nim umieszczać informacji poufnych lub wrażliwych.

Najlepsze praktyki dotyczące pliku robots.txt

Poniżej znajdziesz zbiór sprawdzonych metod tworzenia pliku robots.txt. Pamiętaj o nich, aby uniknąć typowych błędów.

Użyj nowej linii dla każdej dyrektywy

Tworząc plik robots.txt, kluczowe jest utrzymanie jego czytelności, zarówno dla robotów indeksujących, jak i dla użytkowników. Każda dyrektywa powinna być umieszczona w nowej linii. Dzięki temu plik staje się bardziej przejrzysty i łatwiejszy do zrozumienia, a także minimalizuje ryzyko pomyłek.

Użyj symboli wieloznacznych, aby uprościć instrukcje

Symbole wieloznaczne, takie jak "*" (gwiazdka), mogą znacznie uprościć instrukcje w pliku robots.txt. Gwiazdka może oznaczać dowolną liczbę znaków, co jest szczególnie przydatne, gdy chcesz zastosować regułę do wielu stron lub sekcji witryny. Pamiętaj jednak, żeby używać tych symboli ostrożnie i tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne, aby uniknąć przypadkowego zablokowania ważnych stron.

Użyj każdego user agent tylko raz

Aby utrzymanie pliku robots.txt było jak najprostsze, zaleca się, aby każdy user agent był użyty tylko raz. Można to zrobić, grupując wszystkie dyrektywy dla danego user agenta razem. Pomoże to uniknąć pomyłek i ułatwi zarządzanie plikiem.

Użyj „$”, aby określić koniec adresu URL

Symbol "$" jest używany w pliku robots.txt, aby wskazać koniec adresu URL. Jest to przydatne, gdy chcesz zablokować dostęp do określonego typu plików. Na przykład, "Disallow: /*.jpg$" zablokuje dostęp do wszystkich plików .jpg.

Użyj #, aby dodać komentarze

Komentarze są niezwykle przydatne w pliku robots.txt. Można je dodać, używając symbolu "#". Komentarze pomagają utrzymać porządek w pliku i mogą służyć jako przypomnienie lub wyjaśnienie dla osób zarządzających plikiem. Pamiętaj, że roboty indeksujące pomijają linie rozpoczynające się od "#", więc możesz dodawać takie komentarze bez obaw o wpływ na działanie pliku.

Najczęstsze problemy i błędy związane z plikiem robots.txt

Plik robots.txt jest niezwykle ważnym elementem każdej witryny internetowej, mającym bezpośredni wpływ na sposób, w jaki roboty sieciowe przeszukują i indeksują jej treść. Dlatego ważne jest, aby regularnie sprawdzać ten plik pod kątem potencjalnych problemów i błędów.

Mimo że plik robots.txt wydaje się prosty, istnieje kilka błędów, które mogą powodować problemy:

 • Błędy składni: plik robots.txt musi być poprawnie sformatowany, aby roboty indeksujące mogły go prawidłowo zinterpretować. Najczęstszymi błędami składni są brakujące dwukropki po dyrektywach "User-agent" i "Disallow" oraz użycie niepoprawnych symboli wieloznacznych.
 • Zablokowanie ważnych stron lub zasobów: plik robots.txt może uniemożliwiać robotom indeksującym dostęp do ważnych stron lub zasobów. Zawsze sprawdzaj, czy żadna istotna treść nie jest przypadkowo zablokowana.
 • Plik jest niedostępny: plik robots.txt musi być dostępny pod adresem /robots.txt. Jeśli roboty indeksujące nie mogą go znaleźć, będą one indeksować wszystkie strony, które odwiedzą.
 • Nadmierna ilość dyrektyw: zbyt wiele dyrektyw w pliku robots.txt może spowodować, że roboty indeksujące nie będą w stanie prawidłowo przetworzyć wszystkich instrukcji. Staraj się utrzymać plik jak najprostszy i najbardziej zwięzły.

Pamiętaj, regularne sprawdzanie i walidacja pliku robots.txt to klucz do utrzymania zdrowego i skutecznego procesu indeksowania.

Narzędzia do generowania i testowania plików robots.txt

Narzędzia do generowania plików robots.txt są wyjątkowo przydatne, szczególnie dla osób, które nie są zaznajomione z formatowaniem i składnią tych plików. Narzędzia te zostały zaprojektowane, aby uprościć tworzenie plików robots.txt poprzez automatyczne generowanie poprawnych instrukcji na podstawie wprowadzanych przez użytkownika preferencji dotyczących indeksacji.

Poniżej kilka popularnych narzędzi do generowania plików robots.txt:

 • Tester pliku robots.txt od Google: narzędzie pokazuje, czy roboty indeksujące Google mają skutecznie zablokowany dostęp do określonych adresów URL na stronie w danym pliku robots.txt.
 • Screaming Frog SEO Spider: jest to kompleksowe narzędzie do analizy SEO, które zawiera funkcję generowania pliku robots.txt. Narzędzie jest płatne, ale oferuje wiele funkcji wartościowych dla SEO.
 • Internet Marketing Ninjas Robots Text Generator: jest to darmowe narzędzie online, które pozwala na proste generowanie plików robots.txt poprzez zaznaczanie opcji w formularzu.

Pamiętaj, że generowanie i testowanie pliku robots.txt za pomocą narzędzi to tylko pierwszy krok. Ważne jest również regularne monitorowanie i aktualizowanie pliku, aby upewnić się, że nadal spełnia swoją funkcję zgodnie z ewoluującymi potrzebami Twojej strony internetowej.

Ograniczenia pliku robots.txt

Chociaż plik robots.txt jest niezwykle użytecznym narzędziem do kierowania ruchem robotów indeksujących na stronie internetowej, ma również swoje ograniczenia. Zrozumienie, co plik robots.txt może i czego nie może zrobić, jest kluczem do skutecznego zarządzania SEO i ochrony prywatności strony internetowej.

Pierwszym i najważniejszym ograniczeniem pliku robots.txt jest to, że nie może on gwarantować prywatności. Chociaż plik ten może wskazywać robotom indeksującym, które strony mają być omijane, nie ma on mocy blokowania dostępu do nich. Innymi słowy, jeśli strona jest publicznie dostępna w Internecie i ktoś ma jej adres URL, nadal może ją odwiedzić, bez względu na to, co jest napisane w pliku robots.txt.

Ponadto, plik robots.txt nie ma kontroli nad tym, jak inne strony linkują do Twojej. Nawet jeśli zdecydujesz, że nie chcesz, aby określone strony były indeksowane, jeśli inne witryny linkują do nich, mogą one nadal pojawiać się w wynikach wyszukiwania.

Niepoprawne użycie pliku robots.txt może prowadzić do szeregu problemów. Na przykład, jeśli zablokujesz dostęp do istotnych stron lub zasobów na swojej stronie, może to negatywnie wpłynąć na jej widoczność w wynikach wyszukiwania.

Innym potencjalnym problemem jest to, że niektóre roboty indeksujące mogą po prostu zignorować plik robots.txt. Chociaż większość robotów, takich jak Googlebot, przestrzega dyrektyw zawartych w pliku robots.txt, niektóre roboty mogą go zignorować, co może prowadzić do niechcianego indeksowania lub skanowania.

Plik robots.txt jest przydatnym narzędziem, ale jak każde narzędzie, musi być używane odpowiednio. Rozważanie ograniczeń tego pliku i potencjalnych problemów związanych z jego niepoprawnym użyciem jest kluczem do skutecznego zarządzania SEO i ochrony prywatności strony internetowej.

Plik robots.txt a Robots Meta Tag  i X-Robots-Tags

Chociaż plik robots.txt, meta robots i X-Robots-Tag służą do zarządzania działalnością robotów indeksujących na stronie internetowej, istnieją między nimi istotne różnice.

Po pierwsze, robots.txt to prawdziwy plik tekstowy, podczas gdy Robots Meta Tags i X-Robots-Tags to dyrektywy. Po drugie, robots.txt dyktuje zachowanie indeksowania całej witryny lub katalogu, podczas gdy Meta Robots i X-Robots-Tag mogą dyktować zachowanie indeksowania na poziomie pojedynczej strony lub elementu strony.

Robots.txt – podsumowanie

Plik robots.txt to niezwykle cenne narzędzie w zarządzaniu indeksacją strony internetowej przez roboty. Plik ten ma fundamentalne znaczenie dla optymalizacji SEO, umożliwiając kontrolę nad tym, które części Twojej strony są widoczne dla robotów, a które pozostają niewidoczne.

Pomimo, że składnia pliku robots.txt może na pierwszy rzut oka wydawać się prosta, jej prawidłowe zrozumienie i zastosowanie wymaga praktyki i uwagi. Wiedza o najważniejszych dyrektywach, takich jak User-agent, Disallow czy Allow, jest kluczowa, ale równie istotne są subtelności związane z kolejnością zasad, zastosowaniem symboli wieloznacznych czy uwzględnieniem mapy strony.

Należy pamiętać, że plik robots.txt jest jednym z wielu narzędzi SEO, które mają na celu poprawę widoczności naszej strony w wynikach wyszukiwania. Dlatego też, nie powinieneś zapominać o innych technikach i praktykach, które mają wpływ na pozycjonowanie strony, takich jak optymalizacja treści, struktura linków czy szybkość ładowania strony.

Umów się na bezpłatną konsultację ze Specjalistą SEO, który pomoże Ci odkryć pełny potencjał Twojej strony i stworzyć strategię SEO, która przekłada się na realne, mierzalne wyniki.

FAQ – lista najczęstszych pytań i odpowiedzi dotyczących pliku robots.txt

1. Czy muszę mieć plik robots.txt na mojej stronie?

Nie, nie musisz mieć pliku robots.txt na swojej stronie. Jeżeli nie masz stron, które chciałbyś ukryć przed robotami indeksującymi, nie ma potrzeby tworzenia tego pliku. Pamiętaj jednak, że plik robots.txt może pomóc w optymalizacji procesu indeksowania poprzez wykluczenie sekcji strony, które nie potrzebują indeksowania.

2. Jak sprawdzić, czy plik robots.txt istnieje na stronie internetowej?

Sprawdzenie, czy plik robots.txt istnieje na stronie internetowej, jest dość proste i można to zrobić na kilka sposobów.

 • Sprawdzenie bezpośrednio w przeglądarce internetowej: wystarczy dodać "/robots.txt" na końcu adresu URL strony internetowej. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić, czy plik robots.txt istnieje na stronie "www.example.com", w pasku adresu przeglądarki wpisujesz "www.example.com/robots.txt". Jeżeli plik istnieje, powinien zostać wyświetlony.
 • Używanie narzędzi do testowania pliku robots.txt: istnieją narzędzia do testowania plików robots.txt, takie jak Google Search Console. Wystarczy dodać adres URL strony i narzędzie pokaże, czy plik robots.txt istnieje, a także poda informacje o ewentualnych błędach.
 • Używanie narzędzi do skanowania stron internetowych: narzędzia SEO, takie jak Screaming Frog czy SEMrush, mogą automatycznie skanować stronę internetową w poszukiwaniu pliku robots.txt i innych elementów istotnych dla SEO.

Pamiętaj, że samo istnienie pliku robots.txt nie jest gwarancją, że jest on poprawnie sformatowany czy skonfigurowany. Dlatego po potwierdzeniu istnienia pliku, zawsze warto skorzystać z narzędzi do jego testowania, aby upewnić się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami.

3. Czy plik robots.txt zapewnia pełną prywatność?

Nie, plik robots.txt nie zapewnia pełnej prywatności. Działa jak "Nie przeszkadzać" – sugeruje robotom, które strony powinny omijać, ale nie blokuje dostępu do nich. Jeśli chcesz zapewnić pełną prywatność dla pewnych stron, powinieneś użyć innych metod, takich jak hasło czy techniki szyfrowania.

4. Czy plik robots.txt jest widoczny dla użytkowników?

Tak, plik robots.txt jest publiczny i każdy, kto zna jego lokalizację, może go zobaczyć. Z tego powodu, nie powinieneś używać pliku robots.txt do ukrywania wrażliwych informacji.

5. Co się stanie, jeśli zrobię błąd w pliku robots.txt?

Jeżeli zrobisz błąd w pliku robots.txt, roboty mogą nie zrozumieć Twoich instrukcji i mogą nie skanować czy indeksować Twojej strony prawidłowo. Dlatego zawsze powinieneś sprawdzać swój plik robots.txt za pomocą narzędzi do walidacji, aby upewnić się, że jest poprawny.

Ocena artykułu:

1 2 3 4 5

5 / 5 według 15 opinii

Może Ciebie zainteresować
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.